Công tác Đảng ủy
30/4-1/5
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Văn bản
15/10/2015 10:26 - Xem: 2706

Nghị quyết công tác tháng 10 năm 2015

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

*

Số: 15 /NQ-ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV

 

Ngày 02/10/2015, BCH Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV đã họp phiên toàn thể lần thứ 6 để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm của BCH Đảng bộ và quyết định nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/2015.

 I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CÔNG TÁC THÁNG 9/2015

1.1. Công tác chính trị tư tưởng, công tác Đảng và tổ chức cán bộ

* Công tác chính trị tư tưởng, công tác đảng vụ:

- Thực hiện tốt kế hoạch của Đảng bộ cấp trên và Đảng uỷ nhà trường, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và thực hiện chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.

- Thực hiện Quy định số 57/QĐ-TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” trong Đảng bộ Nhà trường.

- Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh văn hóa, nắm bắt được thường xuyên diễn biến tư tưởng của CBGV và sinh viên trong tình hình hiện nay.

- Thu hồ sơ và xem xét kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú, chuyển đảng chính thức cho các đảng viên dự bị đợt 02/9/2015.

- Tổ chức kiểm tra rà soát hiện trạng sinh hoạt và hồ sơ Đảng viên của tất cả các chi bộ, phối hợp với chi ủy chi bộ lên kế hoạch rà soát hồ sơ, quản lý hồ sơ đảng viên của từng chi bộ.

- Tiếp tục triển khai các đề án nhiệm kỳ của Đảng ủy.

- Tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Nông.

- Rà soát hiện trạng cấp phát, sử dụng thẻ Đảng viên và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp thẻ Đảng viên cho các đảng viên chính thức.

* Công tác tổ chức cán bộ:

- Thu hồ sơ cho thi tuyển viên chức đợt 1/2015.

- Rà soát chương trình hành động trọng điểm năm học của các đơn vị khối phòng trung tâm năm học 2015-2016.

- Bổ sung 01 phó trưởng khoa Kinh tế và phát triển nông thôn, kiện toàn cấu trúc các bộ môn trong khoa KT&PTNT.

1.2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ

Đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch công tác tháng 9/2015, thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Công tác đào tạo:

+ Rà soát và cập nhật các chương trình đào tạo theo thông tư 07/2015/TT-BGDĐT, xây dựng về phê duyệt các chương trình đào tạo mới được phê duyệt.

+ Xây dựng phương án chuẩn hóa ngoại ngữ trình độ B1 cho sinh viên K47.

+ Điều tiết các môn học trên cơ sơ cân đối nguồn lực của các đơn vị đào tạo.

- Công tác HSSV:

+ Quản lý chặt sinh viên K47 ngày từ ngày đầu mới nhập học.

+ Đảm bảo công tác nhập học khoa học, gọn và thuận lợi cho sinh viên.

- Khoa học công nghệ:

+ Hoàn thiện xây dựng chiến lược khoa học công nghệ giai đoạn 2015-2020 và định hướng 2030, chuẩn bị tốt các đề án chuyển giao KHCN với Bộ NN&PTNT và thành phố Thái Nguyên.

- Quan hệ quốc tế: Trung tâm ĐT&PTQT tích cực giải quyết vấn đề bằng tương đương cho các chương trình liên kết.

- Quản trị phục vụ: Xây dựng khu giới thiệu sản phẩm tại cổng trường (theo qui hoạch đã được phê duyệt) theo hướng đảm bảo cảnh quan, trật tự có thu nhập cho đơn vị và nhà trường.

1.3. Công tác đoàn thể chính trị - xã hội

Ban Chấp hành Công đoàn trường phát động CBVC ủng hộ quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc Da cam/Đioxin tỉnh Thái Nguyên năm 2015; Phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9; Triển khai đợt vay vốn công đoàn giai đoạn 2015-2016; Xây dựng nghị quyết Công đoàn Quý IV/2015.

Ban chấp hành Đoàn thanh niên trường xây dựng kịch bản chi tiết các hoạt động kỷ niệm 45 năm thành lập trường (Hội trại + văn nghệ); Thành lập các Câu lạc bộ định hướng nghề nghiệp; Tiếp tục kiện toàn BCH Đoàn trường; Tổ chức chương trình “Thiếu nhi vui tết trung thu ” tại xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Hội Cựu chiến binh, Hội sinh viên triển khai công tác theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch tháng 9/2015.

 II. NỘI DUNG CÔNG TÁC THÁNG 9/2015

2.1. Công tác chính trị tư tưởng, công tác Đảng và tổ chức cán bộ

* Công tác chính trị tư tưởng, công tác đảng vụ:

 - Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch của Đảng bộ cấp trên và Đảng uỷ nhà trường, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và thực hiện chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.

 - Tiếp tục thực hiện Quy định số 57/QĐ-TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” trong Đảng bộ Nhà trường.

 - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

  - Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ trường Đại học Nông Lâm lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đại học Thái Nguyên lần thứ V tới các chi bộ.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh văn hóa, nắm bắt được thường xuyên diễn biến tư tưởng của CBGV và sinh viên trong tình hình hiện nay.

- Tiếp tục triển khai 10 đề án công tác trong nhiệm kỳ của Đảng ủy.

- Tổ chức kết nạp Đảng và chuyển đảng viên chính thức.

- Tiếp tục kiểm tra rà soát hồ sơ Đảng viên của tất cả các chi bộ.

- Tiếp tục rà soát hiện trạng cấp phát, sử dụng thẻ Đảng viên và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp thẻ Đảng viên cho các đảng viên chính thức.

- Rà soát và giải quyết dứt điểm việc chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên là sinh viên đã ra trường.

* Công tác tổ chức cán bộ:

- Tổ chức thi tuyển viên chức đợt 1/2015.

- Thành lập Hội đồng trường.

- Thường trực Ban Tổ chức kỷ niệm 45 năm thành lập trường, giám sát tiến độ các hoạt động chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm.

- Hoàn thành xây dựng chương trình hành động trọng tâm của các đơn vị tham mưu và các trung tâm.

- Cải tiến công tác truyền thông (đăn tải thông tin lên Website của trường).

2.2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ

Đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch công tác tháng 10/2015, thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Công tác đào tạo:

+ Tổ chức khai giảng K47 hệ đại học, K23 hệ sau đại học.

+ Bảo vệ luận văn cao học K21(hoàn thành trước 15/12/2015).

+ Hoàn thành khung chương trình các ngành mới, rà soát ngành hiện có (chú ý trao đổi tín chỉ ngang).

+ Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng thực hành, thực tập nghề nghiệp, rèn nghề, thực tập tốt nghiệp và luận văn thạc sỹ.

+ Giao cho khoa Quản lý tài nguyên mở ngành đào tạo mới: Quản lý tài nguyên và du lịch sinh thái.

- Công tác HSSV:

+ Hoàn thành các quy định quản lý ký túc xá K

+ Tổ chức tổng kết năm học 2014 – 2015.

- Khoa học công nghệ và Quan hệ quốc tế:

+ Kiểm tra đánh giá tiến độ đề tài NCKH các cấp.

+ Hoàn thành công tác in ấn tạp chí khoa học công nghệ.

+ Hoàn thành chiến lược phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2015-2020.

+ Liên hệ và đăng ký các đề tài với Bộ Nông nghiệp và PTNT, tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên.

+ Tập trung giải quyết cấp bằng cho nghiên cứu sinh cho chương trình liên kết với Southern Luzon.

- Quản trị phục vụ: Hoàn thành tiến độ các công trình cho lễ thành lập trường; khởi công đường vào trường, công trình trung tâm khảo nghiệm, công trình kỷ niệm của cựu sinh viên, sinh viên các khóa.

2.3. Công tác đoàn thể chính trị - xã hội

- Công đoàn: Phối hợp tổ chức giải cầu long CBVC năm 2015, các hoạt động truyên truyền chào mừng kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10; triển khai xây dựng điều lệ Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Đoàn thanh niên:

+ Kiện toàn BCH Đoàn trường giữa nhiệm kỳ 2014 - 2017.

+ Đại hội các chi đoàn năm 2015.

+ Tham gia chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức biển đảo năm 2015.

+ Tổ chức giải bóng chuyền sinh viên trường ĐHNL, tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 2 năm 2015 “Thu hồng tựu trường”.

Hội Cựu chiến binh, Hội sinh viên tiếp tục triển khai công tác theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch tháng 10/2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Văn phòng Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, các Ban của Đảng uỷ, Ban chi ủy các chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB, Hội sinh viên và các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các mặt công tác đã được phân công triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ (qua Văn phòng Đảng uỷ)./.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy ĐHTN (b/c);

- UV BCH Đảng bộ (t/h);                                

- Các Ban của Đảng uỷ (t/h);

- Các chi bộ, CĐ, ĐTN, Hội CCB, Hội SV (t/h);

- Lưu VPĐU.

               

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

Trần Văn Điền

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
vn
tccb
Đang online 176
Hôm nay 9429
Hôm qua 13185
Tuần này 22614
Tuần trước 96590
Tháng này 3156746
Tháng trước 3494688
Tất cả 39871180

Lượt truy cập: 39871232

Đang online: 220

Ngày hôm qua: 13185

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ