Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Thông báo khác
04/06/2015 16:17 - Xem: 1516

Thông báo về việc hướng dẫn công tác QLSV&CVHT của GVCN lớp trên phần mềm IU

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy, BGH Nhà trường về đổi mới công tác QLSV và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015”, trong đó có kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác quản lý sinh viên của GVCN năm học 2014- 2015;

       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

     Số: 511 TB/HSSV                                                          Thái Nguyên, ngày 03 tháng 6 năm 2015

V/v Hướng dẫn công tác QLSV&CVHT

  của GVCN lớp trên phần mềm IU    

                        Kính gửi: - Các phòng: HC – TC, Đào tạo, CT HSSV, TTr-PC

                        - BCN các khoa và Trung tâm ĐT&PTQT

                        - Trung tâm NN & Tin học ứng dụng

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy, BGH Nhà trường về đổi mới công tác QLSV và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015”, trong đó có kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác quản lý sinh viên của GVCN năm học 2014- 2015;

Để giúp GVCN hoàn thành tốt nhiệm vụ QLSV&CVHT, Nhà trường tổ chức hướng dẫn tra cứu và trao đổi một số nội dung về công tác QLSV &CVHT trên phần mềm IU của GVCN.

Thời gian: Bắt đầu vào 7h30 thứ Ba ngày 09/6/2015 (Có trên lịch công tác tuần)

Địa điểm: Phòng máy tính của Trung tâm NN-THƯD.

Thành phần: Phòng Đào tạo, phòng CT HSSV, trợ lý QLSV, trợ lý giáo vụ và tất cả GVCN các lớp sinh viên của toàn trường:

- Thời gian cụ thể như sau:

+ Từ 7h30 – 8h30:  GVCN Khoa CNTY, khoa Nông học và khoa CNSH&CNTP.

+ Từ 8h30 – 9h30:  GVCN khoa QL tài nguyên, khoa Môi trường và Trung tâm ĐT&PTQT.

+ Từ 9h30 – 10h30: GVCN khoa Lâm nghiệp, khoa KT&PTNT và khoa KH-CB.

Nhà trường phân công các đơn vị thực hiện như sau:

1- Trung tâm NN -THƯD: Chuẩn bị phòng máy tính, phông chiếu và máy chiếu.

2- Phòng Đào tạo: Xây dựng kế hoạch chi tiết và các tài liệu để hướng dẫn cho GVCN;

3- Phòng CT HSSV: Phối hợp với phòng Đào tạo để xây dựng kế hoạch.

4- BCN các khoa và Giám đốc Trung tâm ĐT&PTQT: Thông báo cho cán bộ trợ lý QLSV, trợ lý giáo vụ và tất cả GVCN các lớp sinh viên của đơn vị mình biết tham dự đủ.

Đây là buổi hướng dẫn cho công tác QLSV của GVCN trên phần mềm IU và là một nội dung quan trọng về đổi mới công tác QLSV trong năm học 2015 – 2016, Nhà trường yêu cầu GVCN sắp xếp công việc có mặt đúng thời gian quy định ở trên.

5- Phòng Thanh tra – Pháp chế: Điểm danh, giám sát danh sách đến dự của các đơn vị.

Nhận được thông báo này đề nghị  các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi (T/hiện);                                                  P. HIỆU TRƯỞNG

- Lưu VT, CT HSSV.                                                                 (đã ký)

                                                                                PGS.TS. Trần Huê Viên

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 8083
Hôm nay 2378
Hôm qua 14944
Tuần này 41505
Tuần trước 115004
Tháng này 2649178
Tháng trước 0
Tất cả 30007751

Lượt truy cập: 30007815

Đang online: 8130

Ngày hôm qua: 14944

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ