Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Thông báo khác
03/06/2015 14:18 - Xem: 1877

Thông báo về việc triển khai tháng hành động và ngày toàn dân PCMT 26/6/2015

Nhằm nâng cao ý thức của CBVC, đoàn viên, thanh niên trong việc chủ động phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm ma túy. Đặc biệt, hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy (từ ngày 01 đến ngày 30/6/2015), Ngày quốc tế phòng, chống ma túy (26/6), Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6).

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   BAN CHI ĐẠO PCMT & PCTP                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                   

       Số: 488 TB/BCĐ-PCMT                                     Thái Nguyên, ngày 28 tháng 5 năm 2015

 V/v Triển khai tháng hành động và

   ngày toàn dân PCMT 26/6/2015                                                                                                                                                                             

                             Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong trường

       Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 27/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về phòng, chống ma túy năm 2015, Kế hoạch số 296/KH-ĐHTN ngày 11/02/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên Về việc kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2015 trong toàn Đại học và kế hoạch số 185/BCĐ-PCMT ngày 12/3/2015 của Ban giám hiệu và BCĐ của nhà trường V/v Tổ chức kế hoạch hoạt động PCMT năm 2015 và tháng hành động, ngày toàn dân PCMT (26/6/2015).

       Nhằm nâng cao ý thức của CBVC, đoàn viên, thanh niên trong việc chủ động phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm ma túy. Đặc biệt, hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy (từ ngày 01 đến ngày 30/6/2015), Ngày quốc tế phòng, chống ma túy (26/6), Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6).

        Nhà trường  đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

       - Tập trung tuyên truyền, giáo dục về pháp luật phòng, chống ma túy, tác hại của các loại ma túy tổng hợp, các chất tân dược gây nghiện sâu rộng trong CBVC đoàn viên, thanh niên, HSSV trong đơn vị mình quản lý (nhất là trong các buổi sinh hoạt lớp của GVCN&CVHT).       

       Công tác cụ thể của các đơn vị liên quan

       1. Phòng HC- TC

      - Phối hợp với Đoàn TN, Hội SV tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống loa phát thanh nội bộ của trường.

      - Treo các băng rôn tuyên truyền về hưởng ứng tháng hành động và ngày toàn dân PCMT (26/6/2015) gồm: cổng chính; khu vực đường từ cổng trường vào và khu vực KTX (03 cái);

      2. Đoàn TN, Hội sinh viên

      - Kiểm tra, đánh giá và tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “3 không với ma túy” trong các trường học.

      - Tổ chức sinh hoạt chi đoàn, Liên chi đoàn với nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy thông qua các hình thức phong phú, sinh động, tập trung vào thanh thiếu niên tại các chi đoàn, Liên chi đoàn, nhóm đối tượng có nguy cơ cao cơ liên quan đến ma túy. Lồng ghép nội dung tuyên truyền thông qua các hội thi cho đối tượng học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên

      - Tổ chức và có các bài tuyên truyền để phối hợp với phòng HC-TC, phòng CT HSSV tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh nội bộ của trường.

      3. Phòng CT HSSV

      Phối hợp với phòng HC - TC, Đoàn TN và Hội sinh viên kiểm tra, giám sát các đơn vị triển khai các nội dung của thông báo này;

      4. BCN các khoa, Trung tâm ĐT&PTQT

      Chỉ đạo các GVCN&CVHT tuyên truyền rộng rãi cho sinh viên của lớp mình trong

      Buổi sinh hoạt lớp về nội dung của thông báo này;

      Nhận được thông báo này đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

                                           KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                               P. HIỆU TRƯỞNG

- ĐHTN (B/cáo);                                                   TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PCMT&PCTP

- Đảng ủy, BGH (B/cáo);                                                                  (đã ký)

- Các đơn vị (T/hiện);                                                                  

- CĐ, ĐTN, Hội SV (T/hiện);                                                     

- Lưu: VT, CT HSSV;                                                          PGS.TS. Trần Huê Viên

- Lưu BCĐ PCMT.                                                   

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 7299
Hôm nay 12237
Hôm qua 18923
Tuần này 122323
Tuần trước 127883
Tháng này 3091164
Tháng trước 3780697
Tất cả 42918095

Lượt truy cập: 42918095

Đang online: 7299

Ngày hôm qua: 18923

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ