Khoa Quản lý Tài nguyên
Banner_600x330_1Banner_600x330_2
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Lịch công tác tuần
22/12/2020 07:51 - Xem: 92

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

Tuần 52 năm 2020 (21/12 - 27/12/2020)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

21/12

 

 

 

 - 08:00-09:00: Phòng họp A3

Họp bàn công tác chuẩn bị hội thảo ILO ngày 22/12

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: thầy Điền

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ, thầy Hùng, cô Hằng

- Phòng ĐT: Thầy Trung, cô Hà và chuyên viên được phân công hỗ trợ

- Phòng HCTC: Thầy Tính và chuyên viên được phân công hỗ trợ

- Phòng QTPV: Thầy Hiếu và chuyên viên được phân công hỗ trợ

Trần Văn Điền

 

 - 09:00-10:30: Phòng họp A3

Họp xét tuyển sinh hệ VLVH các ngành/ chuyên ngành: QLDD, LS, NLKH, KTNN

TP: Ô. Điền, Ô. Hùng (CT Hội đồng trường), B. Hằng, B. Nga (TTĐT), B. Hương (KTT), Ô. Bình ( CTHSSV), Đại diện phòng QLCL

Trần Văn Điền

 

 - 09:00-11:30: Phòng họp số 1 ĐHTN

Làm việc với chuyên gia Tư vấn ĐHQG TP Hồ Chí Minh về các hoạt động chuẩn bị cho đánh giá trực tuyến chương trình đào tạo của AUN-QA

TP: Cô Tâm (QLCL), cô Phúc (CNTY), thầy Duy (CNSH&CNTP)

ĐHTN

 

14 h- 16 h: Phòng họp khoa QLTN

  • Xây dựng mức năng lực cho các môn học thuộc khoa quản lý

Thành phần: BCN khoa, trưởng phó bộ môn, cô Gấm, Thầy Sơn, cô Nông Huyền, Thầy Chiến, cô Mai Anh, cô Thùy

 

 - 16:00-17:30: Phòng họp A4

Lễ kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020) và 31 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2020)

TP: Hội Cựu chiến binh trường ĐHNL và đại biểu theo giấy mời

Thầy Nông, Thầy Thi, Thầy Phan Hùng

 

 

 

 

 

Trần Văn Thăng

 

Thứ Ba

22/12

 - 08:00-16:00: Phòng họp A4

Hội thảo tổng kết và lan rộng phương pháp giảng dạy hòa nhập và tích cực

(Địa điểm: Sau phiên toàn thể tại A4, các đại biểu sẽ tiếp tục phiên chuyên đề tại A1, A3 và phòng Trực tuyến)

TP: Thành phần:

- Hội đồng trường (thành viên hội đồng trường là CBVC của trường)

- Ban giám hiệu

- Ban chủ nhiệm khoa, VP Chương trình TT, trường và phó bộ môn, tổ chuyên môn

- Đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, lãnh đạo trung tâm NN và THƯD, TT Đào tạo và PTQT, Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu, TT Ươm tạo và hỗ trợ khởi nghiệp

- Tất cả các giảng viên đã tham gia các khóa đào tạo ILO1, ILO2, ILO3

- Đại diện sinh viên đã tham gia học tập qua phương phá giảng dạy ILO

- Đại diện Aus4skills và Đại học La Trobe

Trần Văn Điền

 

Thứ Tư

23/12

 

 

 

 

 

 - 07:00-12:00: GD D

Đánh giá khoá luận tốt nghiệp lớp DTY 48, TY48 NO1,2,3

TP: HĐ theo quyết định,  Sv lớp DTY 48, TY 48 NO1.2,3

Phan Thị Hồng Phúc

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A1

Làm việc trực tuyến với trường Batangas State University

Tp: thày Hùng, Quang (BGH), Thọ (HTQT), cô Dương, Tuyết (CTTT)

 

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 10:00-11:00: Phòng họp A3

Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo năm 2020: BGH + BTV

TP: TP: BTV, BGH

Đ/c Nguyễn Thế Hùng - BTĐU

 

 - 11:00-11:30: Phòng họp A3

Thực hiện Bước 1: Quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn SMART

TP: TP:Tập thể lãnh đạo (BTV, CT HĐ trường; BGH)

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 13:30-17:00: Viện KHSS

Thực hiện quy trình bổ nhiệm bổ sung 01 Phó Viện trưởng Viện Khoa học Sự sống (nhiệm kỳ 2018-2023

TP: Tổ công tác (theo QĐ);

14h - 14h30: Hội nghị Tập thể lãnh đạo Viện (Ban chi ủy + lãnh đạo Viện) (lần 1)

14h30 - 15h00: Hội nghị Tập thể lãnh đạo Viện mở rộng (Ban chi ủy + lãnh đạo Viện + Trưởng các Phòng thuộc Viện)

15h00 - 15h30: Hội nghị Tập thể lãnh đạo Viện (Ban chi ủy + lãnh đạo Viện) (lần 2)

15h30 - 16h30: Hội nghị CBVC và LĐHĐ (hưởng lương Viện từ 1 năm trở lên)

16h30 - 17h00: Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy (PH A3)

17h00 - 17h30: Hội nghị Hội đồng Trường (PH A3)

Tổ trưởng Tổ công tác

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

- Hội nghị kiểm điểm BCH Đảng bộ năm 2020

- Thực hiện tiếp qui trinh bổ nhiệm lãnh đạo TT Nông nghiệp SMART và Bổ sung Phó Viện Trưởng Viện KHSS

TP: TP: Đại biểu Đại diện ĐU ĐHTN (BTV, UBKT, VPĐU ĐHTN); Ủy viên BCH Đảng bộ trường.

 

Đ/c Nguyễn Thế Hùng - BTĐU

 

Thứ Năm

24/12

 

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A4

Phân công SV thực tập nghề nghiệp 2, lớp TY49NO2

TP: T Thăng, cô P Trang, cô Quyên, cô Hoan, GVCN lớp Ty49N02

Sv Lớp TY49NO2

Trần Văn Thăng

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Hội nghị tổng kết công tác GVCN năm học 2019-2020

TP: BGH (Thầy Điền, Thầy Quang); Đại diện BCN các khoa chuyên môn và VPCTTT; Đại diện LĐ các P. ĐT, P. KHCN&HTQT, P. QLCL, P. CTHSSV (LĐ và các CV phụ trách); Đại diện LĐ ĐTNCSHCM-HSV; GVCN các lớp SV và các Thầy/Cô quan tâm

Thầy Nam, thầy cô giáo chủ nhiệm các lớp

Trần Văn Điền

 

 - 11:00-11:30: Phòng họp A3

Phỏng vấn tuyển ứng viên xin việc tại Văn phòng Chương trình tiên tiến

TP: HĐ theo QĐ (Ô. Điền, Ô. Hùng, Ô Trung, Ô. Bình, Ô. Đăng, B. Ngân, B. Dương)

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-17:30: Phòng họp A3

Hội nghị đánh giá, xếp loại TCCSĐ và ĐV năm 2020

TP: TP: BCH ĐB trường, Bí thư các chi bộ trực thuộc

Đ/c Nguyễn Thế Hùng - BTĐU

 

Thứ Sáu

25/12

 

 

 

 - 07:30-11:30: Hội trường A

Khám sức khỏe định kỳ cho CBVC năm học 2020-2021

TP: TP: ĐU, BGH,các phòng chức năng,VP đoàn TN-Hội SV, VPCĐ,VPĐU

Vũ Thị Quý

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Họp triển khai kế hoạch tuyển sinh đại học, sau đại học năm 2021

TP: BGH; Trưởng các phòng; Trưởng các khoa; Trưởng VP CTTT; Giám đốc các Trung tâm: ĐT&PT Quốc tế; TT Ngoại ngữ tin học ứng dụng; TT Đào tạo theo NCXH; TT Khởi nghiệp

 

Trần Văn Điền

 

 - 10:00-11:30: Phòng họp A3

Họp hội đồng xét tốt nghiệp Đại học  tháng 12/2020 

TP. Theo quyết định số   ngày   tháng 12/2020

 

Trần Văn Điền

 

 - 13:30-17:30: Hội trường A

Khám sức khỏe định kỳ cho CBVC năm học 2020-2021

TP: TP: Các khoa chuyên môn

Vũ Thị Quý

 

Thứ Bảy

26/12

 - 07:30-17:30: Hội trường A

Khám sức khỏe định kỳ cho CBVC năm học 2020-2021

TP: TP:các TT,các Viện và VP Chương trình tiên tiến

 

 

Vũ Thị Quý

 

Chủ Nhật

27/12

 - 07:30-17:30: Hội trường A

Khám sức khỏe định kỳ cho CBVC năm học 2020-2021

TP: TP: Dự phòng

Vũ Thị Quý

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đăng ký trực tuyến
Tuyển dụng
Cổng thông tin du lịch tỉnh Thái Nguyên
Đang online 559
Hôm nay 10871
Hôm qua 22678
Tuần này 66859
Tuần trước 105908
Tháng này 3601869
Tháng trước 0
Tất cả 42228164

Lượt truy cập: 42228209

Đang online: 570

Ngày hôm qua: 22678

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ