Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Thông báo khác
11/05/2015 16:51 - Xem: 1699

Công văn về việc kiểm tra trích ngang hồ sơ SV khoá 43

Để chuẩn bị cho sinh viên khóa 43 ra trường, nhằm tránh những sai sót trong quá trình cấp văn bằng và hồ sơ sau khi sinh viên tốt nghiệp

       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 398 CV/HSSV                                        Thái Nguyên, ngày 11 tháng 05 năm 2015

V/v kiểm tra trích ngang hồ sơ SV khoá 43                 

                                                Kính gửi:    Ban chủ nhiệm các Khoa

          Để chuẩn bị cho sinh viên khóa 43 ra trường, nhằm tránh những sai sót trong quá trình cấp văn bằng và hồ sơ sau khi sinh viên tốt nghiệp, nhà trường đã  có công văn số: 51 CV/HSSV, về việc  kiểm tra trích ngang hồ sơ SV khóa 43 gửi ngày 20 tháng 01 năm 2015. Nhưng hiện nay vẫn còn một số lớp thuộc các khoa chưa thực hiện, cụ thể:

        - Khoa CNTY: Lớp CNTY 43N02; NTTS 43;

        - Khoa QLTN: Lớp QLĐĐ 43N01; QLĐĐ 43NO2; ĐCMT 43 NO1; ĐCMT 43NO2;

        - Khoa MT: Lớp KHMT 43N03;

        - Khoa CNSH: Lớp CNRQ& CQ 43; CNSH 43; CNSTH 43; CNTP 43;

        - Khoa  KT& PTNT: Lớp KN 43; PTNT43; KTNN 43; NLKH 43;

        - Khoa LN: Lớp QLTNR 43NO2;

        - Trung tâm liên kết đào tạo và phát triển quốc tế: Lớp KH &QLMT 43.

       Vậy nhà trường yêu cầu BCN các khoa thông báo tới GVCN, BCS các lớp đã nêu trên thông báo tới từng sinh viên kiểm tra lại trích ngang, ký và ghi rõ họ và tên (có danh sách cụ thể đã gửi kèm theo công văn số 51CV/HSSV).

        Nếu có sai sót cần chỉnh sửa đề nghị BCS các lớp lập danh sách riêng, ghi rõ nội dung cần chỉnh sửa và có chữ ký của GVCN, BCS lớp (theo mẫu gửi kèm theo công văn số 51CV/HSSV).

          Yêu cầu:   - SV không được ký hộ, ký thay.

                   - Các văn bản gửi về phòng Công tác HSSV (cô Thủy) trước ngày 15 tháng 05 năm 2015.

         Sau thời gian trên, sinh viên không kiểm tra và ký xác nhận trích ngang nếu có sai sót gì về văn bằng, thì sinh viên đó hoàn toàn chịu trách nhiệm.

         Nhận được công văn này, đề nghị BCN các Khoa thông báo tới GVCN, BCS các lớp triển khai thực hiện.

            Nơi nhận:

                - Như kính gửi;         

                - Lưu VT, CT HSSV                                            

                      TL. HIỆU TRƯỞNG

             KT. Trưởng phòng CT HSSV

                      P. Trưởng phòng 

                               (đã ký)

                    TS. Đỗ Quốc Tuấn                                                                                                                                                       

                                                                                                                                             Đăng bài: Việt Hoa

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 8364
Hôm nay 9838
Hôm qua 12650
Tuần này 22488
Tuần trước 78450
Tháng này 2434558
Tháng trước 2502821
Tất cả 28186819

Lượt truy cập: 28186819

Đang online: 8364

Ngày hôm qua: 12650

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ