Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Quản lý HSSV Khen thưởng- kỷ luật
06/11/2013 16:21 - Xem: 5398

Quyết định về việc Khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đã đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện - Năm học 2012 - 2013

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số 3647/ QĐ-BGD &ĐT, ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ vào Điều 18 Chương 5 ban hành kèm theo Quyết đinh số: 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về “Nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng”;

      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số: 1016 /2013/QĐKT-HSSV                                  Thái Nguyên, ngày 18 tháng 10 năm 2013

                                                     

                                                                            QUYẾT ĐỊNH

                     Về việc Khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên

                             đã đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện - Năm học 2012 - 2013

 

                                            HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

         Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số 3647/ QĐ-BGD &ĐT, ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

        Căn cứ  vào Điều 18 Chương 5 ban hành kèm theo Quyết đinh số: 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về “Nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng”;

         Căn cứ vào thành tích học tập và rèn luyện của các tập thể, cá nhân đã đạt được trong năm học 2012 – 2013;

       Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV và Trưởng các khoa: TN&MT, CNTY, Nông học, Lâm nghiệp, KT&PTNT, CNSH&CNTP, KHCB và SPKTNN;

                                                                                             

                                                                        QUYẾT ĐỊNH:

 

           Điều 1: Tặng giấy khen cho 07 tập thể lớp có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, 07 BCS lớp quản lý lớp giỏi và 1.466 sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2012 – 2013 (trong đó: 32 SV đạt xuất sắc; 216 SV đạt loại giỏi; 1.218 SV đạt tiên tiến ), có danh sách kèm theo;

Phần thưởng:

- Lớp có thành tích tốt nhất:            01 giấy khen + Khung + 200.000đ.

- BCS quản lý lớp cao nhất:            01 giấy khen + Khung  + 200.000đ.

- Sinh viên đạt xuất sắc                   01 giấy khen + Khung  +100.000đ

- Sinh viên đạt loại giỏi:                   01 giấy khen (Ép Plastic) + 50.000đ.

- Sinh viên đạt tiên tiến:                   01 giấy khen (Ép Plastic) + 20.000đ

            Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng: Công tác HSSV, KH - TC, Đào tạo,  BCN các khoa chuyên môn, các Tập thể lớp và cá nhân sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

          Nơi gửi:                                                                           HIỆU TRƯỞNG

           - ĐHTN (B/cáo)                                                                        (Đã ký)

          - BGH (B/cáo)

          - Như điều 2 (T/hiện)                                                                         

          - Lưu KT/HSSV                                                              TS.Trần Văn Điền

          - Lưu VT, CT HSSV           

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 6506
Hôm nay 2153
Hôm qua 17304
Tuần này 84459
Tuần trước 144469
Tháng này 4168650
Tháng trước 4201823
Tất cả 44055548

Lượt truy cập: 44055621

Đang online: 6532

Ngày hôm qua: 17304

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ