Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Lý lich khoa học - TS. Nguyễn Thị Lân

TS. Nguyễn Thị Lân

 

                                                                      

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn thị Lân                                   2. Nam/ Nữ:   Nữ

3. Năm sinh1965                                                      4. Nơi sinh:    Hưng Yên                                                   

5. Nguyên quán: Thôn Lưu Hạ, xã Tân Lập, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên

6. Địa chỉ thường trú hiện nay:

    Phường (Xã): Thị trấn Chùa Hang

    Quận (Huyện): Đồng Hỷ

    Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên

    Điện thoại: NR 0280820602            Mobile: 0914659128

    Email:Nguyenthilan65@yahoo.com

7. Dân tộc: Kinh                                          Tôn giáo: Không

8. Đối tượng: Giảng viên                                                

9. Ngạch công chức: Giảng viên chính                Mã số ngạch:15.110

10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:4.4                Thời điểm hưởng: tháng 3 năm 2011

11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:1998                    Thâm niên trong ngạch:14 năm

12. Chức danh: Trưởng bộ môn

13. Nơi công tác hiện tại:

    Tên cơ quan: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

    Bộ môn: Sinh lý, sinh hóa                                                        Khoa: Nông học

    Điện thoại:0280.3851.424                               

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv)

Bậc đào tạo/ Văn bằng

Năm có quyết định

Chuyên môn

Nơi đào tạo (tên trường, tên nước)

Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

Nguồn kinh phí

Bậc đại học

 

 

 

 

 

Bằng 1

1983

Trồng trọt

ĐH Nông nghiệp III- Bắc Thái

1988

Nhà nước

Bằng 2

2003

Tiếng Anh

ĐH Mở Hà Nội

2006

Nhà nước

Sau đại học

 

 

 

 

 

Thạc sĩ/ CK1, CK2

1994

Trồng trọt

ĐH Nông Lâm TN

1997

Nhà nước

Tiến sĩ

2004

Trồng trọt

ĐH Nông Lâm TN

2009

Nhà nước

Quản lý giáo dục

2005

QL giáo dục

Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo

2005

Nhà nước

15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ)

TT

Ngoại ngữ

Trình độ

Năm cấp bằng

Nơi đào tạo

Nguồn kinh phí

1

Anh Văn

Cử nhân

2006

Viện đại học Mở Hà Nội

NN

                     

                                                   

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

1982-1992

Cán bộ kỹ thuật

Xí Nghiệp giống tằm huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

1992-1994

Làm nội trợ do xí nghiệp giải thể

Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

1994 - 1998

Trợ giảng

Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên

1998 - nay

Giảng viên

Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

 

17.1 Sách chủ biên

TT

Tên sách

Tên Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Loại sách

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)

1

Vai trò của phụ nữ dân tộc Dao trong hoạt động xóa đói giảm nghèo

Nông nghiệp

2006

Tham khảo

17.2. Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế

TT

Tên bài báo

Tác giả theo thứ tự

Tên tạp chí

Trang

Năm công bố

1

Site-specific spatial variation managemant of rice yield and protein content using basic information of soil and plant variables

Nguyen Tuan Anh, Nguyen T. Hung, Nguyen T. Lan, Jin-Chul Shin and Buyn-Woo Lee

Korean Journal of Crop Science

84 - 85

2004

2

Analysis of yield gap in ralation to soil chemical properties and pland variables

Nguyen Tuan Anh, Nguyen T. Hung, Nguyen T. Lan, Jin-Chul Shin and Buyn-Woo Lee

Korean Journal of Crop Science

86 - 87

2004

 

3

Leaf selection for SPAD measurement to determine N status of rice crop

Nguyen T. Lan, Le Tat Khuong, Nguyen T. Hung, Nguyen T. Anh, Lee Buyn Woo

Korean Journal of Crop Science

164 - 165

2004

4

Prediction of grain yield components using conopy reflectance and N rates at penicle initiation stage

Nguyen T. Hung, Nguyen T. Lan, Nguyen T. Anh, Lee Buyn Woo

Korean Journal of Crop Science

168 - 169

2004

5

Application of stepwise multiple regession to predict shoot nitrogen content around panicle initiation stage of rice using canopy reflectace data

Hung T. Nguyen, Lan T. Nguyen and Buyn - Woo Lee

Korean Journal of Crop Science

172 - 173

2005

6

Plant biomass, N uptake yield and protein content in response to plant N uptake and N topdressong rates at panicle initiation stage of rice

Hung T. Nguyen, Lan T. Nguyen, Anh T. Nguyen and Buyn - Woo Lee

Korean Journal of Crop Science

186 - 187

2005

7

Effect of rates applied at tillering and panicle initiation stage on crop growth, grain yield and protein content of rice

Nguyen T. Lan, Le Tat Khuong, Nguyen D. Thanh, Nguyen T. Hung and Lee Buyn Woo

Korean Journal of Crop Science

132 - 133

2005

8

Selection of suitable winter potato varieties from imported for summer rice-based field cultivation in Cho Don District, Bac Kan Province, Vietnam

Le Sy Loi, Nguyen Thi Lan,  Tran Ngoc Ngoan, Lee Byun – Woo

Korean Journal of Crop Science

138 - 139

2005

9

Prescription of nitrogen topdressin rate at panicle initiation stage based on fresh weight and SPAD value

Hung T. Nguyen, Thanh D. Nguyen, Lan T. Nguyen, Anh T. Nguyen and Buyn - Woo Lee

Eco – Agricuture/Oganic Foot Expo Korea

124 - 125

2005

10

Predicting shoot biomass and nitrogen concentration of rice by canopy reflectance data and first derivative analyses

Hung T. Nguyen, Lan T. Nguyen, Thanh D. Nguyen, and Buyn - Woo Lee

Eco – Agricuture/Oganic Foot Expo Korea

126 - 127

2005

11

Using canopy reflectance and partial least squares regression to calculate within-field statistical variation in crop growth and nitrogen status of rice

Hung T. Nguyen , Jun Han Kim , Anh T. Nguyen, Lan T. Nguyen,  Jin Chul Shin, Byun-Woo Lee

Precision Agriculture 7

249–264

2006

12

Using chlorophill meter (SPAD) reading and shoot fresh weigth for recommeding nitrogen topdressing rate at penicle initriation stage of rice,

Hung The Nguyen, Lan Thi Nguyen, Yong-feng Jan, Kuy-Jong Lee and Buyn - Woo Lee

Research Articles J. Crop Sci. Biotech. 10 :

35 – 40

2006

13

Response of grain yield and milled-rice protein content to nitrogen rate applied at different growth stage of rice

Hung The Nguyen, Min - Ho Kim, Lan Thi Nguyen and Buyn - Woo Lee

Korean Crop Sci. 51(1): 14-25

 

2006

17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước

TT

Tên bài báo

Tác giả theo thứ tự

Tên tạp chí

Trang

Năm công bố

1

Vai trò của phụ nữ dân tộc Dao trong hoạt động khuyến nông

Nguyễn Thị Lân, Đỗ Thị Ngọc Oanh, Luân Thị Đẹp, Lê Sỹ Lợi

Tạp chí Khoa học về Phụ Nữ

47 - 52

2004

2

Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và năng suất khoai tây vụ Đông năm 2003 – 2004 tại Bắc Kạn

Lê Sỹ Lợi, Nguyễn Thị Lân, Trần Ngọc Ngoạn, Nguyễn Văn Viế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 9

101 - 103

2006

3

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống khoai tây Hà Lan nhập nội trồng vụ Xuân năm 2002 và 2003 tại Bắc Kạn

Lê Sỹ Lợi, Nguyễn Thị Lân, Trần Ngọc Ngoạn, Nguyễn Văn Viết

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 11

89 - 91

2006

4

Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng và năng suất khoai tây vụ Đông tại Bắc Kạn

Lê Sỹ Lợi, Nguyễn Thị Lân, Trần Ngọc Ngoạn, Nguyễn Văn Viết

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 13

75 - 77

2006

5

Xác định lượng đạm bón thúc đòng cho lúa vụ xuân tại Thái Nguyên dựa trên cơ sở đánh giá tình trạng dinh dưỡng đạm của lúa thông quan thang màu sắc lá

Nguyễn Thị Lân, Nguyễn Thế Hùng, Lê Sỹ Lợi, Lê Tất Khương

Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên số 2 tập 1

131 - 134

2008

6

Sử dụng máy đo chỉ số diệp lục để xác định lượng đạm bón cho lúa vụ xuân vào thời kỳ làm đòng tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lân, Nguyễn Thế Hùng, Lê Sỹ Lợi, Lê Tất Khương, Hoàng Văn Phụ

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 6

17-21

2008

7

Nghiên cứu xác định liều lượng và hiệu quả sử dụng đạm của giống lúa Việt lai 20 cấy vụ Xuân trên đất dốc tụ pha cát tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thị Lân, Lê Sỹ Lợi, Lê Tất Khương, Hoàng Văn Phụ

Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên số 3 tập 2

67 - 70

2008

8

Xác định đường giới hạn đạm cho sinh trưởng tối ưu của giống lúa Khang dân 18 cấy vụ Xuân tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lân, Nguyễn Thế Hùng, Lê Sỹ Lợi, Lê Tất Khương, Hoàng Văn Phụ

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 10.

19 – 23

2008

9

Ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa chịu rét trong điều kiện vụ xuân tại Thái Nguyên

Lê Sỹ Lợi, Nguyễn Thị Lân, Nguyễn Thế Hùng

Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên số 14

22 – 26

2010

10

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp bón đạm đón đòng theo chỉ số diệp lục đối với một số giống lúa chịu rét trong điều kiện vụ xuân tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lân, Nguyễn Thế Hùng, Lê Sỹ Lợi, Lê Tất Khương

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháng 11

117 - 123

2010

11

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số dòng, giống đậu tương tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Lân, Lê Anh Tuấn, Lê Sỹ Lợi

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháng 3

54 – 61

2012

12

Ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng và năng suất của một số loại rau trồng bằng phương pháp thủy canh

Lê Sỹ Lợi, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Thị Lân

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháng 3

77 - 81

2012

 

18. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp

 

18.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì

TT

Tên đề tài

Cấp

Năm bắt đầu

Năm nghiệm thu

Kết quả xếp loại

Kinh phí

Đơn vị phối hợp (nếu có)

Nhà nước

Nguồn khác

1

Nghiên cứu một số phương pháp bảo quản bưởi

Trường

2000

2000

Tốt

x

 

 

2

Nghiên cứu một số phương pháp bảo quản cam

Trường

2001

2001

Tốt

x

 

 

3

Nghiên cứu một số Một số giống đậu tương vụ Đông

Trường

2002

2002

Tốt

x

 

 

4

Nghiên cứu một số tổ hợp ngô lai vụ Đông

Trường

2003

3003

Tốt

x

 

 

5

Nghiên cứu một số tổ hợp ngô lai vụ Đông

Trường

2004

2004

Tốt

x

 

 

6

Nghiên cứu lượng đạm tối thích bón cho lúa vụ xuân vào thời kỳ sinh trưởng sinh thực (Làm đòng)

Bộ

2005

2006

Xuất sắc

x

 

 

7

Nghiên cứu bón đạm cho lúa vụ xuân vào thời kỳ làm đòng theo chỉ số diệp lục

Trường

2007

2007

Tốt

x

 

 

8

Xây dựng bài giảng điện tử môn Sinh lý thực vật

Cơ sở

2008

2009

Tốt

x

 

 

9

Nghiên cứu quy trình thâm canh đạt hiệu quả kinh tế cao đối với một số giống lúa chịu rét, chịu hạn tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Bộ

2009

2010

Khá

x

 

 

18.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài/chương trình/dự án

Năm bắt đầu

Năm nghiệm thu

Kinh phí

Nhà nước

Nguồn khác

1

Xây dựng luận cứu khoa học phát triển kinh tế xã hội tổng thể trung tâm ATK Định hóa (lĩnh vực giới)

2000

2004

x

 

2

Khai thác và phát triển nguồn gen cây có múi bưởi Đại Minh và Quýt Sen đặc sản nguồn gốc Yên Bái

2011

2015

x

 

18.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên

TT

Tên chương trình/dự án

Nơi triển khai

Năm bắt đầu

Năm nghiệm thu

Kinh phí

Đơn vị phối hợp

Nhà nước

Nguồn khác

1

"Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình thâm canh lúa lai VL20 và HYT83 năng suất, chất lượng cao

Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

2008

2008

x

 

Phòng NN&PTNT huyện Phú Lương

2

"Ứng dụng khoa học công nghệ để xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ gạo Bao thai đặc sản vùng ATK huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên"

Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

 

2008

2010

x

 

UBND huyện Định Hóa

3

“Phục tráng và phát triển giống lúa Khẩu nậm xít tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2007 - 2011

Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cao

2007

2011

x

 

Sở Khoa học và CN tỉnh Lào Cai

18.4 Hợp tác quốc tế

TT

Tên chương trình/dự án

Hợp tác với nước

Năm bắt đầu

Năm nghiệm thu

Kinh phí

Đơn vị phối hợp

Nhà nước

Nguồn khác

1

Xây dựng khung chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp

Hà Lan

2006

2010

x

x

 

2

Xây dựng nghiên cứu hệ thống tính toán liều lượng đạm bón thúc cho ngô sử dụng phương pháp giải đoán ảnh (Đề tài Nghị định thư)

Mỹ

2011

2013

x

x

Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang

19. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học:

19.1 Môn học giảng dạy: Sinh hóa – Sinh lý thực vật

19.2 Số lượng học viên cao học đã bảo vệ thành công :2

19.3 Số lượng sinh viên đang hướng dẫn làm đề tài: 5

19.4 Chi tiết

TT

Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn

Vai trò

Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo

Địa chỉ liên hệ

1

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Chính

Lê Tuấn Anh

2009 - 2011

Phòng NN&PTNT huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

2

Nghiên cứu ảnh hưởng của  một số loại phân bón lá đến sinh trưởng và năng suất của lúa lai Syn6 trong điều kiện vụ xuân tại huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang

Chính

Nguyễn Văn Tùng

2009 - 2011

Phòng NN&PTNT huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang

3

Nghiên cứu phương pháp bón đạm cho ngô vụ xuân tại Thái Nguyên theo tình trạng dinh dưỡng thông qua chỉ số diệp lục

Chính

Phạm Quốc Toán

2010 - 2012

Học viên tự do

Tỉnh Ninh Bình

4

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm  bón ở thời kỳ 7-9 lá đến sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ xuân tại Thái Nguyên

Chính

Nguyễn Thị Hiến

2010 – 2012

Học viên tự do huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

5

Nghiên cứu khả năng sinh trường, phát triển của một số giống ngô lai tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Chính

Sùng Mí Thề

2011 - 2013

UBND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

6

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng giống đậu tương triển vọng DT90 tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Chính

Dinh Chí Thành

2011 - 2013

Hội đồng nhân dân huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

7

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ đông tại Thái Nguyên

Chính

Cù Thị Yến

2011 – 2013

 

Học viên tự do

Bắc Giang

20. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề

20.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: gần 100 người

20.2 Thông tin chi tiết:

TT

Tên môn học giảng dạy

CB / CS / CSN / CN[1]

Ngành

Nơi tham gia giảng dạy/năm

1

Sinh lý thực vật

CS

Trồng trọt, Công nghệ sinh học, Hoa viên cây cảnh, Lâm nghiệp, Quản ký tài nguyên rừng, Nông lâm tổng hợp, Sư phạm kỹ thuật

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

2

Sinh hóa thực vật

CS

Trồng trọt, Công nghệ sinh học, Hoa viên cây cảnh, Lâm nghiệp, Quản ký tài nguyên rừng, Nông lâm tổng hợp, Sư phạm kỹ thuật

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

21. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài:

Nghiên cứu về phương pháp bón đạm cho lúa ở Đại học Quốc gia seuol – Hàn Quốc từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2004

22. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước

TT

 

Nơi đào tạo

Tên chương trình đào tạo/ tập huấn

Thời gian

Nguồn kinh phí

từ ... đến

 

năm

Tài trợ

Nhà nước

Tự túc

1

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên, Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Quản lý bền vững tài nguyên miền núi

6/7 – 15/8

1998

x

 

 

2

Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên 

Dinh dưỡng cây trồng

18 – 22/6

2001

 

 

x

3

Viện Chiến lược, Chính sách và Khoa học Công nghệ

Nghiên cứu phát triển bền vững nông thôn miền núi Việt Nam

11 – 26/8

2001

x

 

 

4

Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

Phương pháp bố trí thí nghiệm đồng ruộng

4 – 8/ 1

2002

x

 

 

5

Viện Chiến lược, Chính sách và Khoa học Công nghệ

Phương pháp nghiên cứu phát triển bền vững miền núi Việt Nam

2 – 6/6

2002

x

 

 

6

Trường đại học Fraser Valley Canada và Đại học nông Lâm Huế

Giới Trong phát triển nông nghiệp và khuyến nông

6-9/2

2004

x

 

 

7

Đại học Nông Lâm Huế

Phân tích giới trong quản lý tài nguyên thiên nhiên

24-26/4

2005

x

 

 

8

Dự án Giáo dục Đại học Việt Nam – Hà Lan

Kỹ năng và phương pháp giảng dạy

25-27/3 và 18/6 – 20/6

2008

x

 

 

                                                                                     

  

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2020 - Khoa Nông học
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Việc làm kỹ sư Nông học
Tuyển sinh chương trình đặc biệt năm 2020
Đang online 630
Hôm nay 3784
Hôm qua 15924
Tuần này 3784
Tuần trước 106717
Tháng này 3060973
Tháng trước 3495074
Tất cả 39305243

Lượt truy cập: 39305315

Đang online: 676

Ngày hôm qua: 15924

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ