Công tác Đảng ủy
30/4-1/5
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Văn bản lãnh đạo Kế hoạch
19/02/2016 09:44 - Xem: 1486

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thực hiện kế hoạch số 05-KH/BTG ngày 17/02/2016 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về việc Tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền kết quả Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          Qua triển khai giúp cho đảng viên, cán bộ viên chức trong toàn Đảng bộ nắm được nội dung, chương trình, diễn biến và kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam.

          Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong CBVC, HSSV, tạo sự tin tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động; phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân.

          2. Yêu cầu

          Việc tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả; Các chi ủy chi bộ chú trọng chỉ đạo thực hiện đảm bảo yêu cầu cả về nội dung, thời gian và đối tượng theo đúng kế hoạch đề ra.

          II. KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

    1. Kế hoạch tổ chức Hội nghị

Tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

          -  Nội dung: Thông tin kết quả ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Thời gian: ½ ngày, Thứ Hai, ngày 29/02/2016.

2. Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ viên chức

Văn phòng Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh tuyên truyền rộng rãi kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, HSSV trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các các hình thức phù hợp.

3. Tài liệu

Tài liệu phục vụ Hội nghị: Đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy

          - Hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả việc tổ chức Hội nghị thông tin trong toàn Đảng bộ.

          - Kiểm tra, giám sát việc tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đối với các chi bộ trực thuộc và báo cáo với Đảng ủy trường, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

2. Văn phòng Đảng ủy

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị.

3. Các chi bộ.

           - Chỉ đạo việc tham dự Hội nghị đúng về thời gian tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

          4. Các đoàn thể chính trị - xã hội

          Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn theo chức năng đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên được biết và báo cáo kết quả thực hiện với Đảng ủy Nhà trường theo quy định.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký)

Trần Văn Điền

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
vn
tccb
Đang online 1610
Hôm nay 8071
Hôm qua 16330
Tuần này 24401
Tuần trước 106717
Tháng này 3081590
Tháng trước 3495074
Tất cả 39325860

Lượt truy cập: 39325860

Đang online: 1610

Ngày hôm qua: 16330

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ