Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Quản lý HSSV Nội, ngoại trú
19/03/2013 16:29 - Xem: 1627

Thông báo kết quả Hội nghị tổng kết công tác ANTT và QLSV ngoại trú năm 2012

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy, BGH Nhà trường V/v Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ANTT và QLSV ngoại trú năm 2012, Hội nghị được tổ chức vào thứ tư ngày 13/3/2013.

             ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số: 208 TB/HSSV                                                                          Thái Nguyên, ngày 19 tháng 3 năm 2013     

      V/v kết quả Hội nghị tổng kết công tác

        ANTT và QLSV ngoại trú năm 2012

 

          Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong trường

 

        Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy, BGH Nhà trường V/v Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ANTT và QLSV ngoại trú năm 2012, Hội nghị được tổ chức vào thứ tư ngày 13/3/2013.

        Thành phần tham dự gồm:

      - Đại diện chính quyền và công an địa phương: Phòng PA83 công an tỉnh Thái Nguyên, công an TP Thái Nguyên, Chính quyền, công an xã Quyết Thắng, CA phường Quang Trung, CA phường Quang Vinh, CA phường Tân Thịnh và các tổ trưởng: Xóm 10 xã Quyết Thắng, tổ 39 P Quang Trung, tổ 1 P Tân Thịnh, tổ 5- P Quang Vinh;

       - Ban giám hiệu, Công đoàn trường; Đại diện các phòng: CT HSSV, KH - TC, HC – TC,  TTr-KT&ĐBCLGD, Đoàn TN, Hội sinh viên.

       - Đại diện BCN khoa và trợ lý QLSV các khoa.

       Chủ trì Hội nghị: PGS.TS Trần Huê Viên           – Phó Hiệu trưởng

      Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự rất sâu sắc, nhằm nâng cao, hiệu quả công tác ANTT & QLSV ngoại trú trong thời gian tới. Thay mặt nhà trường PGS.TS Trần Huê Viên có những kết luận sau:

      + Hội nghị nhất trí cao với báo cáo tổng kết của phòng CT HSSV;

     + Hội nghị đã đánh giá cao công tác ANTT & QLSV ngoại trú của trường trong năm vừa qua, đã được Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an các phường, xã và tổ trưởng tổ dân phố ghi nhận;

      + Nhà trường đã duy trì và phối hợp tốt với chính quyền, công an các cấp trong công tác ANTT và QLSV ngoại trú;

     + Nhà trường nhận được sự quan tâm của chính quyền, công an địa phương các cấp và ĐH Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho nhà trường trong công tác ANTT, nhất là công tác QLSV ngoại trú;

     * Các ý kiến đề nghị:

     - Đối với chính quyền, công an địa phương

     + Những gia đình không có chủ hộ quản lý tại nhà trọ thì chính quyền ở địa phương không cho sinh viên thuê trọ;

    + Tạo mọi điều kiện thuận lợi khi sinh viên ngoại trú của trường lấy ý kiến nhận xét theo từng kỳ học trong Quyển sổ theo dõi học tập& rèn luyện của sinh viên ở ngoại trú;

     + Thông báo những sinh viên của trường vi phạm các nội quy, quy định của địa phương cho nhà trường;

     + Tăng cường kiểm tra các cửa hàng cầm đồ, Internet khu vực xung quanh trường;

      - Đối với Đại học Thái Nguyên:

Quan tâm hơn nữa tới công tác quản lý sinh viên của các trường thành viên kịp thời thông báo các quyết định, nội quy, quy chế liên quan công tác quản lý sinh viên cho các địa phương trên địa bàn có sinh viên ở trọ;

     - Đối với Nhà trường:

     + Cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền, công an địa phương trong công tác ANTT nhất là công tác QLSV ngoại trú trong thời gian tới;

     + Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền cho từng cá nhân CBVC và sinh viên trong trường nêu cao tinh thần giữ gìn ANTT và chấp hành luật ATGT;

     + Nhà trường cần tuyên dương kịp thời các cán bộ làm tốt công tác giữ gìn ANTT, công tác QLSV ngoại trú và sinh viên ngoại trú chấp hành tốt mọi nội quy, quy định của địa phương;

     + Nhà trường nên thông báo kịp thời cho chính quyền, Công an nơi sinh viên tạm trú về những sinh viên bị kỷ luật buộc thôi học;

     + Tăng cường hơn nữa vai trò của GVCN lớp để giám sát được các hoạt động của sinh viên trong lớp;

     + BCN các khoa, GVCN xét điểm rèn luyện và ghi vào sổ theo dõi kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên;

     + Tăng cường hơn nữa trong lực lượng bảo vệ của trường;

        Trên đây là toàn bộ kết luận của Hội nghị và các ý kiến của các Đại biểu tham dự Hội nghị công tác ANTT và QLSV ngoại trú năm 2012. Nhà trường thông báo cho Thủ trưởng các đơn vị và BCN các khoa biết và có kế hoạch triển khai tốt trong thời gian tới./.

 

            Nơi nhận:                                                                                              TL. HIỆU TRƯỞNG

            - ĐHTN, BGH (Để báo cáo);                                                             Trưởng phòng CT HSSV

            - Như K.gửi (T/hiện);                                                                                       (đã ký)

            - Lưu VT, CT HSSV.

                                                                                                                          Nguyễn Quang Tính

Click to download file

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 11057
Hôm nay 9701
Hôm qua 17782
Tuần này 123650
Tuần trước 130274
Tháng này 2082411
Tháng trước 2804053
Tất cả 30558375

Lượt truy cập: 30558523

Đang online: 11176

Ngày hôm qua: 17782

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ