Công tác Đảng ủy
30/4-1/5
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Văn bản lãnh đạo Nghị quyết
06/04/2016 10:44 - Xem: 1021

Nghị quyết hội nghị lần thứ 11

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI MỘT Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV Ngày 04/4/2016, BCH Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV đã họp phiên toàn thể lần thứ Mười một để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười của BCH Đảng bộ và quyết định nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4/2016.

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

*

Số: 24-NQ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 4 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI MỘT

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV

 

Ngày 04/4/2016, BCH Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV đã họp phiên toàn thể lần thứ Mười một để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười của BCH Đảng bộ và quyết định nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4/2016.

 I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CÔNG TÁC THÁNG 3/2016

1.1. Công tác chính trị tư tưởng, công tác Đảng và tổ chức cán bộ

* Công tác chính trị tư tưởng, công tác đảng vụ:

 - Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch của Đảng bộ cấp trên và Đảng uỷ nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện Quy định số 57/QĐ-TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” trong Đảng bộ Nhà trường.

 - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

- Triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ trường về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Triển khai chương trình hành động 9 đề án trọng điểm của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

- Xây dựng chương trình và kế hoạch hoạt động toàn khóa và từng năm của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các Ban của Đảng ủy: Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Chuyên môn.

- Xây dựng hồ sơ quản lý đảng viên trên phần mềm điện tử.

- Thực hiện thủ tục thẩm tra lý lịch đối với các quần chúng ưu tú đủ điều kiện kết nạp Đảng nhân dịp 19/5.

- Hoàn thiện hồ sơ công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị đủ điều kiện.

- Xét kỉ luật Đảng đối với đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh văn hóa, nắm bắt được thường xuyên diễn biến tư tưởng của CBGV và sinh viên trong trường.

* Công tác tổ chức cán bộ:

- Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm giống cây trồng vật nuôi và nhân sự cho trung tâm.

- Giao quyền phụ trách khoa Nông học cho 01 phó trưởng khoa.

- Tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng trường, thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng trường.

1.2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ

- Công tác đào tạo:

+ Thúc đẩy công tác tư vấn tuyển sinh.

+ Cải tiến công tác thực tập tốt nghiệp sinh viên hệ đại học gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp (chấp nhận thực tập nghề ở nước ngoài thay thế cho thực tập tốt nghiệp và rèn nghề).

+ Xây dựng đề án “Đào tạo đại học theo nhu cầu của nhà tuyển dụng cho sinh viên khu vực Tây Bắc” trình Ban phát triển Tây Bắc (Giao cho Trung tâm Đào tạo TNCXH xây dựng đề án).

+ Đưa tiếng Nhật và tiếng Hàn vào chấp nhận trong chương trình đào tạo của Nhà trường (Giao cho Trung tâm Đào tạo và PTQT xây dựng đề án đào tạo tiếng Nhật).

+ Tăng cường công tác quản lý ôn thi đầu vào và tổ chức đào tạo hệ sau đại học ngoài trường theo đề án phát triển nguồn lực Tây Bắc.

- Công tác HSSV:

+ Tổ chức hội nghị tổng kết công tác ANTT và quản lý sinh viên ngoại trú.

+ Xây dựng quy định tổ chức đánh giá hoạt động ngoại khóa cho SV.

+ Xây dựng chương trình hành động cho Trung tâm TV và DVSV (Bộ phận Tư vấn sinh viên).

- Hành chính:

+ Tổ chức thành công Tết trồng cây năm 2016.

+ Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

+ Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

+ Xây dựng phương án tổ chức và phát triển Hội cựu sinh viên trường Đại học Nông Lâm.

+ Tăng cường quản lý hành chính nhà nước bằng phần mềm.

- Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế:

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo quốc tế mạng lưới các trường Đại học Nông nghiệp Nhiệt đới UNTA.

+ Triển khai tổ chức Hội nghị tổng kết KHCN cấp đơn vị năm 2015.

+ Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm 2015.

+ Phối hợp cùng đoàn thanh niên tổ chức Hội nghị NCKH sinh viên năm 2016.

+ Phát động cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo sinh viên năm 2016.

+ Thông báo và tập hợp đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp năm 2017 và làm việc với Bộ về đề xuất.

+ Tham gia công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện “Kết nối cung cầu trong  NCKH&CGCN vùng núi phía Bắc”.

+ XD quy chế quản lý các đề tài nghiên cứu KH theo đơn đặt hàng.

 - Quản trị phục vụ:

+ Xã hội hóa phát triển khu dịch vụ tại cổng trường.

+ Quản lý điện nước (lắp công tơ, khoán định mức điện).

- Kế hoạch tài chính:

+ Chuẩn bị cho kiểm toán nhà nước năm 2016.

+ Rà soát và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016.

+ Chuẩn bị xây dựng mức thu nhập tăng thêm theo tỷ lệ sinh viên nhập học và đầu ra.

1.3. Công tác đoàn thể chính trị - xã hội

- Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên:

+ Tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH 2016 và Phát động cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Khoa học trong SV năm 2016.

+ Tổng kết cuộc thi “Nhà vô địch điểm A và chi Đoàn không có sinh viên vi phạm quy chế”.

+ Phối hợp với Tỉnh Đoàn Tổ chức thành công Lễ kỉ niệm 85 năm thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016).

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC THÁNG 04/2016

2.1. Công tác chính trị tư tưởng, công tác Đảng và tổ chức cán bộ

* Công tác chính trị tư tưởng, công tác đảng vụ:

 - Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Nghiên cứu và học tập Nghị quyết Đảng cấp trên.

- Xây dựng chương trình hành động triển khai 9 Đề án trọng tâm của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, phân công Đảng ủy viên phụ trách theo từng Đề án.

- Tiếp tục triển khai xây dựng hồ sơ điện tử quản lý đảng viên trong Đảng bộ trường.

- Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch của Đảng bộ cấp trên và Đảng uỷ nhà trường.

          - Tiếp tục thực hiện Quy định số 57/QĐ-TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” trong Đảng bộ Nhà trường.

 - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

- Rà soát số lượng đảng viên xin nghỉ không lương.

- Thực hiện thủ tục thẩm tra lý lịch đối với các quần chúng ưu tú đủ điều kiện kết nạp Đảng nhân dịp 19/5.

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị đủ điều kiện.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh văn hóa, nắm bắt được thường xuyên diễn biến tư tưởng của CBGV và sinh viên trong trường.

* Công tác tổ chức cán bộ:

- Giải thể chi bộ Trung tâm nghiên cứu, đào tạo và phát triển thủy sản.

- Thành lập Chi bộ các Trung tâm nghiên cứu (gồm: Trung tâm nghiên cứu, đào tạo và phát triển thủy sản; Trung tâm nghiên cứu, phát triển Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc; Trung tâm Khảo nghiệm và chuyển giao giống cây trồng, vật nuôi khu vực miền núi phía Bắc).

- Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Đảng ủy viên về việc thực hiện các nhiệm vụ  trọng tâm trong tháng 4/2016.

+ Đ/C Trần Văn Điền: Tổ chức xét PGS, GS năm 2016;

+ Đ/C Nguyễn Ngọc Nông: Phụ trách công tác tổ chức thi THPT Quốc gia năm 2016 tại tỉnh Lai Châu;

+ Đ/C Trần Huê Viên: Phụ trách công tác bầu cử các cấp;

+ Đ/C Trần Văn Phùng: Sử dụng đất tại Phia Đén;

+ Đ/C Nguyễn Thế Hùng: Phụ trách chuyển giao KHCN với tỉnh Thái Nguyên.

2.2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ

- Công tác đào tạo:

+ Tổ chức xét PGS, GS năm 2016.

 • Xây dựng đề án “Đào tạo đại học theo nhu cầu của nhà tuyển dụng cho sinh viên khu vực Tây Bắc” trình Ban phát triển Tây Bắc.
 • Xây dựng đề án nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh, Đưa tiếng Nhật vào chấp nhận trong chương trình đào tạo của nhà trường.
 • Giải pháp nâng cao chất lượng đề tài tốt nghiệp thạc sỹ.
 • Chuẩn bị công tác coi thi THPT quốc gia.
 • Thống nhất quản lý phần mềm IU trong đào tạo và các đơn vị (giao cho TTNN&TH).

- Công tác HSSV:

+ Họp xét chế độ chính sách cho SV học kỳ II, năm học 2015-2016.

- Hành chính tổ chức:

 • Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường 2016-2020 và tầm nhìn 2030.
 • Xây dựng qui chế tổ chức hoạt động của nhà trường.
 • Sơ kết việc ứng dụng phần mềm ELIVE trong quản lý hành chính.
 • Đánh giá kết quả thực hiện tết trồng cây.
 • Phát triển Hội cựu sinh viên trường ĐHNL (Phòng HCTC).

- Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế:

 • Làm việc với Cục Chăn nuôi về việc hợp tác NCKH, chuyển giao KHCN và Đào tạo tại khu vực miền núi phía Bắc.
 • Xây dựng kế hoạch chuyển giao KHCN (công nghệ cao) với tỉnh Thái Nguyên.
 • Xây dựng danh mục sản phẩm khoa học đặt hàng của nhà trường.
 • Chuẩn bị cho Hội nghị các trường đại học kỹ thuật tại Hà Giang.
 • Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài các cấp.

 - Quản trị phục vụ:

 • Xây dựng phương án phân bố đất tại Phia Đén cho các đơn vị.
 • Rà soát, đánh giá hiệu quả việc sử dụng đất của các mô hình trong trường.
 • Hoàn thiện các gian hàng và vỉa hè Khu cổng trường.

- Kế hoạch tài chính:

 • Hoàn thiện phê duyệt kế hoach ngân sách năm 2016.
 • Rà soát và xây dựng lại qui chế chi tiêu nội bộ năm 2016.
 • Xây dựng đề án thu chi học lại và học cải thiện điểm.
 • Quyết toán thu chi KTX K.

2.3. Công tác đoàn thể chính trị - xã hội

- Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên:

 • Tổ chức đội tuyển tham dự liên hoan văn nghệ CĐ ĐHTN năm 2016
 • Thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016
 • Kiểm tra công đoàn theo Điều lệ
 • Tham gia giải cầu lông sinh viên Đại học Thái Nguyên năm 2016
 • Tham gia cuộc thi “Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ nhất, năm 2016”
 • Tổ chức các chương trình hoạt động chào mừng 30/4 và 1/5.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Văn phòng Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, các Ban của Đảng uỷ, Ban chi ủy các chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB, Hội sinh viên và các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các mặt công tác đã được phân công triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ (qua Văn phòng Đảng uỷ)./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy ĐHTN (b/c),

- UV BCH Đảng bộ (t/h),                                 

- Các Ban của Đảng uỷ (t/h),

- Các chi bộ, CĐ, ĐTN, Hội CCB, Hội SV (t/h),

- Lưu VPĐU.

               T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã Ký)

 

 

 

Trần Văn Điền

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
vn
tccb
Đang online 9206
Hôm nay 11254
Hôm qua 18126
Tuần này 60963
Tuần trước 106717
Tháng này 3118152
Tháng trước 3495074
Tất cả 39362422

Lượt truy cập: 39362422

Đang online: 9206

Ngày hôm qua: 18126

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ