Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Giới thiệu
29/03/2019 14:07 - Xem: 651

Giới thiệu phong CTHSSV

Phòng Công tác chính trị Học sinh Sinh viên (CTCT- HSSV) được thành lập ngày 23 tháng 10 năm 1997 theo Quyết định số 152/QĐ-TCCB của Giám đốc Đại học Thái nguyên. Ngày 12/4/2006 theo quyết định số 242/QĐ/CTCT-HSSV của Giám đốc Đại học Thái Nguyên đổi tên phòng CTCT-HSSV các trường thành viên thành phòng Công tác HSSV kèm theo quy định về nhiệm vụ và chức năng của phòng.

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Tổ chức thực hiện công tác học sinh sinh viên do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định và do Hiệu trưởng phân công.

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý sinh viên; tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị - tư tưởng, an ninh trật tự an trong nhà trường; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với sinh viên.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác chính trị tư tưởng

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân, Học sinh - Sinh viên” đầu khóa vào đầu mỗi năm học;

- Thực hiện giáo dục chính trị - tư tưởng, pháp luật, đạo đức, lối sống và tổ chức các hoạt động rèn luyện cho sinh viên; triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của sinh viên và đề xuất với Đảng ủy, Hiệu trưởng để có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp và kịp thời;

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị - tư tưởng, rèn luyện thân thể, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao;

2.2. Công tác quản lý sinh viên

- Xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế HSSV;

- Chủ trì và tiếp đón sinh viên trúng tuyển vào học tập trung tại trường;

- Tổ chức thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện theo năm học;

- Thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách cho sinh viên;

- Phối hợp với Trạm y tế trường tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên mới nhập học, định kỳ khám sức khỏe cho sinh viên trong thời gian học tập theo quy định; công tác bảo hiểm y tế cho sinh viên

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để tổ chức và quản lý sinh viên ngoại trú, nội trú;

- Phối hợp với các Khoa, Phòng, Ban nhằm theo dõi đề xuất công tác quản lý thi đua khen thưởng và kỷ luật sinh viên với Hiệu trưởng;

- Tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại trường theo Quy chế hiện hành.

- Quản lý hồ sơ sinh viên; quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho sinh viên các hệ.

II. Cơ cấu tổ chức phòng CT HSSV

1. Các Trưởng, phó trưởng phòng tiền nhiệm

1.1. Trưởng phòng

      1. Hoàng Lê Tuấn:          1970 - 1979;            6. Nguyễn Xuân Trường:     1998 - 2001

      2. Nhâm Phong Tấn:       1979 - 1984;           7. Nông Văn Thổ:                 2001 - 2005

      3. Nguyễn Hồng Hiếu:    1984 - 1986;            8. Trần Huê Viên:                 2005 - 2010

      4. Lê Xuân Phương:           1986 - 1994;        9. Nguyễn Quang Tính:         2010 -  2020

      5. Hoàng Ngọc Đường:   1994 - 1998            10. Đặng Xuân Bình:            2020 - 2023

1.2. Phó trưởng phòng

     1. Nguyễn Hồng Hiếu:   1979-1984                  7. Đặng Quang Nam:            2005 - 2010

     2. Lê Văn Thực:               1986-1994                8. Dương Thế Phùng:          1999 - 12/2014

     3. Nguyễn Duy Lam:        1994-1996                9. Đặng Thái Phương:          2006 - 7/2019

     4. Nguyễn Thanh Minh:    1996-2004               10. Đỗ Quốc Tuấn:               4/2012 đến nay

     5. Vi Sĩ Quan:                     1994-2006          11. Nguyễn T.Thanh Bình:  4/2012 - 6/2013

     6. Vũ Đình Vượng:         2005-2008         12. Lê Quốc Tuấn:             2015 đến nay

2. Các Trưởng, phó trưởng phòng và Tổ chuyên môn nghiệp vụ đương nhiệm

2.1. Trưởng phòng:  PGS.TS. Đặng Xuân Bình

Phụ trách chung

+ Điện thoại: CQ: 0208.628.011

                      DĐ: 0982.970.929

2.2. Phó Trưởng phòng: ThS. Lê Quốc Tuấn

- Phụ trách công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thông tin tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ và các hoạt động xã hội lành mạnh khác trong sinh viên; Công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú và lưu sinh viên nước ngoài; công tác hỗ trợ sinh viên; công tác An toàn giao thông và công tác phòng chống các tệ nạn xã hội;

- Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của HSSV

+ Điện thoại cơ quan: 0208.6285.025 

+ Điện thoại DĐ:       0904.979.297

2.3. Phó Trưởng phòng: TS. Đỗ Quốc Tuấn     

- Phụ trách công tác HSSV về các nội dung: Chế độ, chính sách và khen thưởng kỷ luật đối với sinh viên, công tác bảo hiểm y tế, công tác hồ sơ sinh viên, theo dõi công tác quản lý sinh viên của giáo viên chủ nhiệm.

+ Điện thoại DĐ:  0912.500.027

2.3. Tổ chuyên môn, nghiệp vụ

TT

  Họ và tên 

 Chức danh/chức vụ

 Ghi chú

- Tổ Công tác SV

 

 

1

Đặng Xuân Bình

  Trưởng phòng

 

2

Đỗ Quốc Tuấn

  P. Trưởng phòng

 

4

Đỗ Thị Dương

  Chuyên viên

 

5

Nguyễn Công Trứ

  Chuyên viên

 

6

Nguyễn Duy Bang

  Chuyên viên

 

7

Hoàng Thị Việt Hoa

  Chuyên viên

 

8

Nguyễn Thị Phương Thủy

  Chuyên viên

 

9

Dương Thị Thu Huyền

  Chuyên viên

 

    - Tổ chính trị, tư tưởng

 

 

1

    Lê Quốc Tuấn

    P. Trưởng phòng

 

2

    Nguyễn Đức Sơn

    Chuyên viên

 

   - Tổ bảo vệ ANTT

 

 

1

    Nguyễn Thái Hùng

    Tổ trưởng

 

2

    Lê Thanh Tuyến

    Nhân viên

 

3

    Phạm Ngọc Tuyến

    Nhân viên

 

4

   Trần Văn Thức

    Nhân viên

 

5

   Nguyễn Văn Dũng

    Nhân viên

 

6

   Phan Đức Mạnh

    Nhân viên

 

7

   Vũ Cao Đẳng

    Nhân viên

 

8

   Phạm Việt Trì

    Nhân viên

 

9

   Nguyễn Mạnh Tùng

    Nhân viên

 

          

* Một số thành tích đạt được:

            Trong hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể phòng Công tác HSSV đã đóng góp to lớn vào thành tích chung của trường, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đào tạo của Nhà trường.

            - Bằng khen của Bộ: 02 bằng khen; Giấy khen của Đại học Thái Nguyên: 05 giấy khen

          - Bằng khen của UBND tỉnh Thái Nguyên: 01 bằng khen

          - Huy chương: 10 huy chương

Quyết định số 724/QĐ-TĐKT ngày 15/11/2004 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên khen thưởng tập thể lao động xuất sắc năm học 2003-2004.

Quyết định số 275/QĐ-TĐKT ngày 14/12/1999 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên công nhận danh hiệu tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc năm học 1998-1999.

 Quyết định sô 724/QĐ-TĐKT ngày 15/11/2004 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2003-2004.

Quyết định số 987/QĐ-ĐHTN ngày 12/8/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2012-2013.

Quyết định số 1347/QĐ-ĐHTN ngày 22/8/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Quyết định số 3120/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác PCMT năm 2012".

 Quyết định số 2564/QĐ- BGD&ĐT ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT "đã có thành tích xuất sắc thực hiện chương trình công tác HSSV giai đoạn 2009-2012".

 Quyết định số 28/QĐ-TĐKT ngày 12/01/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm tặng giấy đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đào tạo và NCKH giai đoạn 2009-2014.

Một số cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành, tiêu biểu có các đồng chí sau:

            1. Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 11/11/1998 v/v tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đ/c Hoàng Ngọc Đường- trưởng phòng CTCT- HSSV

            2. Quyết định 5347/QĐ/BGD&ĐT-VP ngày 26/11/1999 v/v tặng Bằng khen cho đ/c Nguyễn Xuân Trường- trưởng phòng CTCT- HSSV       

            3. Quyết định số 6182/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/11/2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho đ/c Trần Huê Viên- trưởng phòng CTCT- HSSV

            4. Quyết định số 6182/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/11/2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho đ/ Vũ Đình Vượng- Phó trưởng phòng CTCT- HSSV

            5. Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 16/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen cho đ/c Trần Huê Viên- trưởng phòng CT HSSV.

            6. Quyết định số 1847/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho đ/c Đặng Quang Nam- Phó trưởng phòng CT HSSV

            7. Quyết định số 1424/QĐ ngày 13/4/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho đ/c Dương Thế Phùng- Phó trưởng phòng CT HSSV.

Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 8096
Hôm nay 14805
Hôm qua 21571
Tuần này 14805
Tuần trước 131657
Tháng này 3115303
Tháng trước 3780697
Tất cả 42942234

Lượt truy cập: 42942234

Đang online: 8096

Ngày hôm qua: 21571

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ