Công tác Đảng ủy
30/4-1/5
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Văn bản lãnh đạo Nghị quyết
19/08/2016 08:36 - Xem: 793

Nghị quyết hội nghị lần thứ 14 của Ban chấp hành đảng bộ trường Đại học Nông Lâm khóa XIV

Ngày 16/8/2016, BCH Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV đã họp phiên toàn thể lần thứ Mười Bốn để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười Ba của BCH Đảng bộ và quyết định nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2016....

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

*

Số: 30 -NQ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI BỐN

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV

Ngày 16/8/2016, BCH Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV đã họp phiên toàn thể lần thứ Mười Bốnđể đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười Ba của BCH Đảng bộ và quyết định nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2016.

 I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CÔNG TÁC THÁNG 6+7/2016

1.1. Công tác chính trị tư tưởng, công tác Đảng và tổ chức cán bộ

* Công tác chính trị tư tưởng, công tác đảng vụ:

             - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

            - Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

            - Cán bộ chủ chốt của Đảng bộ trường tham gia Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ XII của Đảng do Đảng ủy ĐHTN tổ chức và có bài thu hoạch.

- Thực hiện kế hoạch và báo cáo tự kiểm tra, đánh giá thực hiện hiện nghiệp vụ công tác đảng của Đảng bộ với Đoàn kiểm tra của Đảng ủy ĐHTN (Theo kế hoạch của ĐU ĐHTN).

- Thực hiện các chế độ báo cáo công tác theo sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

- Tham gia quản lý lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt tháng 6/2016 do Đảng ủy ĐHTN tổ chức.

            - Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra hồ sơ kết nạp đảng và công nhận đảng viên chính thức ở các cấp.

- Thực hiện thủ tục thẩm tra lý lịch đối với các quần chúng ưu tú, hoàn thiện hồ sơ công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị đủ điều kiện.

- Thực hiện tốt công tác chuyển sinh hoạt đảng, tiếp nhận hồ sơ đảng viên đếncho đảng viên trong dịp hè.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh văn hóa, nắm bắt được thường xuyên diễn biến tư tưởng của CBGV và sinh viên trong trường.

* Công tác tổ chức cán bộ:

- Chuyển sinh hoạt đảng nội bộ cho các đảng viên thuộc Bộ phận bảo vệ từ chi bộ Trung tâm TV&DVSV về sinh hoạt đảng tại phòng CTHSSV.

- Kiện toàn tổ chức lãnh đạo khoa Nông học theo nhiệm kỳ.

- Tổ chức đánh giá CBVC, cán bộ quản lý theo Nghị định 56.

- Tổ chức xếp loại thi đua (căn cứ kết quả đánh giá CBVC, tổng hợp đánh giá giảng viên, cán bộ phục vụ đào tạo).

- Tham gia tổ chức thi nâng ngạch giảng viên chính .

- Báo cáo chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030; Qui chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường với Hội đồng trường.

1.2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ

- Công tác đào tạo:

 • Tổ chức tốt học kỳ hè.
 • Triển khai tốt các hoạt động cho công tác coi thi PTTH quốc gia.
 • Tích cực công tác tư vấn tuyển sinh.
 • Tổ chức tốt bảo vệ tốt nghiệp K44.
 • Bảo vệ đề cương luận văn khóa 23 cao học.
 • Tiếp tục các hoạt động đánh giá trường (nội bộ).
 • Hoàn thiện đề án dạy ngoại ngữ cho sinh viên.

- Công tác HSSV:

 • Cải tiến công tác quản lý ký túc xá K.
 • Phát triển cảnh quan (trồng thêm cây, tu sửa các công trình…).

- Hành chính tổ chức:

 • Tổ chức cuộc họp Ban liên lạc Hội cựu sinh viên trường ĐHNL vào tháng 6.

- Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế:

 • Xây dựng kế hoạch chuyển giao KHCN (công nghệ cao) với tỉnh Thái Nguyên.
 • Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu KHCN của tỉnh Hà Giang tới từng chi bộ.
 • Triển khai các hoạt động NCKH tại Phia Đén Cao Bằng.
 • Chuẩn bị kế hoạch chi tiết Hội nghị UNTA.

- Quản trị phục vụ:

 • Khởi công  xây dựng nhà điều hành tại Phia Đén.

- Phương án phòng chống lụt bão (cây đổ, điện, nước), sửa chữa giảng đường, ký túc xá dịp trong hè.

 • Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện nhà điều hành trung tâm.

- Kế hoạch tài chính:

 • Nghiên cứu hỗ trợ lương tăng thêm cho CBVC không phải ngạch giảng viên (khoảng 10%).
 • Xây dựng chế độ khoán chi cho Trung tâm Đào tạo theo Nhu cầu xã hội.

1.3. Công tác đoàn thể chính trị - xã hội

 • Các đơn vị trong trường tổ chức tốt công tác nghỉ mát hè 2016 cho CBVC.
 • Tổ chức thành công kỳ nghỉmát cho cán bộ chủ chốt.
 • Tổ chức hiệu quả các đợt sinh viên tình nguyện hè tại trường, các địa phương và kỳ sinh viên tình nguyện hè 2016 tại Phia Đén, Cao Bằng.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

2.1. Công tác chính trị tư tưởng, công tác Đảng và tổ chức cán bộ

* Công tác chính trị tư tưởng, công tác đảng vụ:

             - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

            - Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

            - Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng.

            - Củng cố công tác sinh hoạt của các chi bộ, đặc biệt là các chi bộ ghép đơn vị.

            - Xét hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng nhân dịp 2/9, xét hồ sơ đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho các đảng viên dự bị đủ điều kiện.

- Tiếp tục thực hiện các chế độ báo cáo công tác theo sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy nhà trường.

            - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh văn hóa, nắm bắt được thường xuyên diễn biến tư tưởng của CBGV và sinh viên trong trường.

            - Rà soát danh sách đảng viên là sinh viên đã tốt nghiệp ra trường và hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt đảng theo quy định.

* Công tác tổ chức cán bộ:

- Thực hiện qui trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới phó Trưởng khoa Nông học theo nhiệm kỳ.

 • Đề xuất phương án quản lý Khoa Kinh tế &PTNT khi trưởng khoa hết nhiệm kỳ.
 • Củng cố hoạt động của Trung tâm tư vấn và dịch vụ sinh viên.

2.2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ

- Công tác đào tạo:

 • Tổ chức tốt công tác tuyển sinh Khóa 48 (tư vấn ngành nghề).
 • Tư vấn tuyển sinh đợt 2 sang Lào (hoàn thành trong tháng 10).
 • Điều chỉnh kế hoạch học tập cho khóa 48 theo ngày nhập học mới.
 • Chuẩn bị cho công tác tuyển sinh cao học đợt 2 (27-28/8).
 • Xây dựng phương án thi tiếng Anh chuẩn đầu ra cho cao học.
 • Triển khai đề án đào tạo tiếng Anh, tiếng Nhật cho sinh viên K48.

- Triển khai chương trình thạc sỹ Quốc tế về Khoa học môi trường hợp tác với Cộng hòa Liên bang Đức.

 • Tiếp tục các hoạt động đánh giá trường (nội bộ).

- Công tác HSSV:

 • Tổ chức tốt công tác tiếp sinh K48.
 • Đổi mới công tác học tập chính trị đầu khóa.
 • Triển khai tốt công tác bảo hiểm y tế bắt buộc đối với toàn bộ sinh viên.
 • Chuẩn bị ký túc xá cho K48.

- Hành chính tổ chức:

 • Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn hóa trong nhà trường (đeo thẻ, giờ giấc, vệ sinh….)
 • Chăm sóc và tu bổ cảnh quan trong toàn trường.

- Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế:

 • Đề xuất các hoạt động chuyển giao KHCN với tỉnh Thái Nguyên.
 • Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học vùng Tây Bắc.
 • Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu KHCN của tỉnh Hà Giang tới từng chi bộ.
 • Triển khai các hoạt động NCKH tại Phia Đén- Cao Bằng.
 • Chuẩn bị kế hoạch chi tiết Hội nghị UNTA.
 • Kế hoạch chi tiết kế hoạch tổ chức hội nghị khối các trường ĐH Kỹ thuật.

- Quản trị phục vụ:

 • Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện nhà điều hành trung tâm.
 • Sửa đường từ đập tràn vào đến Khoa CNTY, Hội trường A.
 • Kiểm tra cơ sở vật chất các giảng đường phục vụ học tập cho năm học mới.

- Triển khai tốt các hoạt động cho sinh viên K48 như: chuẩn bị ký túc xá, khám sức khỏe vv…

- Kế hoạch tài chính:

 • Thanh quyết toán kinh phí tổ chức thi THPT Quốc gia tại Lai Châu.
 • Giải quyết các tồn đọng trong thu học phí hệ VLVH.
 • Xây dựng phương án tự chủ tài chính hoàn toàn và đóng góp tài chính cho các Trung tâm Nghiên cứu và Dịch vụ.
 • Công tác Thanh tra pháp chế và thi đua
 • Tăng cường công tác kiểm tra đầu năm.
 • Xem xét điều chỉnh tiêu chí đánh giá CBVC và các đơn vị hàng năm.

2.3. Công tác đoàn thể chính trị - xã hội

 • Phối hợp tốt với các phòng chức năng tổ chức tiếp sinh khóa 48.
 • Tổ chức chăm sóc cảnh quan trong trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Văn phòng Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, các Ban của Đảng uỷ, Ban chi ủy các chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB, Hội sinh viên và các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các mặt công tác đã được phân công triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ (qua Văn phòng Đảng uỷ)./.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy ĐHTN(b/c),

- UV BCH Đảng bộ (t/h),                                  

- Các Ban của Đảng uỷ (t/h),

- Các chi bộ, CĐ, ĐTN, Hội CCB, Hội SV (t/h),

- Lưu VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã Ký)

 

 

 

Trần Văn Điền

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
vn
tccb
Đang online 5974
Hôm nay 14148
Hôm qua 19774
Tuần này 113712
Tuần trước 106717
Tháng này 3170901
Tháng trước 3495074
Tất cả 39415171

Lượt truy cập: 39415171

Đang online: 5974

Ngày hôm qua: 19774

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ