Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Thông báo khác
17/08/2015 16:28 - Xem: 2050

Thông báo về việc triển khai nội dung sinh hoạt lớp tháng 8/2015

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2015 - 2016, các lớp đại học hệ chính quy sẽ tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ theo thời khóa biểu của Nhà trường trong tháng 8. Nhà trường yêu cầu các lớp triển khai sinh hoạt với các nội dung như sau:

   ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 759/CV-HSSV                                  Thái Nguyên, ngày 12 tháng 8 năm 2015             

V/v triển khai nội dung sinh hoạt lớp tháng 8/2015      

                               Kính gửi:   - Ban chủ nhiệm các khoa

                      - Trung tâm Đào tạo & PTQT

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2015 - 2016, các lớp đại học hệ chính quy sẽ tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ theo thời khóa biểu của Nhà trường trong tháng 8. Nhà trường yêu cầu các lớp triển khai sinh hoạt với các nội dung  như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện công tác theo Công văn số 448 TB/CT HSSV ngày 21 tháng 5 năm 2015 V/v nghỉ hè, tổng kết năm học 2014-2015. Cụ thể các nội dung sau:

- Đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II và cả năm học theo Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên;

- Công tác chuẩn bị cho tổng kết năm học ;

- Lập danh sách đề nghị xét cấp học bổng khuyến khích học tập;

2. Kết luận của Hiệu trưởng về công tác quản lý sinh viên theo hệ thống tín chỉ (Công văn số 426 TB/CT HSSV ngày 15 tháng 5 năm 2015);

3. Triển khai nghiêm túc nội dung thông báo số  488TB/BCĐ-PCMT, ngày 28 tháng 5 năm 2015 V/v triển khai tháng hành động và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6/2015;

4. Báo cáo tình hình lên lớp trong 3 ngày đầu năm học mới

5. Các nội dung khác do lớp tự triển khai;

Yêu cầu các lớp sinh hoạt phải có biên bản và gửi cho phòng Công tác HSSV trước ngày 22/8/2015 (Phòng B203 - Đ/c Nguyễn Công Trứ) để tập hợp báo cáo tình hình công tác HSSV với Ban Giám hiệu nhà trường.

Nhận được thông báo này, đề nghị BCN các khoa, Trung tâm, GVCN các lớp triển khai thực hiện.

Nơi nhận:                                                             TL. HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi (T/hiện);                                       Trưởng phòng CT HSSV

- BGH (B/cáo);                                                              (đã ký)

- Lưu VT, CT HSSV.                                           TS. Nguyễn Quang Tính

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 4478
Hôm nay 2878
Hôm qua 15076
Tuần này 66462
Tuần trước 113623
Tháng này 3715095
Tháng trước 0
Tất cả 42341390

Lượt truy cập: 42341503

Đang online: 4566

Ngày hôm qua: 15076

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ