Công tác Đảng ủy
30/4-1/5
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Văn bản
22/09/2015 10:26 - Xem: 13835

Nghị quyết Đảng ủy Tháng 9 năm 2015

Nghị quyết công tác tháng 9 năm 2015

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

*

Số: 12 /NQ-ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 9 năm 2015

 

 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV

 

            Ngày 01/9/2015, BCH Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV đã họp phiên toàn thể lần thứ 5 để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư của BCH Đảng bộ và quyết định nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2015.

             I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CÔNG TÁC THÁNG 8/2015

1.1. Công tác chính trị tư tưởng, công tác Đảng và tổ chức cán bộ

- Thực hiện tốt kế hoạch của Đảng bộ cấp trên và Đảng uỷ nhà trường, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và thực hiện chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh văn hóa, nắm bắt được thường xuyên diễn biến tư tưởng của CBGV và sinh viên trong tình hình hiện nay.

- Ban hành 10 đề án nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ.

- Phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban xúc tiến các hoạt động cho lễ kỷ niệm 45 năm Thành lập Trường.

- Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra rà soát hiện trạng sinh hoạt và hồ sơ Đảng viên của tất cả các chi bộ.

- Ban hành tiêu chuẩn tham gia thi tuyển viên chức.

- Mở lớp bồi dưỡng ngoại ngữ cho Tiến sĩ và cán bộ lãnh đạo.

- Bổ sung phó trưởng phòng cho phòng CTHSSV và TTPC.

- Tham gia tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

1.2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ

Đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch công tác tháng 8/2015, thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục duy trì nâng cao hiệu quả trang Website nhà trường.

- Tiếp tục triển khai thực hiện quy định Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học.

- Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị, lồng ghép hoạt động với hệ thống giám sát.

- Thông báo Kế hoạch tổng thể Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường.

- Báo cáo quy hoạch tổng thể một số công trình xã hội hóa, động viên cựu sinh viên các khóa xây dựng và phát triển cảnh quan nhà trường.

- Đánh giá, điều chỉnh công tác rèn nghề các chuyên ngành đào tạo.

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và xây dựng môi trường cảnh quan nhà trường theo kế hoạch.

- Chỉ đạo các chi bộ rà soát các chương trình đào tạo theo thông tư 07;

- Xây dựng khung chuyển đổi chương trình đào tạo liên thông từ cao đẳng và trung cấp lên đại học.

- Xây dựng và phê duyệt chương trình đào tạo hệ VLVH (thực tập nghề nghiệp và rèn nghề).

- Tổ chức tốt công tác tuyển sinh đại học năm 2015.

- Tổ chức bảo vệ đề cương cao học K22; Tích cực công tác tạo nguồn học viên cao học đợt tháng 9.

- Xây dựng đề án mở 2 ngành học chương trình đào tạo tiên tiến: Công nghệ thực phẩm, Quản trị nông nghiệp hoặc Kinh tế tài chính Nông nghiệp.

- Xây dựng 01 ngành đào tạo chất lương cao: ngành Thú y.

- Xây dựng phương án miễn thi và miễn học ngoại ngữ và tin học cho sinh viên

- Chủ trương phát triển toàn diện liên kết đào tạo cao học với các Trường ĐH khác  (Ưu tiên Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội).

- Xây dựng và phê duyêt qui chế quản lý ký thúc xá K.

- Chuẩn bị tổ chức tổng kết năm học theo đúng kế hoạch.

- Giải phóng mặt bằng khu Khoa CNSHCNTP.

- Bổ sung phòng học cho TTĐT&PTQT.

- Qui hoạch phát triển thư viện, xây dựng quầy giới thiệu sản phẩm của trường tại cổng chính và cổng phụ sang ĐHTN.

- Xây dựng khung học phí cho ĐH các hệ và cao học theo mã ngành cấp 4.

- Thực hiện tạm ứng thanh toán học hè theo đề án thực hiện theo kết luận của thanh tra, triển khai tích cực các Ban tổ chức kỷ niệm thành lập trường, vận động tài trợ, kỷ yếu và lịch sử nhà trường.

1.3. Công tác đoàn thể chính trị - xã hội

Công đoàn trường đã hoàn thiện Điều lệ giải cầu lông CBVC 2015 hướng tới lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường. Phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/82015).

Đoàn thanh niên đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2015-2016; Chuẩn bị kỷ niệm 45 năm thành lập trường; Rà soát, dự kiến bổ sung ủy viên BCH Đoàn trường. Tham gia Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và hành trình về nguồn báo công dâng Bác năm 2015.

Hội Cựu chiến binh, Hội sinh viên đã triển khai công tác theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch tháng 8/2015.

           

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC THÁNG 9/2015

2.1. Công tác chính trị tư tưởng, công tác Đảng và tổ chức cán bộ

* Công tác chính trị tư tưởng, công tác đảng vụ:

- Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch của Đảng bộ cấp trên và Đảng uỷ nhà trường, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và thực hiện chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh văn hóa, nắm bắt được thường xuyên diễn biến tư tưởng của CBGV và sinh viên trong tình hình hiện nay.

- Thu hồ sơ và xem xét kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú, chuyển đảng chính thức cho các đảng viên dự bị đợt 02/9/2015.

- Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy tiếp tục tổ chức kiểm tra rà soát hiện trạng sinh hoạt và hồ sơ Đảng viên của tất cả các chi bộ, phối hợp với chi ủy chi bộ lên kế hoạch rà soát hồ sơ, quản lý hồ sơ đảng viên của từng chi bộ.

- Tiếp tục triển khai các đề án nhiệm kỳ của Đảng ủy.

- Tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Nông.

- Rà soát hiện trạng cấp phát, sử dụng thẻ Đảng viên và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp thẻ Đảng viên cho các đảng viên chính thức.

* Công tác tổ chức cán bộ:

- Chuẩn bị điều kiện, thông báo và thu hồ sơ cho thi tuyển viên chức đợt 1/2015.

- Rà soát chương trình hành động trọng điểm năm học của các đơn vị khối phòng trung tâm năm học 2015-2016.

- Bổ sung 01 phó trưởng khoa Kinh tế và phát triển nông thôn, kiện toàn cấu trúc các bộ môn trong khoa KT&PTNT.

2.2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ

Đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch công tác tháng 9/2015, thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Công tác đào tạo:

+ Rà soát và cập nhật các chương trình đào tạo theo thông tư 07/2015/TT-BGDĐT, xây dựng về phê duyệt các chương trình đào tạo mới được phê duyệt.

+ Xây dựng phương án chuẩn hóa ngoại ngữ trình độ B1 cho sinh viên K47.

+ Điều tiết các môn học trên cơ sơ cân đối nguồn lực của các đơn vị đào tạo.

- Công tác HSSV:

+ Quản lý chặt sinh viên K47 ngày từ ngày đầu mới nhập học.

+ Đảm bảo công tác nhập học khoa học, gọn và thuận lợi cho sinh viên.

- Khoa học công nghệ:

+ Hoàn thiện xây dựng chiến lược khoa học công nghệ giai đoạn 2015-2020 và định hướng 2030, chuẩn bị tốt các đề án chuyển giao KHCN với Bộ NN&PTNT và thành phố Thái Nguyên.

- Quan hệ quốc tế: Trung tâm ĐT&PTQT tích cực giải quyết vấn đề bằng tương đương cho các chương trình liên kết.

- Quản trị phục vụ: Xây dựng khu giới thiệu sản phẩm tại cổng trường (theo qui hoạch đã được phê duyệt) theo hướng đảm bảo cảnh quan, trật tự có thu nhập cho đơn vị và nhà trường.

2.3. Công tác đoàn thể chính trị - xã hội

Ban Chấp hành Công đoàn trường phát động CBVC ủng hộ quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc Da cam/Đioxin tỉnh Thái Nguyên năm 2015; Phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9; Triển khai đợt vay vốn công đoàn giai đoạn 2015-2016; Xây dựng nghị quyết Công đoàn Quý IV/2015.

Ban chấp hành Đoàn thanh niên trường xây dựng kịch bản chi tiết các hoạt động kỷ niệm 45 năm thành lập trường (Hội trại + văn nghệ); Thành lập các Câu lạc bộ định hướng nghề nghiệp; Tiếp tục kiện toàn BCH Đoàn trường; Tổ chức chương trình “Thiếu nhi vui tết trung thu ” tại Ký Phú, Đại Từ, Thái Nguyên.

Hội Cựu chiến binh, Hội sinh viên tiếp tục triển khai công tác theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch tháng 9/2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Văn phòng Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra, các Ban của Đảng uỷ, Ban chi ủy các chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB, Hội sinh viên và các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các mặt công tác đã được phân công triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ (qua Văn phòng Đảng uỷ)./.

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy ĐHTN (b/c);

- UV BCH Đảng bộ (t/h);                                

- Các Ban của Đảng uỷ (t/h);

- Các chi bộ, CĐ, ĐTN, Hội CCB, Hội SV (t/h);

- Lưu VPĐU.

               

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

Trần Văn Điền

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
vn
tccb
Đang online 7168
Hôm nay 7053
Hôm qua 13185
Tuần này 20238
Tuần trước 96590
Tháng này 3154370
Tháng trước 3494688
Tất cả 39868804

Lượt truy cập: 39868804

Đang online: 7168

Ngày hôm qua: 13185

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ