Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Quản lý HSSV Học Bổng
01/04/2014 08:48 - Xem: 1499

Công văn niêm yết học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2013-2014

Hiện nay nhà trường đã làm xong học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) học kỳ II, năm học 2013-2014 cho sinh viên trong toàn trường. Để đảm bảo chính xác các thông tin về những sinh viên được hưởng học bổng khuyến khích học tập trước khi có Quyết định chính thức của nhà trường, đề nghị các đơn vị niêm yết để sinh viên tất cả các lớp được biết.

    ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                     

        Số: 262 CV/HSSV                                          Thái Nguyên, ngày 31 tháng 3 năm 2014

     V/v niêm yết học bổng KKHT

    học kỳ II, năm học 2013-2014

                                                Kính gửi:   Thủ trưởng các đơn vị

                                                 

       Hiện nay nhà trường đã làm xong học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) học kỳ II, năm học 2013-2014 cho sinh viên trong toàn trường. Để đảm bảo chính xác các thông tin về những sinh viên được hưởng học bổng khuyến khích học tập trước khi có Quyết định chính thức của nhà trường.

       Nhà trường đề nghị các đơn vị rà soát danh sách sinh viên nhận học bổng của các lớp trong khoa mình, đồng thời thông báo và niêm yết để tất cả sinh viên các lớp được biết (có bảng tổng hợp phân bổ+ danh sách sinh viên được hưởng HBKKHT gửi kèm)

        Các sinh viên không được xét hưởng học bổng KKHT là những SV trong học kỳ thuộc các đối tượng sau:

            - Đã thôi học, nghỉ học bảo lưu.

           - Bị kỷ luật từ khiển trách trở lên

           -  Có  một học phần dưới D hoặc một môn học dưới 4 điểm (kể cả môn giáo dục thể chất)

           - Các SV đã được nhận học bổng Happel

       Sau khi rà soát các khoa tổng hợp các ý kiến yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa các sai sót (nếu có) gửi lại nhà trường qua phòng CT HSSV (đ/c Dương) để kịp thời điều chỉnh.

       Thời gian nhận phản hồi: Trước ngày 10 tháng 4 năm 2014

       Những ý kiến phản ánh sau thời gian quy định trên nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết.

       Nhận được công văn này, đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai và thực hiện.

         Nơi nhận:                                                                            TL. HIỆU TRƯỞNG

            - BGH (B/c)                                                              KT. Trưởng phòng CT HSSV

           - Các khoa (T/h)                                                               P. Trưởng phòng 

          - Lưu VT, CT HSSV                                                                      (đã ký)

                                                                                                TS. Đỗ Quốc Tuấn

   

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 9743
Hôm nay 9518
Hôm qua 12148
Tuần này 21666
Tuần trước 83271
Tháng này 2419277
Tháng trước 2520678
Tất cả 28484296

Lượt truy cập: 28484348

Đang online: 9778

Ngày hôm qua: 12148

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ