Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân HSSV cho sinh viên đầu khóa K50, nhập học năm 2018
Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân HSSV cho sinh viên đầu khóa K50, nhập học năm 2018

Căn cứ vào kế hoạch số 995KH/CT HSSV ngày 08/8/2018 của Hiệu trưởng v/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2018-2019

Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV cho Tân sinh viên K50 nhập học năm 2018
Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV cho Tân sinh viên K50 nhập học năm 2018

Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phổ biến các quy chế đào tạo, rèn luyện của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của nhà trường đến người học. Qua hoạt động này, sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, và ý thức trách nhiệm của công dân.

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban kiểm tra đánh giá chất lượng, Báo cáo viên và ban quản lý lớp Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2015-2019
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban kiểm tra đánh giá chất lượng, Báo cáo viên và ban quản lý lớp Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2015-2019

Căn cứ kế hoạch số 995 KH/CT HSSV ngày 08/8/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm v/v tổ chức Tuần sinh hoạt công dân năm học 2018-2019

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2018-2019
Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2018-2019

Thực hiện công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Giám đốc Đại học Thái Nguyên v/v tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2018-2019

Tổ chức buổi tuyên truyền về công tác đảm bảo ANTT và các tệ nạn xã hội trong trường học hiện nay cho sinh viên.
Tổ chức buổi tuyên truyền về công tác đảm bảo ANTT và các tệ nạn xã hội trong trường học hiện nay cho sinh viên.

Thực hiện kế hoạch số 91 KH/ĐHNL ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trường trường Đại học Nông Lâm V/v tổ chức buổi tuyên truyền về công tác đảm bảo ANTT và các tệ nạn xã hội trong trường học hiện nay cho sinh viên. Sáng ngày 27 tháng 01 năm 2018, Nhà trường tổ chức buổi sinh hoạt chính trị với chuyên đề công tác đảm bảo ANTT và các tệ nạn xã hội trong trường học hiện nay

Quyết định thành lập BCĐ, Ban kiểm tra đánh giá chất lượng báo cáo viên, Ban quản lý lớp tuần sinh hoạt công dân năm học 2017-2018
Quyết định thành lập BCĐ, Ban kiểm tra đánh giá chất lượng báo cáo viên, Ban quản lý lớp tuần sinh hoạt công dân năm học 2017-2018

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Quyết định công nhận Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên đầu khóa K49 nhập học năm 2017
Quyết định công nhận Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên đầu khóa K49 nhập học năm 2017

Căn cứ vào kế hoạch số 1006 KH/ CT HSSV ngày 09/8/2017 của Hiệu trưởng v/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2017-2018

Kế hoạch tổ chức Tuấn sinh hoạt công dân năm học 2017-2018
Kế hoạch tổ chức Tuấn sinh hoạt công dân năm học 2017-2018

Căn cứ vào yêu cầu và nội dung công văn của Bộ GD&ĐT, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm xây dựng kế hoạch tổ tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2017-2018

Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên cuối khóa K45 năm học 2016-2017
Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên cuối khóa K45 năm học 2016-2017

Căn cứ vào kế hoạch số 845 KH/CT HSSV ngày 18/8/2016 của Hiệu trưởng v/v Tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho HSSV năm học 2016-2017

Thông báo tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2016-2017 cho sinh viên cuối khóa K45
Thông báo tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2016-2017 cho sinh viên cuối khóa K45

Thực hiện chỉ đạo của Đại học Thái NGuyên và kế hoạch số 845/KH CT HSSV ngày 18/8/2016 của Nhà trường v/v tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV cho sinh viên năm học 2016-2017

Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 693
Hôm nay 10280
Hôm qua 12120
Tuần này 57305
Tuần trước 87556
Tháng này 2849718
Tháng trước 3272477
Tất cả 32759023

Lượt truy cập: 32759023

Đang online: 693

Ngày hôm qua: 12120

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ