Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Lịch tuần
24/02/2019 22:56 - Xem: 210

Lịch công tác tuần 9 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (25/2- 03/3/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 9 năm 2019 (25/02 - 03/03/2019)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

25/02

 

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A1

Họp với đối tác thảo luận về chương trình thực tập chuyên môn sư phạm tiếng Anh của sinh viên ĐH Tổng hợp Laguna tại Việt Nam và các cơ hôị hợp tác mới.

TP: Thành Phần: Thầy Thọ (Phòng KHCN&HTQT)

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A3

Thẩm định các học phần cốt lõi, RN, TH, TTNN các ngành khoa khoa học cây trồng

TP: TP. Theo QĐ số 10/QĐ- ĐHNL, ngày 3/1/2019

C Bị. Khoa KHCT và Phòng đào tạo

Ban chủ nhiệm khoa NH, Trưởng phó các bộ môn

Lưu ý: Các bộ môn chuẩn bị tài liệu liên quan đến môn học bộ môn quản lý

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A1

Hội thảo: "Một số giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên Trường Đại học Nông Lâm"

Người trình bày: Giáo sư Colin Mevin - Trường Đại học Công nghệ Queensland

TP: Thành phần:

- Trưởng hoặc phó khoa phụ trách khoa học của các khoa

- Toàn thể cán bộ giảng viên Khoa CNSH&CNTP

- Những người quan tâm

C.Xuyến

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp khoa NH

Họp triển khai đánh giá chương trình đào tạo và công tác tư vấn tuyển sinh

TP: Thành phần:

BCN khoa, trưởng phó các bộ môn

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 15:30-16:30: Phòng họp khoa NH

Họp bàn công tác trải nghiệm

TP: Thành phần:

Tổ trải nghiệm

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 14:00-17:00: Văn phòng khoa CNTY

Thanh tra ĐHTN làn việc với khoa chăn nuôi thúy y về thực tập nghề nghiệp, rèn nghề và TT tốt nghiệp ngoài trường (tại các doanh nghiệp)

TP: TP. BCN khoa và trợ lý phụ trách; ( Phòng đào tạo cô Hà)

Phan Thị Hồng Phúc

 

Thứ Ba

26/02

 

 

 

 

 

 - 07:30-08:00: Phòng họp A3

1. Họp xét tốt nghiệp lớp NL-CCNTY48(VP) hệ liên thông từ CĐ lên ĐH ngành CNTY

2. Họp xét điểm chuẩn Hội đồng xét tuyển sinh liên thông từ TC, CĐ lên ĐH hình thức VLVH tại Trường ĐHNL TN năm 2019 các ngành: QLDD

TP: Ô. Điền, Ô. Viên, B. Hằng, B. Nga (TTĐT), B. Lan, B. Hương(KHTC), B. Dung (KHCB), B. Tâm (TTKT&ĐBCL), Ô. Tính (HSSV), Ô. Bình (TTPC), B. Thủy (QLTN), B. Phúc (CNTY)

Trần Văn Điền

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A1

Kiểm tra tài chính nội bộ các trung tâm: Thành phần: Tổ kiểm tra tài chính nội bộ theo QĐ 176 (Bà Lan, Hương, Ngân, Trang, ông Phước); giám đốc  và kế toán của đơn vị được kiểm tra .

- Trung tâm Khảo nghiệm và CG giống cây trồng vật nuôi: 08h00 - 09h00

- Trung tâm NC cây trồng ôn đới miền núi phía Bắc: 09h00 - 10h00

- Trung tâm môi trường tài nguyên miền núi: 10h00- 11h00

Đinh Ngọc Lan

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A3

Thẩm định đề cương chi tiết các học phần cốt lõi, RN, TH, TTNN các ngành khoa Kinh tế và phát triển nông thôn

TP: TP. Theo QĐ số 10/QĐ- ĐHNL, ngày 03/1/2019

C Bị. Khoa Kinh tế & PTNT, phòng đào tạo

Trần Văn Điền

 

 - 13:30-15:00: Trung tâm NC PT nông lâm nghiệp miền núi 

Kiểm tra tài chính nội bộ tại Trung tâm NC PT nông lâm nghiệp miền núi: Thành phần: Tổ kiểm tra tài chính nội bộ theo QĐ 176 (Bà Lan, Hương, Ngân, Trang, ông Phước); kế toán của trung tâm.

Đinh Ngọc Lan

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Thẩm định đề cương chi tiết các học phần cốt lõi, RN, TH, TTNN ccs ngành khoa Lâm nghiệp

TP: TP. theo QĐ số: 10/QĐ-ĐHNL, ngày 3/1/2019

C Bị. Khoa LN & phòng đào tạo; Phòng ĐT

Trần Văn Điền

 

 - 15:30-17:30: Viện nghiên cứu và phát triển lâm nghiệp

Kiểm tra tài chính nội bộ Viện nghiên cứu và phát triển lâm nghiệp: Thành phần: Tổ kiểm tra tài chính nội bộ theo QĐ 176 (Bà Lan, Hương, Ngân, Trang, ông Phước); Giám đốc và kế toán của viện.

Đinh Ngọc Lan

 

Thứ Tư

27/02

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A3

Thẩm định đề cương chi tiết các học phần cốt lõi, RN,TH, TTNN các ngành khoa quản lý tài nguyên

TP: TP. Theo QĐ số 10/QĐ-ĐHNL, ngày 03/1/2019

 CBị. Khoa quản lý tài nguyên, Phòng đào tạo

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Họp Ban thường vụ + BGH

TP: Ban thường vụ + BGH

Trần Văn Điền

 

Thứ Năm

28/02

 

 - 08:00: Hội trường A

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho SV K46TY và

sinh viên các ngành theo QĐ số 103/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 21/01/2019

- Thành phần: BGH, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV;

- Đại diện LĐ các phòng: CT HSSV, Đào tạo

- BCN các khoa: CNTY, CNSH&CNTP, Nông học, KT&PTNT, Môi trường, QLTN, LN

- Đại diện LĐ Văn phòng CTTT

- Sinh viên tốt nghiệp theo QĐ số 103/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 21/01/2019

 -  Chuẩn bị: HC-TC (Hội trường, nước uống, khăn trải bàn, hoa đặt bàn, khánh tiết, tuyên truyền, cây cảnh trang trí, dự kiến 400 chỗ ngồi); CT HSSV (tổ chức. ANTT); Đoàn TN (cử SV phối hợp với phòng HC-TC kê bàn ghế, VSMT, chuẩn bị 4-5 tiết mục văn nghệ); Các khoa, Văn phòng CTTT (Thông báo cho SV thời gian ký sổ cấp phát văn bằng, nhận bằng và hoàn tất các thủ tục với phòng KHTC, Trung tâm NN&THUD (bộ phận Thư viện) trước ngày làm thủ tục ký nhận vào sổ cấp phát văn bằng)

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A1

Giáo sư Colin trinh bày những đề xuất về "mô hình cơ cấu tổ chức trường đại học"

TP: Thành phần:

- Ban thường vụ, ban giám hiệu

- Trưởng, phó các phòng chức năng

- Trưởng và phó trung tâm ĐT theo nhu cầu XH, Trung tâm NN&THƯD

Trần Văn Điền

 

Thứ Sáu

01/03

 

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A3

Họp BCH Đảng ủy

TP: Uỷ viên BCH Đảng ủy

 

 - 09:30-11:00: Phòng họp A3

Họp giao ban công tác tháng 3

TP: BGH, CT HĐ trường, Trưởng các đơn vị, CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội sinh viên, CT Hội cựu chiến binh

T.Hưng

 

 - 13:00-17:00: Hà Nội

Họp ban điều hành Aus4skills Hà Nội

TP: Thành phần: Thầy Điền, thầy Thọ

Aus4skills Hà Nội

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp B2

Hội đồng bảo vệ đề cương chi tiết cho NCS Vũ Thị Kim Hảo ngành Quản lí đất đai

Thành phần: Theo QĐ của Hiệu trưởng (GS.TS. Nguyễn Thế Hùng, TS. Vũ Thị Thanh Thủy, PGS.TS. Lê Văn Thơ, PGS.TS. Phan Đình Binh)

 

Chủ tịch Hội đồng

 

Thứ Bảy

02/03

 

 

Chủ Nhật

03/03

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

Trực BCN khoa: T.Hưng t2,3; Cô Lân t4; 5;  C.Xuyến t6

Ban chủ nhiệm khoa Nông học 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Đá mỹ nghệ
Đang online 3705
Hôm nay 4917
Hôm qua 15897
Tuần này 39802
Tuần trước 162931
Tháng này 2896992
Tháng trước 3024524
Tất cả 34215094

Lượt truy cập: 34215128

Đang online: 3734

Ngày hôm qua: 15897

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ