Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Quản lý HSSV Nội, ngoại trú
16/09/2014 10:48 - Xem: 1980

Thông báo về việc quản lý sinh viên nội, ngoại trú năm học 2014 - 2015

Căn cứ Quyết định số 1718/2007/QĐ - UBND ngày 28 tháng 8 năm 2007 của UBND Tỉnh Thái Nguyên " V/v ban hành quy chế quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú";

      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 739 TB/HSSV                                                Thái Nguyên, ngày 11 tháng 9 năm 2014

    V/v quản lý sinh viên nội,

ngoại trú năm học 2014 - 2015

                                  Kính gửi: BCN các khoa: CNTY, Nông học, Lâm nghiệp,

                                  KT & PTNT, QLTN,  CNSH&CNTP, MT, TTĐT&PTQT

Căn cứ Quyết định số 1718/2007/QĐ - UBND ngày 28 tháng 8 năm 2007 của UBND Tỉnh Thái Nguyên " V/v ban hành quy chế quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú";

Căn cứ Quyết định số 809/QĐ - ĐHTN ngày 03 tháng 8 năm 2012 của giám đốc Đại học Thái Nguyên " V/v ban hành quy định công tác HSSV Đại học Thái Nguyên hệ chính quy";

Nhà trường đề nghị BCN các khoa thông báo tới giáo viên chủ nhiệm các lớp thống nhất thực hiện một số nội dung sau;

- Sinh viên di chuyển chỗ ở phải làm thủ tục đăng ký với nhà trường. Lớp phó an ninh lập danh sách nội, ngoại trú của lớp có chữ ký của GVCN, tổng hợp sổ theo dõi của các trường hợp di chuyển chỗ ở cùng danh sách đăng ký nội, ngoại trú của lớp mình gửi về nhà trường bộ phận QLSV ngoại trú (đ/c Sơn) để xác nhận theo quy định;

- Thời gian đăng ký nội, ngoại trú.

+ Học kỳ I hạn đăng ký cuối cùng 30/9 hàng năm;

+ Học kỳ II hạn đăng ký cuối cùng 15/3 hàng năm.

- Sinh viên K46 lập danh sách lớp có xác nhận của GVCN để BCS các lớp nhận sổ theo dõi nội, ngoại trú tại phòng B2- 03 phòng CTHSSV thời gian nhận sổ từ ngày 22 đến ngày 25/9/2014 (khi nhận sổ theo dõi BCS lớp sẽ được hướng dẫn, có thời hạn nộp sổ để nhà trường xác nhận).

(Danh sách đăng ký nội ngoại trú của các lớp thống nhất theo mẫu gửi kèm mẫu M5)

Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị có liên quan triển khai .

Download mẫu sổ nội trú tại đây.

Nơi nhận:                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG

            - Như trên;                                                     K/T. Trưởng phòng CT HSSV

            - Lưu VT, CT HSSV.                                            Phó Trưởng phòng

                                                                                                    (đã ký)

 

                                                                       TS. Đỗ Quốc Tuấn         

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 224
Hôm nay 1254
Hôm qua 12605
Tuần này 13859
Tuần trước 84381
Tháng này 2833045
Tháng trước 2971714
Tất cả 33167856

Lượt truy cập: 33167883

Đang online: 249

Ngày hôm qua: 12605

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ