Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Thông báo khác
04/06/2015 16:31 - Xem: 1842

Công văn về việc triển khai nội dung sinh hoạt lớp tháng 6/2015

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2014 - 2015, các lớp đại học hệ chính quy sẽ tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ theo thời khóa biểu trong tháng 6. Nhà trường yêu cầu các lớp triển khai sinh hoạt với các nội dung như sau:

 

      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

       Số: 514 CV/HSSV                                            Thái Nguyên, ngày 04 tháng 6 năm 2015

  V/v triển khai nội dung sinh

      hoạt lớp tháng 6/2015

                                   Kính gửi:    - Ban chủ nhiệm các khoa

                           - Trung tâm Đào tạo & PTQT

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2014 - 2015, các lớp đại học hệ chính quy sẽ tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ theo thời khóa biểu trong tháng 6. Nhà trường yêu cầu các lớp triển khai sinh hoạt với các nội dung như sau:

1. Thông báo Kế hoạch tổ chức học kỳ 3 năm học 2014 - 2015 (Công văn số 360/TB-ĐT ngày 04 tháng 5 năm 2015);

2. Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng về phương án thực hiện công tác vệ sinh tại các giảng đường (Công văn số 403 TB/QTPV ngày 12 tháng 5 năm 2015):

3. Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng về công tác quản lý sinh viên theo hệ thống tín chỉ (Công văn số 426 TB/CT HSSV ngày 15 tháng 5 năm 2015);

4. Triển khai thực hiện các nội dung Công văn số 448 TB/CT HSSV ngày 21 tháng 5 năm 2015 V/v nghỉ hè, tổng kết năm học 2014-2015;

5. Triển khai nghiêm túc nội dung thông báo số 488 TB/BCĐ-PCMT, ngày 28 tháng 5 năm 2015 V/v triển khai tháng hành động và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6/2015;

6. Thông báo cho SV biết kế hoạch thu học phí đợt học tháng 6, 7, 8 năm học 2014-2015 (thông báo số: 508/TB-KHTC ngày 03/6/2015).

7. Các nội dung khác do lớp tự triển khai;

Yêu cầu các lớp sinh hoạt phải có biên bản và gửi cho phòng Công tác HSSV trước ngày 20/6/2015 (Phòng B202 - Đ/c Nguyễn Công Trứ) để tập hợp báo cáo tình hình công tác HSSV với Ban Giám hiệu nhà trường.

Nhận được thông báo này, đề nghị BCN các khoa, Trung tâm, GVCN các lớp triển khai thực hiện.

Nơi nhận:                                                                 TL. HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi (T/hiện);                                       Trưởng phòng CT HSSV

- BGH (B/c);                                                                       (đã ký)

- Lưu VT, CT HSSV.                                  

                                                                             TS. Nguyễn Quang Tính

 

      

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 5195
Hôm nay 5642
Hôm qua 17812
Tuần này 5642
Tuần trước 121925
Tháng này 3089411
Tháng trước 4013583
Tất cả 38820873

Lượt truy cập: 38820873

Đang online: 5195

Ngày hôm qua: 17812

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ