Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo
22/06/2014 22:36 - Xem: 1186

V/v cập nhật thông tin QLNS

Thực hiện kế hoạch của Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện kê khai thông tin qua Cổng thông tin cán bộ. Nhà trường đã có các văn bản hướng dẫn gửi các đơn vị và đôn đốc triển khai thực hiện việc kê khai thông tin.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Số:       /CV-TCCB

V/v thực hiện kê khai và kiểm tra thông tin qua Cổng thông tin cán bộ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thái Nguyên, ngày     tháng 6 năm 2014

 

                                                                      Kính gửi: - Thủ trưởng các đơn vị

- Các cán bộ, viên chức

Thực hiện kế hoạch của Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện kê khai thông tin qua Cổng thông tin cán bộ. Nhà trường đã có các văn bản hướng dẫn gửi các đơn vị và đôn đốc triển khai thực hiện việc kê khai thông tin. Đến nay, các CBVC đã kê khai tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều CBVC chưa thực hiện đăng nhập tài khoản hoặc đã đăng nhập nhưng kê khai chưa đầy đủ thông tin (có danh sách kèm theo tại đây).

Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo cho toàn thể cán bộ, viên chức của đơn vị mình triển khai thực hiện và hoàn thiện việc kê khai lần cuối trước ngày 26/6/2014. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường sẽ coi đây là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá các danh hiệu thi đua năm học (cá nhân và tập thể) của các đơn vị.

Các cán bộ mới ký hợp đồng đã được cấp tài khoản, đề nghị liên hệ Bộ phận TCCB để biết thêm thông tin.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề thắc mắc cần giải đáp hay góp ý, xin liên hệ Phòng Hành chính - Tổ chức qua hòm thư điện tử bophantccb@gmail.com hoặc ông Lưu Viết Huỳnh, số điện thoại 0979.080.866

Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Ban Giám hiệu (b/c);

  - Lưu VT, TCCB.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Trần Văn Điền

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2020 - Khoa Nông học
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Việc làm kỹ sư Nông học
Tuyển sinh chương trình đặc biệt năm 2020
Đang online 3854
Hôm nay 10262
Hôm qua 11794
Tuần này 35241
Tuần trước 96590
Tháng này 3169373
Tháng trước 3494688
Tất cả 39883807

Lượt truy cập: 39883875

Đang online: 3886

Ngày hôm qua: 11794

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ