Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Thông báo khác
23/06/2012 16:30 - Xem: 2261

Thông báo về việc thực hiện Quy chế HSSV và việc đeo thẻ của sinh viên

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện Quy chế HSSV và việc đeo thẻ của sinh viên

 

Kính gửi        - Phòng CT HSSV, phòng TTrKT&ĐBCLGD

                       - BCH Đoàn TNCS HCM

                       - BCN các khoa chuyên môn

Căn cứ Quyết định số 129 QĐ/TCCB ngày 15/02/2012 của Hiệu trưởng “V/v Phê duyệt và triển khai thực hiện hệ thống giám sát”;

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy, Ban Giám hiệu “V/v Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012” và củng cố lại kỷ cương việc đeo phù hiệu của GV, CBVC và sinh viên trong nhà trường, nhất là trong giai đoạn hiện nay việc học hộ, thi hộ trong học kỳ, năm học của HSSV. Nhà trường đề nghị các đơn vị, BCN các khoa thực hiện tốt một số nội dung, công việc như sau:

1. Đối với BCN các khoa

Thông báo cho các GVCN triển khai sinh hoạt lớp mình theo đúng kế hoạch của phòng Đào tạo đã xây dựng. Thông báo cho sinh viên lớp mình biết, thực hiện tốt mọi nội quy, quy chế, nhất là đối với Quyết định số 221/2012/QĐ-HSSV, ban hành ngày 09/3/2012 của Hiệu trưởng “V/v Cụ thể hóa một số nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật đối với sinh viên”;

Quán triệt sinh viên của lớp mình thực hiện tốt Quy chế thi và kiểm tra, giảm thiểu số sinh viên mang tài liệu vào phòng thi, đặc biệt là không được mang điện thoại di động vào phòng thi. Từ học kỳ 2 năm học 2011 – 2012 trở đi, nếu sinh viên nào vi phạm nhà trường cương quyết xử lý đúng theo Quy chế;

Quán triệt sinh viên của lớp mình 100% phải đeo thẻ sinh viên khi lên lớp và đến khu làm việc của các đơn vị trong trường;

Quán triệt cho toàn thể CBGV của đơn vị mình thực hiện nghiêm túc nội quy phòng thi, coi thi. Nếu CBCT nào để sinh viên mang tài liệu, Điện thoại di động vào phòng thi không phát hiện, xử lý mà Ban thanh tra nhà trường phát hiện sinh viên có tài liệu hoặc mang Điện thoại vào trong phòng thi, thì CBCT phòng đó phải chịu trách nhiệm trước nhà trường;

2. Đối với BCH Đoàn TNCSHCM

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, phát động các phong trào cho các Liên chi đoàn các khoa, các chi đoàn, các đoàn viên thanh niên trong trường thi đua thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế của Nhà trường;

3. Đối với phòng CT HSSV

Phối hợp với phòng TTrKT&ĐBCLGD kiểm tra triệt để việc đeo thẻ của sinh viên khi lên lớp, nếu sinh viên không đeo thẻ cương quyết không cho vào lớp, vào thi;

Khi sinh viên lên liên hệ công việc với các phòng ở khu Hiệu bộ, nếu không đeo thẻ sinh viên, yêu cầu cán bộ làm công tác bảo vệ khu vực cổng cương quyết không cho vào;

4. Đối với phòng TTrKT&ĐBCLGD

Kiểm tra chặt chẽ việc đeo phù hiệu của CBVC, nhất là đối với Giáo viên khi lên lớp, coi thi. Phối hợp với phòng CT HSSV kiểm tra triệt để việc đeo thẻ của sinh viên;

Tổng hợp những sinh viên vi phạm Quy chế thi kiểm tra theo từng tuần và gửi danh sách, biên bản sinh viên vi phạm cho thường trực Hội đồng kỷ luật sinh viên Nhà trường (Phòng CT HSSV) để tổng hợp và xét kỷ luật kịp thời;

Nhận được thông báo này, đề nghị BCN các khoa và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai./.

 

Nơi nhận:

- BGH (Để báo cáo)

- Như kính gửi (T/hiện)

- Lưu VT, CT HSSV

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

TS. Trần Văn Điền

Download thông báo tại đây.

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 7646
Hôm nay 12929
Hôm qua 18923
Tuần này 123015
Tuần trước 127883
Tháng này 3091856
Tháng trước 3780697
Tất cả 42918787

Lượt truy cập: 42918874

Đang online: 7679

Ngày hôm qua: 18923

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ