Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo
22/10/2015 22:28 - Xem: 1605

Thông báo về việc triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 
   

Số: 1075/ĐHNL-TCCB

Về việc triển khai thực hiện chính

sách tinh giản biên chế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Thái Nguyên, ngày 21 tháng 10 năm 2015

Kính gửi:  - Thủ trưởng các đơn vị

Thực hiện Văn bản số 2121/ĐHTN-TCCB ngày 14/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc triển khai chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng chính sách tinh giản biên chế theo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đảm bảo tất cả cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị đều biết được chính sách này.

2. Nghiên cứu các văn bản hướng dẫn về chính sách tinh giản biên chế (được gửi vào hòm thư điện tử của các đơn vị, gồm: Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; Thông tư số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; Quyết định số 3075/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Văn bản số 2121/ĐHTN-TCCB ngày 14/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên); rà soát chức năng, nhiệm vụ, đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức để xác định những vị trí không phù hợp cần loại bỏ hoặc không bố trí được công việc để tinh giản biên chế từ nay đến năm 2021 tối thiểu 10% biên chế của đơn vị.

3. Hàng năm, trước ngày 15/2 đơn vị xác định và lập danh sách cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng không xác định thời hạn thuộc đối tượng tinh giản biên chế của 6 tháng cuối năm. Trước ngày 15/8 đơn vị xác định và lập danh sách cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng không xác định thời hạn thuộc đối tượng tinh giản biên chế của 6 tháng đầu năm sau liền kề gửi Bộ phận TCCB.

(Có biểu mẫu gửi kèm theo)

Riêng danh sách viên chức, lao động hợp đồng thuộc diện tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2016 gửi về Bộ phận TCCB trước ngày 24/10/2015 để Nhà trường tổng hợp và báo cáo Đại học Thái Nguyên.

Nơi nhận:     

  - Như trên;

  - Lưu TCCB, VT.

         HIỆU TRƯỞNG

            (đã ký)

 

            PGS.TS. Trần Văn Điền

Công văn và Biểu mẫu đính kèm xem tại đây:

01-TTLT-BNV.signed

108_2014_ND-CP

2121_DHTN

3075_QD_BGDDT

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2020 - Khoa Nông học
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Việc làm kỹ sư Nông học
Tuyển sinh chương trình đặc biệt năm 2020
Đang online 18638
Hôm nay 10920
Hôm qua 27688
Tuần này 101274
Tuần trước 120367
Tháng này 3035822
Tháng trước 3495074
Tất cả 39280092

Lượt truy cập: 39280121

Đang online: 18648

Ngày hôm qua: 27688

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ