Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Quản lý HSSV Chế độ chính sách
07/10/2013 15:37 - Xem: 3231

Công văn về việc xét trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy khoá 45

Căn cứ thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-TB&XH ngày 31/8/1998 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập ban hành kèm theo Quyết định số 1121/1997 của Thủ trướng chính phủ;

        ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phú

       

  Số:  753 CV/HSSV                                              Thái nguyên, ngày 17 tháng 9 năm 2013

 V/v xét trợ cấp xã hội cho sinh

     viên hệ chính quy khoá 45

 

            Kính gửi:    - Ban chủ nhiệm các khoa

                               - GVCN các lớp khoá 45

 

       Căn cứ thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-TB&XH ngày 31/8/1998 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập ban hành kèm theo Quyết định số 1121/1997 của Thủ trướng chính phủ;

        Để thực hiện chế độ trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy (trừ sinh viên hệ đào tạo theo địa chỉ) đang học tập tại trường thuộc diện được hưởng chế độ ưu đãi theo các quy định hiện hành, nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội phải tiến hành làm các thủ tục sau:

1. Đối tượng, thủ tục và trình tự xét cấp

1.1 Sinh viên là người dân tộc ít người thường trú tại các xã (phường, thị trấn) đặc biệt khó khăn, vùng cao từ 3 năm trở lên tính đến thời điểm vào học tại trường.

- Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu số 1)

- Bản sao công chứng giấy khai sinh;

- Bản sao công chứng sổ hộ khẩu gia đình;

1.2 Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa, không có người đỡ đầu chính thức, không có nguồn chu cấp thường xuyên.

- Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu số 2)

- Giấy chứng nhận sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa do cơ quan thương binh xã hội cấp quận, huyện, thị xã cấp, trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) nơi sinh viên cư trú.

1.3 Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập mà gia đình thuộc diện hộ nghèo, (đối tượng này xét theo từng kỳ học);

- Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu số 3);

- Giấy chứng nhận sinh viên thuộc hộ nghèo của năm do Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) cấp;

2. Quy trình thực hiện

- Sinh viên lấy mẫu đơn tại khoa mình đang học hoặc Download trên trang Website: www.tuaf.edu.vn;

- Các khoa tập hợp hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội của sinh viên, gửi lên trường qua phòng CT HSSV (bộ phận hồ sơ chế độ, đ/c Dương)

3. Thời gian nhận hồ sơ

 Kỳ I: Từ ngày 17 tháng 9 đến 10 tháng 10 năm 2013;

 Kỳ II: Từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm sau (sinh viên đã được hưởng trợ cấp từ kỳ I thì không phải nộp hồ sơ);

- Căn cứ vào đơn xin hưởng trợ cấp xã hội của sinh viên và các quy định hiện hành, sau khi hết thời hạn nhận đơn, phòng CT HSSV tổng hợp danh sách sinh viên đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội trình ban Giám hiệu Quyết định;

- Sinh viên nộp quá thời hạn quy định trên, nhà trường không có trách nhiệm giải quyết trợ cấp xã hội của kỳ hiện tại;

Nhận được thông báo này, nhà trường đề nghị BCN các khoa, GVCN các lớp khoá 45 thông báo cho các sinh viên thuộc đối tượng ưu tiên thực hiện theo đúng nội dung công văn và thời gian đã quy định.

        Nơi nhận:                                                                 TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH (B/c);                                                    Trưởng phòng CT HSSV

- Như trên;                                                                                        (Đã ký)

- Lưu VT, CT HSSV.                                          TS. Nguyễn Quang Tính

 

Download công văn tại đây.

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 396
Hôm nay 2123
Hôm qua 20127
Tuần này 64034
Tuần trước 141553
Tháng này 4003756
Tháng trước 4201823
Tất cả 43890654

Lượt truy cập: 43890714

Đang online: 431

Ngày hôm qua: 20127

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ