Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Quản lý HSSV Học Bổng
18/09/2015 09:35 - Xem: 6223

Công văn về việc niêm yết học bổng KKHT học kỳ I, năm học 2015-2016

Hiện nay nhà trường đã tổng hợp danh sách sinh viên thuộc diện xét cấp học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) học kỳ I, năm học 2015-2016

        ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số   927 CV/HSSV                                   Thái Nguyên, ngày  17  tháng 9  năm 2015

  V/v niêm yết học bổng KKHT

  học kỳ I, năm học 2015 - 2016

Kính gửi:  - Ban chủ nhiệm các Khoa

                 - Trung tâm ĐT&PTQT

     Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-HSSV ngày 02/4/2013 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy dài hạn;                                                                 Hiện nay nhà trường đã tổng hợp danh sách sinh viên thuộc diện xét cấp học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) học kỳ I, năm học 2015-2016

      Để đảm bảo chính xác thông tin sinh viên được hưởng học bổng khuyến khích học tập trước khi có Quyết định, nhà trường đề nghị các đơn vị rà soát danh sách sinh viên nhận học bổng của các lớp trong khoa, trung tâm đồng thời thông báo và niêm yết danh sách để tất cả sinh viên được biết (có bảng tổng hợp phân bổ + danh sách sinh viên được hưởng HBKKHT gửi kèm).

      Sau khi rà soát các Khoa, Trung tâm tổng hợp các ý kiến yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa sai sót (nếu có) gửi lại nhà trường qua phòng CT HSSV (đ/c Dương) để kịp thời điều chỉnh.

     * Thời gian nhận phản hồi: Trước ngày 28 tháng 9 năm 2015

     Những ý kiến phản ánh sau thời gian quy định trên nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết.

    *Ghi chú: Các sinh viên không được xét hưởng học bổng KKHT là SV trong học kỳ thuộc các đối tượng sau:

     - Đã thôi học, nghỉ học bảo lưu.

     - Bị kỷ luật từ khiển trách trở lên

     - Có  một học phần dưới D hoặc một môn học dưới 4 điểm (kể cả môn giáo dục thể chất)

     - Các SV đã được nhận học bổng Happel

     Nhận được công văn này, đề nghị BCN các khoa, Trung tâm ĐT&PTQT triển khai và thực hiện.

  Nơi nhận:                                                                       T/L HIỆU TRƯỞNG

   - BGH (B/c);                                                            KT.Trưởng phòng CT HSSV

   - Như trên (T/h, niêm yết);                                               Phó Trưởng phòng               

   - Lưu VT, CT HSSV.                                                                 (Đã ký)                                                                                                                                              TS. Đỗ Quốc Tuấn

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 4704
Hôm nay 5046
Hôm qua 9803
Tuần này 14849
Tuần trước 106239
Tháng này 2518699
Tháng trước 2520678
Tất cả 28583718

Lượt truy cập: 28583864

Đang online: 4839

Ngày hôm qua: 9803

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ