Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Thông báo khác
06/09/2014 08:34 - Xem: 2308

Kế hoạch về việc tuyên truyền An toàn giao thông năm 2014

Thực hiện công văn số: 644/ĐHTN, ngày 27/5/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên V/v Tuyên truyền An toàn giao thông năm 2014.

      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  NÔNG LÂM                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số: 711 KH/ĐHNL                                        Thái Nguyên, ngày 04  tháng 9 năm 2014

V/v Tuyên truyền ATGT năm 2014

Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị trong trường                 

Thực hiện công văn số: 644/ĐHTN, ngày 27/5/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên V/v Tuyên truyền An toàn giao thông năm 2014.

Nhà trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Đoàn TN, Hội sinh viên, BCN các khoa và Trung tâm ĐT&PTQT  triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Triển khai tháng an toàn giao thông cho toàn bộ CBVC và sinh viên của đơn vị mình và xây dựng kế hoạch cho sinh viên với chủ đề “Thanh niên, sinh viên trường học nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông”; Tích cực tham gia cùng các ban, ngành chức năng trên địa bàn trong việc triển khai Tháng an toàn giao thông năm 2014.

2. Tăng cường tuyên truyền cho giáo viên, CBVC và sinh viên của đơn vị mình: Chấp hành nghiêm túc quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên mô tô, xe gắn máy và các quy tắc giao thông khi tham gia giao thông, không uống rượu bia điều khiển phương tiện; Nghiêm cấm sinh viên không đủ tuổi quy định điều khiển mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.

3. BCH Đoàn TNCS HCM: Xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban ATGT tỉnh và tỉnh đoàn tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT năm 2014; cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến: Sáng thứ bảy ngày 25/10/2014

- Địa điểm tổ chức: Hội trường A- trường Đại học Nông Lâm

- Chuẩn bị 04 tiết mục văn nghệ (chủ đề hát về quê hương đất nước)

- Cử 20 sinh viên tình nguyện phục vụ trước và sau buổi tuyên truyền (căng và tháo phông sân khấu, băng zôn, chuyển bảng tuyên truyền).

- Huy động 500 Đoàn viên tham gia chương trình (phân bổ số lượng cho các khoa, có danh sách cụ thể từng sinh viên và cán bộ QLSV của từng đơn vị gửi cho nhà trường qua phòng CT HSSV), thời gian trước ngày 20/10/2014.

4. Phòng HC - TC: Chuẩn bị tốt hệ thống loa đài (05 - 07 micro) và 02 máy chiếu trong Hội trường để phục vụ buổi tuyên truyền.

5. Phòng QT - PV: Chuẩn bị tốt hệ thống chiếu sáng trong Hội trường và cử người trực điện (dự phòng máy phát điện).

6. BCN các khoa: Chọn, cử những sinh viên, Đoàn viên có tinh thần trách nhiệm cao (số lượng mà BCH Đoàn trường phân bổ), lập danh sách sinh viên và cán bộ QLSV của đơn vị mình được cử tham gia buổi tuyên truyền cho BCH Đoàn trường trước ngày 15/10/2014.

7. Phòng CT HSSV: Chủ động phối hợp với BCH Đoàn trường, Hội sinh viên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong nhà trường thực hiện đúng nội dung, kế hoạch đã đề ra.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ với Đ/c Nguyễn Đức Sơn (Cán bộ phòng CT HSSV trường Đại học Nông Lâm – ĐTCQ 0280.3852885, DĐ: 01689957303 hoặc 0915031882)

Nhận được thông Kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, BCH Đoàn TN, BCN các khoa, Trung tâm Đào tạo & Quốc tế triển khai tới tất cả CBVC, GVCN lớp và sinh viên của đơn vị mình biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                          KT. HIỆU TRƯỞNG

- Ban ATGT tỉnh TN (B/cáo);                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- ĐHTN (B/cáo);                                                            (Đã ký)

- Như K.gửi (T/hiện);

- Lưu VT, CT HSSV.                                            PGS.TS Trần Huê Viên

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 7299
Hôm nay 12237
Hôm qua 18923
Tuần này 122323
Tuần trước 127883
Tháng này 3091164
Tháng trước 3780697
Tất cả 42918095

Lượt truy cập: 42918187

Đang online: 7340

Ngày hôm qua: 18923

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ