Công tác Đảng ủy
30/4-1/5
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Văn bản lãnh đạo Nghị quyết
20/10/2016 08:35 - Xem: 923

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10 NĂM 2016

Ngày 03/3/2016, BCH Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV đã họp phiên toàn thể lần thứ Mười để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Chín của BCH Đảng bộ và quyết định nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2016.

 

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

*

Số: 23-NQ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 3 năm 2016


 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV

 

Ngày 03/3/2016, BCH Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV đã họp phiên toàn thể lần thứ Mười để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Chín của BCH Đảng bộ và quyết định nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2016.

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CÔNG TÁC THÁNG 1+2/2016

1.1. Công tác chính trị tư tưởng, công tác Đảng và tổ chức cán bộ

* Công tác chính trị tư tưởng, công tác đảng vụ:

- Thực hiện tốt kế hoạch của Đảng bộ cấp trên và Đảng uỷ nhà trường, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và thực hiện chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.

- Tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Tiếp tục thực hiện Quy định số 57/QĐ-TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” trong Đảng bộ Nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

- Xây dựng chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ trường về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015.

- Sơ kết 06 tháng thực hiện 10 đề án công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng ủy.

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

- Hoàn thiện hồ sơ kỷ luật đối với đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh văn hóa, nắm bắt được thường xuyên diễn biến tư tưởng của CBGV và sinh viên trong trường.

* Công tác tổ chức cán bộ:

- Thành lập Trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng và vật nuôi.

- Triển khai công tác kê khai tài sản cá nhân năm 2015.

- Thực hiện việc chuyển ngạch bậc cho giảng viên.

- Rà soát chuẩn hóa đội ngũ CBGD có trình độ thạc sĩ trở lên.

- Giải pháp chuẩn hóa ngoại ngữ cho CBGD.

- Kiện toàn lãnh đạo phòng KHCN-HTQT.

- Điều chỉnh tỉ lệ thi viên chức giữa giáo viên và chuyên viên.

1.2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ

- Công tác đào tạo:

+ Hoàn thành rà soát, phê duyệt chương trình đào tạo theo Thông tư 07.

+ Xây dựng quy định chế độ làm việc đối với Nhà giáo của trường ĐHNL.

+ Xây dựng và có phương án đẩy mạnh công tác tuyển sinh cho các hệ đào tạo.

+ Tổ chức Lễ bế giảng cho cao học K21.

+ Chuyển giao phân quyền quản lý đào tạo hệ VLVH trên phần mềm IU cho các khoa.

- Công tác HSSV:

+ Tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên giữa khóa.

+ Xây dựng quy định hoạt động ngoại khóa cho sinh viên.

+ Kiểm tra sinh viên nội và ngoại trú trước Tết Nguyên đán.

+ Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch nghỉ Tết và trực Tết Bính thân năm 2016.

+ Thông báo kế hoạch sơ kết học kỳ I, năm học 2015 – 2016.

- Hành chính:

+ Triển khai phần mềm hành chính điện tử (Hợp tác với trường Đại học Thủy lợi).

+ Tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

+ Tổ chức thành công Hội nghị CBVC năm 2015 và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động cho GS.TS Nguyễn Thị Kim Lan.

+ Tổ chức gặp mặt đầu Xuân 2016.

- Khoa học công nghệ:

+ Phê duyệt thuyết minh đề tài cấp cơ sở năm 2016 và nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2015.

+ Chỉ đạo xây dựng các đề tài/dự án với Bộ NN&PTNT.

+ Xúc tiến ký kết hợp tác với các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang vv..

- Quan hệ quốc tế:

+ Thành lập mạng lưới HTQT và quy chế hoạt động.

- Đào tạo Quốc tế:

+ Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình tiên tiến.

+ Tổ chức Hội thảo giới thiệu Chương trình TTN Israel tới các khoa trong trường và Trường ĐH Khoa học.

- Quản trị phục vụ:

+ Kế hoạch phát triển tiếp khu cổng trường.

+ Cắm mốc giao đất dịch vụ ký túc xá K, cảnh quan khu KTX K.

+ Xây dựng giảng đường Trung tâm Đào tạo và PTQT.

+ Triển khai công tác quy hoạch sử dụng đất đai trường tỷ lệ 1/500.

1.3. Công tác đoàn thể chính trị - xã hội

- Công đoàn:

+ Phối hợp tổ chức thành công Hội nghị CBVC năm 2015.

+ Tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ công đoàn trường (2012-2017).

+ Tổ chức thăm hỏi, động viên tập thể y, bác sĩ nhân ngày Thầy thuốc VN 27/2.

- Đoàn thanh niên, Hội sinh viên:

+ Tổ chức thành công Lễ kỉ niệm 66 năm ngày truyền thống HSSV VN (9/1/1950-9/1/2016).

+ Tổ chức thành công Đại hội đại biểu HSV trường ĐHNL khóa VII (NK 2015-2018).

+ Tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông tại xã Công Bằng, Pắc Nặm, Bắc Kạn .

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC THÁNG 03/2016

2.1. Công tác chính trị tư tưởng, công tác Đảng và tổ chức cán bộ

* Công tác chính trị tư tưởng, công tác đảng vụ:

- Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch của Đảng bộ cấp trên và Đảng uỷ nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện Quy định số 57/QĐ-TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” trong Đảng bộ Nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

- Triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ trường về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

-  Triển khai  9 đề án trọng điểm của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

- Xây dựng chương trình và kế hoạch hoạt động toàn khóa và từng năm của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các Ban của Đảng ủy: Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Chuyên môn.

- Xây dựng hồ sơ đảng viên điện tử.

- Thực hiện thủ tục thẩm tra lý lịch đối với các quần chúng ưu tú đủ điều kiện kết nạp Đảng nhân dịp 19/5.

- Hoàn thiện hồ sơ công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị đủ điều kiện.

- Xét kỉ luật Đảng đối với đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh văn hóa, nắm bắt được thường xuyên diễn biến tư tưởng của CBGV và sinh viên trong trường.

* Công tác tổ chức cán bộ:

- Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm giống cây trồng vật nuôi và nhân sự cho trung tâm.

- Giao quyền phụ trách khoa Nông học cho 01 phó trưởng khoa.

- Tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng trường, thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng trường.

2.2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ

- Công tác đào tạo:

+ Thúc đẩy công tác tư vấn tuyển sinh.

+ Cải tiến công tác thực tập tốt nghiệp sinh viên hệ đại học gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp (chấp nhận thực tập nghề ở nước ngoài thay thế cho thực tập tốt nghiệp và rèn nghề).

+ Xây dựng đề án “Đào tạo đại học theo nhu cầu của nhà tuyển dụng cho sinh viên khu vực Tây Bắc” trình Ban phát triển Tây Bắc (Giao cho Trung tâm Đào tạo TNCXH xây dựng đề án).

+ Đưa tiếng Nhật và tiếng Hàn vào chấp nhận trong chương trình đào tạo của Nhà trường (Giao cho Trung tâm Đào tạo và PTQT xây dựng đề án đào tạo tiếng Nhật).

+ Tăng cường công tác quản lý ôn thi đầu vào và tổ chức đào tạo hệ sau đại học ngoài trường theo đề án phát triển nguồn lực Tây Bắc.

- Công tác HSSV:

+ Tổ chức hội nghị tổng kết công tác ANTT và quản lý sinh viên ngoại trú.

+ Xây dựng quy định tổ chức đánh giá hoạt động ngoại khóa cho SV.

+ Xây dựng chương trình hành động cho Trung tâm TV và DVSV (Bộ phận Tư vấn sinh viên).

- Hành chính:

+ Tổ chức Tết trồng cây năm 2016.

+ Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

+ Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

+ Xây dựng phương án tổ chức và phát triển Hội cựu sinh viên trường Đại học Nông Lâm.

+ Tăng cường quản lý hành chính nhà nước bằng phần mềm.

- Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế:

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo quốc tế mạng lưới các trường Đại học Nông nghiệp Nhiệt đới UNTA.

+ Triển khai tổ chức Hội nghị tổng kết KHCN cấp đơn vị năm 2015.

+ Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm 2015.

+ Phối hợp cùng đoàn thanh niên tổ chức Hội nghị NCKH sinh viên năm 2016.

+ Phát động cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo sinh viên năm 2016.

+ Thông báo và tập hợp đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp năm 2017 và làm việc với Bộ về đề xuất.

+ Tham gia công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện “Kết nối cung cầu trong  NCKH&CGCN vùng núi phía Bắc”.

+ XD quy chế quản lý các đề tài nghiên cứu KH theo đơn đặt hàng.

- Quản trị phục vụ:

+ Xã hội hóa phát triển khu dịch vụ tại cổng trường.

+ Quản lý điện nước (lắp công tơ, khoán định mức điện).

- Kế hoạch tài chính:

+ Chuẩn bị cho kiểm toán nhà nước năm 2016.

+ Rà soát và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016.

+ Chuẩn bị xây dựng mức thu nhập tăng thêm theo tỷ lệ sinh viên nhập học và đầu ra.

2.3. Công tác đoàn thể chính trị - xã hội

- Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên:

+ Tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH 2016 và Phát động cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Khoa học trong SV năm 2016.

+ Tổng kết cuộc thi “Nhà vô địch điểm A và chi Đoàn không có sinh viên vi phạm quy chế”.

+ Tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (truyền hình trực tiếp).

+ Xây dựng chương trình hoạt động chào mừng ngày 8/3, 26/3; xây dựng chương trình hoạt động hướng tới 30/4 và 1/5.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Văn phòng Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, các Ban của Đảng uỷ, Ban chi ủy các chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB, Hội sinh viên và các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các mặt công tác đã được phân công triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ (qua Văn phòng Đảng uỷ)./.

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy ĐHTN (b/c),

- UV BCH Đảng bộ (t/h),            

- Các Ban của Đảng uỷ (t/h),

- Các chi bộ, CĐ, ĐTN, Hội CCB, Hội SV (t/h),

- Lưu VPĐU.

               

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký)
 

Trần Văn Điền


 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
vn
tccb
Đang online 9650
Hôm nay 12186
Hôm qua 18126
Tuần này 61895
Tuần trước 106717
Tháng này 3119084
Tháng trước 3495074
Tất cả 39363354

Lượt truy cập: 39363354

Đang online: 9650

Ngày hôm qua: 18126

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ