Khoa Quản lý Tài nguyên
Banner_600x330_1Banner_600x330_2
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Giới thiệu
26/02/2016 22:55 - Xem: 2621

Cơ cấu tổ chức và thông tin cán bộ giáo viên

Giới thiệu cơ cấu tổ chức, cấu trúc quản lý và thông tin cán bộ giáo viên khoa Quản lý tài nguyên (cập nhật)

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

I. Cơ cấu tổ chức.

            1. Sơ đồ tổ chức.

           2. Cơ cấu tổ chức.

 • Ban Chỉ ủy.

            1. TS. Vũ Thị Thanh Thủy           - Bí thư chi bộ

            2. PGS.TS. Phan Đình Binh               - Phó Bí thư chi bộ

            3. TS. Nguyễn Đức Nhuận          - Ủy viên

 • Ban chủ nhiệm khoa.

            1. TS. Vũ Thị Thanh Thủy           - Trưởng khoa QLTN

            2. TS. Phan Đình Binh             - Phó khoa QLTN

            3. TS. Nguyễn Thị Lợi                 - Phó khoa QLTN

           4. ThS. Trương Thành Nam     - Phó khoa QLTN

 • Các bộ môn chuyên môn.

            1. Bộ môn Khoa học Đất

            2. Bộ môn Trắc địa - GIS - Viễn Thám

            3. Bộ môn Luật - Chính sách

            4. Bộ môn Quy hoạch tài nguyên

 • Công đoàn bộ phận.

            1. ThS. Nông Thu Huyền            - Chủ tịch

            2. TS. Nguyễn Đức Nhuận          - Phó Chủ tịch

            3. Th.S.. Quách Thị Hoe                - Ủy viên

 • Đoàn thanh niên.

            1. ThS. Chu Văn Trung                       - Bí thư đoàn

           2. ThS. Phạm Văn Tuấn                       - Phó Bí thư đoàn

            3. Kỹ sư: Trương Nguyên Hậu            - Chủ tịch HSV

 • Bộ phận trợ lý.

            1. ThS. Nông Thu Huyền            - Trợ lý khảo thí

            2. ThS. Hoàng Hữu Chiến        - Trợ lý đào tạo

           3. ThS. Chu Văn Trung             - Trợ lý QLSV

            4. KS. Phan Tiến Hùng               - Trợ lý QLSV

 • Bộ phận văn phòng.

            1. Th.S. Quách Thị Hoe                - Cán bộ văn phòng

II. Thông tin cán bộ giáo viên theo bộ môn.

 • Bộ môn Khoa học Đất

TT

Họ và Tên

Công tác chuyên môn

Chức vụ

Thông tin

Cơ hữu

Kiêm nhiệm

1

TS. Nguyễn Đức Nhuận

Giảng viên

 

Trưởng BM

Click để xem

2

ThS. Dương Thanh Hà

Giảng viên

 

Phó BM

Click để xem

3

GS.TS. Nguyễn Thế Đặng

Giảng viên

 

 

Click để xem

4

ThS. Nông Thu Huyền

Giảng viên

 

 

Click để xem

5

ThS. Hoàng Hữu Chiến

Giảng viên

 

 

Click để xem

6

ThS. Trần Thị Mai Anh

Giảng viên

 

 

Click để xem

7

KS.Phan Tiến Hùng

Giảng viên

 

 

Click để xem

8

PGS.TS. Đặng Văn Minh

 

Giảng viên

P.Giám đốc ĐHTN

Click để xem

9

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

 

Giảng viên

P.Hiệu trưởng ĐHNL

Click để xem

 
 • Bộ môn Trắc địa - GIS - Viễn thám

TT

Họ và Tên

Công tác chuyên môn

Chức vụ

Thông tin

Cơ hữu

Kiêm nhiệm

10

PGS.TS. Phan Đình Binh

Giảng viên

 

Trưởng BM

Click để xem

11

ThS. Nguyễn Ngọc Anh

Giảng viên

 

Phó BM

Click để xem

12

TS. Vũ Thị Thanh Thủy

Giảng viên

 

Trưởng Khoa QLTN

Click để xem

13

ThS. Ngô Thị Hồng Gấm

Giảng viên

 

 

Click để xem

14

ThS. Nguyễn Huy Trung

Giảng viên

 

 

Click để xem

15

ThS. Nguyễn Lê Duy

Giảng viên

 

 

Click để xem

16

KS. Nguyễn Thị Kiều Anh

 

 

 

Click để xem

17

KS. Trương Nguyên Hậu

 

 

 

Click để xem

18

KS. Lê Thị Lương

 

 

 

Click để xem

19

KS. Nhữ Văn Cương

 

 

 

Click để xem

20

PGS.TS. Đàm Xuân Vận

 

Giảng viên

Giám đốc TT NNTH

Click để xem

21

TS. Lê Văn Thơ

 

Giảng viên

P.Phòng ĐT-ĐHNL

Click để xem

22

ThS. Nguyễn Văn Hiểu

 

Giảng viên

P.Giám đốc TT ITC

Click để xem

23

ThS. Nguyễn Quý Ly

 

Giảng viên

P.Phòng HCTC-ĐHNL

Click để xem

 • Bộ môn Luật - Chính sách

TT

Họ và Tên

Công tác chuyên môn

Chức vụ

Thông tin

Cơ hữu

Kiêm nhiệm

24

TS. Nguyễn Thị Lợi

Giảng viên

 

Trưởng BM

Click để xem

25

ThS. Nguyễn Quang Thi

Giảng viên

 

Phó BM

Click để xem

26

ThS. Trương Thành Nam

Giảng viên

 

P.Trưởng khoa QLTN

Click để xem

27

PGS.TS. Nguyễn K.Thái Sơn

Giảng viên

 

 

Click để xem

28

ThS. Vương Vân Huyền

Giảng viên

 

 

Click để xem

29

ThS. Phạm Văn Tuấn

 

 

 

Click để xem

30

KS. Hà Văn Tuyển

 

 

 

Click để xem

31

TS. Nguyễn Thế Huấn

 

Giảng viên

Trưởng Khoa NH

Click để xem

32

ThS. Hà Anh Tuấn

 

Giảng viên

Chuyên viên ĐHTN

Click để xem

 • Bộ môn Quy hoạch tài nguyên

TT

Họ và Tên

Công tác chuyên môn

Chức vụ

Thông tin

Cơ hữu

Kiêm nhiệm

33

TS. Vũ Thị Quý

Giảng viên

 

Trưởng BM

Click để xem

34

ThS. Nguyễn Đình Thi

Giảng viên

 

Phó BM

Click để xem

35

ThS. Quách Thị Hoe

Cán bộ

 

 

Click để xem

36

ThS. Chu Văn Trung

 

 

 

Click để xem

37

ThS. Vũ Kim Hảo

 

 

 

Click để xem

38 Th.S. Đỗ Sơn Tùng Giảng viên     Click để xem
Tổng số cán bộ, giảng viên khoa Quản lý tài nguyên: 38
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đăng ký trực tuyến
Tuyển dụng
Cổng thông tin du lịch tỉnh Thái Nguyên
Đang online 9865
Hôm nay 9565
Hôm qua 19358
Tuần này 9565
Tuần trước 141553
Tháng này 3949287
Tháng trước 4201823
Tất cả 43836185

Lượt truy cập: 43836218

Đang online: 9880

Ngày hôm qua: 19358

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ