Khoa Quản lý Tài nguyên
Banner_600x330_1Banner_600x330_2
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Tin bài Công tác Đào tạo
16/06/2013 23:58 - Xem: 1399

Khoa TNMT tổ chức thành công lễ bảo vệ đề tài tốt nghiệp đại học K41-khoa TNMT

Hai ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2013, Khoa Tài nguyên & Môi trường, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã tổ chức thành công Hội đồng đánh giá chất lượng khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành Khoa học Môi trường (218 sinh viên); ngành Quản lý đất đai và ngành Địa chính Môi trường (152 sinh viên). Chất lượng của báo cáo tốt nghiệp năm nay được hội đồng đánh giá rất cáo, nhiều báo cáo có chất lượng xuất sắc

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BẢO VỆ KHOA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐAI HỌC K41 - KHOA TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG


 

       Hai ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2013, Khoa Tài nguyên & Môi trường, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã tổ chức thành công Hội đồng đánh giá chất lượng khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành Khoa học Môi trường (218 sinh viên); ngành Quản lý đất đai và ngành Địa chính Môi trường (152 sinh viên). Chất lượng của báo cáo tốt nghiệp năm nay được hội đồng đánh giá rất cáo, nhiều báo cáo có chất lượng xuất sắc. Đặc biệt, đợt báo cáo đợt này đã có nhiêu sinh viên của Khoa đã có các bài báo đăng trên các tạp chí có uy tín như: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tạp chí Khoa học Đất, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Đại học Thái Nguyên v.v.

        Đặc biệt, Hội đồng chấm khóa luận năm nay đã tổ chức bốc thăm để ngồi tại các hội đồng, điều này đã tạo tâm lý tốt cho sinh viên trước khi bảo vệ khoa luận. Mặt khác, việc bốc thăm ngồi tại các hội đồng cũng đảm bảo tính khách quan và nghiêm túc của lần bảo vệ này. Lần bảo vệ này cũng đã có nhiều sinh viên đạt điểm xuất sắc, nhiều đề tài đã được giới thiệu tham gia các cuộc thi tài năng trẻ, nhiều sinh viên đã có nguyện vọng được tiếp tục được học thạc sỹ tại Khoa.

I. Hội  đồng đánh giá chuyên đề thực tập tốt nghiệp  K41 - ngành  Quản lý đất đai và Địa chính Môi trường

 1

TS. Hoàng Văn Hùng

Trưởng khoa

Chủ tịch HĐ

2

PGS.TS Đỗ Thị Lan

P.Trưởng khoa

Ủy viên

3

TS. Vũ Thị Thanh Thủy

P.Trưởng khoa

Phó chủ tịch HĐ

4

TS. Dư Ngọc Thành

P.Trưởng khoa

Ủy viên

5

TS. Trần Văn Điền

Giảng viên

Ủy viên

6

Ths. Trương Thành Nam

Giảng viên

Ủy viên

7

TS. Lê Văn Thơ

Giảng viên

Ủy viên

8

Ths. Nguyễn Ngọc Anh

Giảng viên

Thư ký HĐ

9

Ths. Dương Thanh Hà

Giảng viên

Ủy viên

10

PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

Giảng viên

Ủy viên

11

TS. Nguyễn Thị Lợi

Giảng viên

Ủy viên

12

Ths. Nguyễn Đình Thi

Giảng viên

Ủy viên

13

Ths. Vũ Thị Quý

Giảng viên

Ủy viên

14

TS. Nguyễn Chí Hiểu

Giảng viên

Ủy viên

15

Ths. Nông Thu Huyền

Giảng viên

Ủy viên

16

TS. Phan Đình Binh

Giảng viên

Ủy viên

17

TS. Nguyễn Đức Nhuận

Giảng viên

Ủy viên

18

PGS.TS. Đặng Văn Minh

Giảng viên

Ủy viên

19

GS.TS. Nguyễn Thế Đặng

Giảng viên

Ủy viên

20

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

Giảng viên

Ủy viên

21

PGS.TS. Lương Văn Hinh

Giảng viên

Ủy viên

22

Ths. Đặng Hồng Phương

Giảng viên

Ủy viên

23

Ths. Trần Thị Phả

Giảng viên

Ủy viên

24

CN. Vương Vân Huyền

Giảng viên

Ủy viên

25

Ths. Ngô Thị Hồng Gấm

Giảng viên

Ủy viên

26

Ths. Nguyễn Quang Thi

Giảng viên

Ủy viên

27

Ths. Nguyễn Lê Duy

Giảng viên

Ủy viên

28

PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng

Giảng viên

Ủy viên

29

PGS.TS. Đàm Xuân Vận

Giảng viên

Ủy viên

30

Ths. Nguyễn Văn Hiểu

Giảng viên

Ủy viên

31

Ths. Nguyễn Quý Ly

Giảng viên

Ủy viên

32

TS. Nguyễn Thanh Hải

Giảng viên

Ủy viên

33

TS. Hà Xuân Linh

Giảng viên

Ủy viên

34

Ths. Nguyễn Minh Cảnh

Giảng viên

Ủy viên

35

Ths. Nguyễn Thị Yến

Giảng viên

Ủy viên

36

Ths. Trần Mai Anh

Giảng viên

Ủy viên

37

Ths. Dương Thị Minh Hòa

Giảng viên

Ủy viên

38

Ths. Hà Anh Tuấn

Giảng viên

Ủy viên

39

Ths. Hoàng Hữu Chiến

Giảng viên

Ủy viên

40

KS. Nguyễn Huy Trung

Giảng viên

Ủy viên

41

Ths. Nguyễn Duy Hải

Giảng viên

Ủy viên

42

Ths. Nguyễn Ngọc Sơn Hải

Giảng viên

Ủy viên

43

Ths. Trương Thị Ánh Tuyết

Giảng viên

Ủy viên

44

Ths. Đỗ Sơn Tùng

Giảng viên

Ủy viên

Một số hình ảnh hội đồng ngành QLĐĐ (đang cập nhật)

II. Hội đồng đánh giá chuyên đề thực tập tốt nghiệp  K41 -  Ngành Khoa học Môi  trường

1

TS. Hoàng Văn Hùng

Trưởng khoa

Chủ tịch HĐ

2

PGS.TS Đỗ Thị Lan

P.Trưởng khoa

Ủy viên

3

TS. Vũ Thị Thanh Thủy

P.Trưởng khoa

Phó chủ tịch HĐ

4

TS. Dư Ngọc Thành

P.Trưởng khoa

Ủy viên

5

TS. Trần Văn Điền

Giảng viên

Ủy viên

6

Ths. Trương Thành Nam

Giảng viên

Ủy viên

7

TS. Lê Văn Thơ

Giảng viên

Ủy viên

8

Ths. Nguyễn Ngọc Anh

Giảng viên

Thư ký HĐ

9

Ths. Dương Thanh Hà

Giảng viên

Ủy viên

10

PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

Giảng viên

Ủy viên

11

TS. Nguyễn Thị Lợi

Giảng viên

Ủy viên

12

Ths. Nguyễn Đình Thi

Giảng viên

Ủy viên

13

Ths. Vũ Thị Quý

Giảng viên

Ủy viên

14

TS. Nguyễn Chí Hiểu

Giảng viên

Ủy viên

15

Ths. Nông Thu Huyền

Giảng viên

Ủy viên

16

TS. Phan Đình Binh

Giảng viên

Ủy viên

17

TS. Nguyễn Đức Nhuận

Giảng viên

Ủy viên

18

PGS.TS. Đặng Văn Minh

Giảng viên

Ủy viên

19

GS.TS. Nguyễn Thế Đặng

Giảng viên

Ủy viên

20

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

Giảng viên

Ủy viên

21

PGS.TS. Lương Văn Hinh

Giảng viên

Ủy viên

22

Ths. Đặng Hồng Phương

Giảng viên

Ủy viên

23

Ths. Trần Thị Phả

Giảng viên

Ủy viên

24

PGS. TS. Nguyễn Tuấn Anh

Giảng viên

Ủy viên

25

Ths. Ngô Thị Hồng Gấm

Giảng viên

Ủy viên

26

Ths. Nguyễn Quang Thi

Giảng viên

Ủy viên

27

Ths. Nguyễn Lê Duy

Giảng viên

Ủy viên

28

PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng

Giảng viên

Ủy viên

29

PGS.TS. Đàm Xuân Vận

Giảng viên

Ủy viên

30

Ths. Nguyễn Văn Hiểu

Giảng viên

Ủy viên

31

Ths. Nguyễn Quý Ly

Giảng viên

Ủy viên

32

TS. Nguyễn Thanh Hải

Giảng viên

Ủy viên

33

TS. Hà Xuân Linh

Giảng viên

Ủy viên

34

Ths. Nguyễn Minh Cảnh

Giảng viên

Ủy viên

35

Ths. Nguyễn Thị Yến

Giảng viên

Ủy viên

36

Ths. Trần Mai Anh

Giảng viên

Ủy viên

37

Ths. Dương Thị Minh Hòa

Giảng viên

Ủy viên

38

Ths. Hoàng Hữu Chiến

Giảng viên

Ủy viên

39

KS. Nguyễn Huy Trung

Giảng viên

Ủy viên

40

Ths. Nguyễn Duy Hải

Giảng viên

Ủy viên

41

Ths. Nguyễn Ngọc Sơn Hải

Giảng viên

Ủy viên

42

Ths. Trương Thị Ánh Tuyết

Giảng viên

Ủy viên

43

TS. Phan Thu Hằng

Giảng viên

Ủy viên

44

CN. Vương Vân Huyền

Giảng viên

Ủy viên

45

Ths. Đỗ Sơn Tùng

Giảng viên

Ủy viên

Một số hình ảnh hội đồng

Đang tiếp tục cập nhật ảnh...

 

Th.S. Nguyễn Ngọc Anh

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đăng ký trực tuyến
Tuyển dụng
Cổng thông tin du lịch tỉnh Thái Nguyên
Đang online 9173
Hôm nay 1434
Hôm qua 16330
Tuần này 17764
Tuần trước 106717
Tháng này 3074953
Tháng trước 3495074
Tất cả 39319223

Lượt truy cập: 39319246

Đang online: 9182

Ngày hôm qua: 16330

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ