Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcKhoa Nông học - 50 năm Một chặng đường
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Lý lịch khoa học - TS. Phan Thị Vân

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 

TS. PHAN THỊ VÂN

Năm sinh: Ngày 10 tháng 7 năm 1965

Quê quán:  Hương Toàn- Hương Trà- Thừa Thiên Huế

Trú quán: Tổ 40, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0912 735 126

Email:  phanvan65@gmail.com         

 

A.Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 1989, ngành Trồng trọt tại trường Nông nghiệp III – Bắc Thái.

Số bằng: A40062        Ngày cấp 13 tháng 9 năm 1989         

Nơi cấp: Trường Đại học Nông nghiệp III, Bắc Thái

- Tốt nghiệp Cao học năm 1996, ngành Trồng trọt tại trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

Số bằng: 2127             Ngày cấp: 03 tháng 10 năm 1996

Nơi cấp: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Nhận học vị Tiến sĩ năm 2006, ngành Trồng trọt tại trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

Số bằng: 04532           Ngày cấp: 06 tháng 09 năm 2006

Nơi cấp: Bộ Giáo dục và Đào tạọ

- Hiện đang công tác tại: Khoa Nông học-Trường Đại học Nông Lâm- Đại học Thái Nguyên.  Trình độ ngoại ngữ: Bằng đại học       Số bằng: B328052    Ngày cấp: 08 tháng 07 năm 2005

            Nơi cấp: Viện Đại học mở Hà Nội

- Hệ số lương: 5,42                 Ngạch: Giảng viên chính                    Bậc: 4

B.Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy

* Lĩnh vực nghiên cứu: Trồng trọt

* Môn học giảng dạy đại học: Cây ngô, Cây lúa, Phương pháp tiếp cận khoa học.

* Môn học giảng dạy thạc sỹ: Cây lương thực

* Hướng nghiên cứu chính:

-Nghiên cứu chọn tạo giống cây lương thực (ngô, lúa gạo)

- Nghiên cứu khả năng chống chịu của cây ngô

- Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác ngô

 

C.Các công trình khoa học

1. Giáo trình tham gia biên soạn

[1] Giáo trình trồng trọt chuyên khoa, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, năm 2004.

[2] Giáo trình trồng trọt, Hội Nông dân Việt Nam, năm 2006.

[3] Nghiên cứu mô hình liên kết nông dân-doanh nghiệp tại cánh đồng mẫu lớn đồng bằng sông Cửu Long, NXB Lao Động, 2012

[4] Kỹ thuật trồng trọt một số cây trồng ở miền núi, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, năm 2013.

2. Đề tài chương trình dự án KH&CN chủ trì, tham gia

*Đề tài chương trình dự án KH&CN chủ trì

- Cấp Bộ

[1] B2002-02-16: “Đánh giá khả năng chịu hạn và khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần của Viện nghiên cứu ngô và nhập nội từ CIMMYT”, Nghiệm thu năm 2004, kết quả đạt loại tốt.

[2] B2009-TN03-29: “Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và chịu hạn của một số giống ngô lai tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên”, thực hiện 2009-2010.

- Cấp tỉnh

[1] “Phục tráng và phát triển giống lúa đặc sản Khẩu nậm xít tại Huyện Bắc Hà Tỉnh Lào Cai” thực hiện 2007-2011.

[2] “Nghiên cứu và phát triển một số giống đậu tương có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện sinh thái của Tỉnh Lào Cai", thực hiện từ năm 2009-2011.

- Cấp cơ sở

[1] “Khảo nghiệm một số giống ngô trong điều kiện vụ thu đông năm 2000 tại Thái Nguyên”, Nghiệm thu đạt kết quả tốt.

[2] “Đánh giá các tổ hợp lai đỉnh phục vụ công tác chọn tạo giống ngô lai năng suất cao”, Nghiệm thu năm 2002, đạt kết quả tốt.

[3] T2006-27“So sánh một số giống ngô lai trung ngày trong vụ xuân năm 2006 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên”, Nghiệm thu năm 2006, đạt kết quả tốt.

[4] T2007-10 “Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ xuân tại Thái Nguyên”, Nghiệm thu năm 2007 đạt kết quả tốt.

* Đề tài chương trình dự án KH&CN tham gia

[1] Tham gia Dự án giáo dục Việt Nam – Hà Lan: Đào tạo theo định hướng nghề nghiệp, từ 2005-2009:

- Đề tài cấp tỉnh

[2] “Xây dựng mô hình sản xuất hạt giống ngô lai tại Thái Nguyên”, năm 2008-2010.

- Đề tài cấp bộ

[3] “Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai đạt năng suất cao, chất lượng tốt thích hợp cho các vùng sinh thái từ 2001-2010, Kết quả của nhóm nghiên cứu: tạo được giống ngô lai LVN99.

[4] “Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai QPM năng suất cao, chống chịu tốt phục vụ chế biến thức ăn chăn nuôi”, HĐ số 423/HĐ-KHCN ngày 29/6 năm 2012, thực hiện 2012-2016.

[5] “Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai chịu hạn năng suất cao phục vụ chuyển đổi cây trồng cho vùng Trung du miền núi phía Bắc” HĐ số: 6.6/HĐNC-ĐTMN2016 ký ngày 25/01/2016, thực hiện 2016-2020.

[6] “Nghiên cứu tuyển chọn giống và một số biện pháp kỹ thuật canh tác thích hợp cho cây ngô trên đất dốc tại tỉnh Yên Bái”, thực hiện 2015-2017.

3. Các bài báo, báo cáo khoa học

[1]  Luân Thị Đẹp, Trần Văn Điền, Phan Thị Vân, Nguyễn Thị Thanh Thủy, “Ảnh hưởng của liều lượng và thời kỳ bón đạm đến khả năng cố định đạm và năng suất của đậu tương trên đất đồi tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên”,Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên, 2/1999.

[2]  Luân Thị Đẹp, Phan Thị Vân, Nguyễn Thúy Hà, “Kết quả khảo nghiệm một số giống đậu tương mới vụ xuân năm 2001 tại Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên, 1/2002.

[3]  Phan Thị Vân, Luân Thị Đẹp, Trần Trung Kiên, “So sánh một số giống ngô chất lượng đạm cao”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 3(27)/2003.

[4]  Ngô Hữu Tình, Phan Thị Vân, “Xác định khả năng kết hợp chung về năng suất của 8 dòng ngô thuần chịu hạn bằng phương pháp lai đỉnh”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 1/2004.

[5]  Phan Thị Vân, Ngô Hữu Tình, Luân Thị Đẹp, “Đánh giá khả năng kết hợp về năng suất của một số dòng ngô thuần chịu hạn bằng phương pháp lai luân giao”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 8/2004 

[6]  Phan Thị Vân, Luân Thị Đẹp, Ngô Hữu Tình: “Đánh giá ưu thế lai về năng suất của các tổ hợp lai nhận từ phương pháp lai luân giao giữa 8 dòng ngô thuần chịu hạn”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 12/2004.

[7]  Phan Thị Vân, Ngô Hữu Tình, Luân Thị Đẹp,”Đánh giá nhanh khả năng chịu hạn của các dòng và các tổ hợp ngô lai luân giao ở giai đoạn cây con bằng phương pháp gây hạn nhân tạo”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2/2005.

[8]  Ngô Hữu Tình, Phan Thị Vân, Luân Thị Đẹp, “Phản ứng của các con lai luân giao từ 8 dòng ngô thuần chịu hạn trong điều kiện tưới nước và không tưới”,Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 11/2005

[9]  Lê Văn Hải, Nguyễn Phương Hạnh, Phan Thị Vân, “Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và tính ổn định của các giống ngô lai mới phục vụ sản xuất”,Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 3(47)/2008.

[10] Vương Tiến Sỹ, Phan Thị Vân, “Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 62 (13)2009.

[11] Phan Thị Vân, Nguyễn Thu Thủy, Hoàng Kim Diệu “Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển va khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần tại Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 62 (13)2009.

[12] Phan Thị Vân, Hà Thị Hồng Nhung, Châu Ngọc Lý “Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai có triển vọng tại Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 65 (3)2010.

[13] Phan Thị Vân, Vương Tiến Sỹ “Nghiên cứu năng suất và chất lượng của một số giống đậu tương vụ hè thu 2009 tại Lào Cai”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 67 (5)2010.

[14] Phan Thị Vân, Phạm Thu Hiền “Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ Xuân và Thu Đông 2009 tại Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 73 (11)2010.

[15] Phan Thị Vân, Bùi Văn Vinh “Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng, phát triển của giống lúa Khẩu nậm xít tại Bắc Hà, Lào Cai”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 73 (11)2010.

[16] Đinh Công Phương, Phan Thị Vân, “Nghiên cứu sự thay đổi đặc điểm hình thái và năng suất của một số giống ngô lai trong điều kiện tưới và không tưới”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 85 (1)-09-2011.

[17] Nguyễn Hoàng Nguyên, Phan Thị Vân, “Kết quả khảo nghiệm một số giống ngô lai mới tại Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 85 (1)-09-2011.

[18] Phan Thị Vân, “Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển của giống lúa Khẩu Nậm Xít tại Lào Cai”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 85 (1)-09-2011.

[19] Phan Thị Vân, Trần Mạnh Hùng, “Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng tại Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 85 (1)-09-2011.

[20] Phan Thị Vân - Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng, phát triển của giống đậu tương Đ2101 tại Lào Cai, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 101(01)/2013,

[21] Phan Thị Vân, Đỗ Hoàng Thạch, Dương Thiện Khánh - Xác định mật độ thích hợp cho giống đậu tương Đ2101 tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 101(01)/2013,

 [22] Hoàng Văn Vịnh, Phan Thị Vân - Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng tại Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên 107(07)/2013

[23] Vi Hữu Cầu, Phan Thị Vân - Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và mối tương quan giữa các chỉ tiêu nông học với năng suất của một số giống ngô lai tại Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 107(07)/2013.

[24] Phan Thị Vân, Bùi Công Anh - Kết quả đánh giá một số tổ hợp ngô lai mới năm 2013 tại Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 131(041)/2015.

[25] Phan Thị Vân, Hà Minh Đức, Châu Ngọc Lý - Nghiên cứu đặc điểm nông học của một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 134(04)/2015.

[26] Phan Thị Vân, Bùi Huy Phương, “Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và tương quan giữa năng suất với các đặc điểm hình thái của một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 11/năm 2015.

[27] Phan Thị Vân, Tống Thanh Bình, Châu Ngọc Lý- Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và ưu thế lai về năng suất của một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên,2015.

[28] Phan Thị Vân, Đỗ Thành Giang- Kết quả so sánh một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 149 (04)/2016.

[29] Phan Thị Vân-Nghiên cứu đặc điểm nông học của một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 150 (05)/2016.

[30] Lưu Thị Thanh Thất, Lê Quý Kha, Phan Thị Vân, Lê Thị Kiều Oanh -Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai tại Đồng Phú, Bình Phước, Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 149, số 04 năm 2016

[31] Lưu Thị Thanh Thất, Lê Quý Kha, Phan Thị Vân -Nghiên cứu khả năng chịu hạn và ổn định năng suất của một số giống ngô lai ở một số huyện tại tỉnh Bình Phước, Tạp chí Khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt Nam số 3 năm 2016.

  • Lưu Thị Thanh Thất, Lê Quý Kha, Phan Thị Vân, Nguyễn Thị Mai Thảo – Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống, tổ hợp ngô lai tại Đồng Xoài, Bình Phước, Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 157, (12)2016.

[33] Phan Thị Vân, Đặng Đình Thắng – Đánh giá khả năng sinh trưởng, độ đồng đều và năng suất của một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên, Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 157, (12)2016.

[34] Phan Thị Vân, Bùi Như HoaNghiên cứu khả năng sinh trưởng và độ đồng đều về hình thái của một số tổ hợp ngô lai tại Thái Nguyên, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 10/2017

4. Sản phẩm khoa học

Sản phẩm ứng dụng trong nước

[1] Giống ngô lai LVN99 (tham gia  nhóm nghiên cứu)

[2] Giống lúa Khẩu nậm xít ở Lào Cai (chủ trì nhóm phục tráng)

D. Hoạt động đào tạo

1. Đào tạo tiến sỹ

-Số lượng tiến sĩ đã bảo vệ thành công: 1

2. Đào tạo thạc sỹ

-Số lượng thạc sỹ đã bảo vệ thành công: 20

- Số lượng thạc sỹ đang hướng dẫn: 1

                                                                                        Cập nhật ngày 25 tháng 08 năm 2018

                                                                                                      TS. Phan Thị Vân

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Thư ngỏ
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Đang online 6164
Hôm nay 5361
Hôm qua 13707
Tuần này 32654
Tuần trước 99978
Tháng này 3164752
Tháng trước 0
Tất cả 36331401

Lượt truy cập: 36331444

Đang online: 6184

Ngày hôm qua: 13707

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ