Công tác Đảng ủy
30/4-1/5
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Văn bản lãnh đạo Nghị quyết
20/10/2016 08:30 - Xem: 828

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9 NĂM 2016

Ngày 05/01/2016, BCH Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV đã họp phiên toàn thể lần thứ chín để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của BCH Đảng bộ và quyết định nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 01/2016.

 

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

*

Số: 18  /NQ-ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 01 năm 2016


 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV

 

Ngày 05/01/2016, BCH Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV đã họp phiên toàn thể lần thứ chín để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của BCH Đảng bộ và quyết định nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 01/2016.

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CÔNG TÁC THÁNG 12/2015

1.1. Công tác chính trị tư tưởng, công tác Đảng và tổ chức cán bộ

* Công tác chính trị tư tưởng, công tác đảng vụ:

- Thực hiện tốt kế hoạch của Đảng bộ cấp trên và Đảng uỷ nhà trường, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và thực hiện chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.

- Thực hiện Quy định số 57/QĐ-TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” trong Đảng bộ Nhà trường.

- Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

- Chỉ đạo các chi bộ, các đơn vị thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015.

- Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh văn hóa, nắm bắt được thường xuyên diễn biến tư tưởng của CBGV và sinh viên trong trường.

- Tham gia tổ chức lớp học bồi dưỡng kết nạp Đảng từ 12-13/12/2015 tại trường.

- Tổng hợp hồ sơ xét kết nạp đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức đợt tháng 12/2015.

* Công tác tổ chức cán bộ:

+ Tổ chức thành công thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2015.

+ Thông qua quy chế hoạt động của HĐ trường.

+ Triển khai làm thẻ đeo theo mẫu mới, thống nhất cho CBVC toàn trường.

+ Triển khai phần mềm quản lý điều hành.

+ Tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm chương trình kỉ niệm 45 năm thành lập trường.

1.2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ

- Công tác đào tạo:

+ Tổ chức giám sát kế hoạch thực hành, thực tập nghề nghiệp, rèn nghề học kỳ 1 năm 2015.

+ Rà soát, phê duyệt chương trình đào tạo theo Thông tư 07.

+ Họp xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2015.

+ Xây dựng đề án tuyển sinh theo hướng xét tuyển cho các hệ liên thông, vừa làm vừa học.

+ Tổ chức khai giảng lớp Cao học Luật (Liên kết với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).

+ Tổ chức Hội nghị vừa làm vừa học cấp trường.

+ Tổ chức bảo vệ TN cho cao học K21 và thông báo tuyển sinh, tạo nguồn thi đợt 1/2016.

+ Tổ chức kiểm tra hồ sơ  đối với các Luận văn Thạc sĩ sau bảo vệ.

- Công tác HSSV:

+ Tổ chức cho sinh viên ký cam kết nói không với ma túy và tệ nạn xã hội, không vi phạm ATGT năm học 2015-2016.

.- Khoa học công nghệ:

+ Phê duyệt danh mục đề tài cấp cơ sở và kế hoạch KHCN, quy định quản lý KHCN.

- Quan hệ quốc tế:

+ Làm việc với các trường Đại học của Đài Loan.

+ Phối hợp với các đơn vị tổ chức Giáng sinh cho giáo viên và sinh viên quốc tế.

+ Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác HTQT.

- Đào tạo Quốc tế:

+ Hoàn thiện đề án lan tỏa một đến hai chương trình tiên tiến mới (ngành công nghệ thực phẩm và ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp).

- Quản trị phục vụ:

+ Kiểm kê tài sản các đơn vị và báo cáo ĐHTN.

+ Lập kế hoạch xây dựng, sủa chữa, mua sắm tài sản năm 2016 trình ĐHTN.

1.3. Công tác đoàn thể chính trị - xã hội

- Công đoàn:

+ Tổ chức chương trình tặng quà học sinh xã miền núi đặc biệt khó khăn thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

+ Chỉ đạo Đại hội đối với các công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2015 -2017.

- Đoàn thanh niên, Hội sinh viên:

+ Tổ chức Đại hội và kiện toàn Ban Chấp hành các Liên chi Hội sinh viên.

+ Tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông tại xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

+ Phát động cuộc thi “Chi đoàn điểm A”.

- Hội Cựu chiến binh tổ chức kỉ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC THÁNG 01/2016

2.1. Công tác chính trị tư tưởng, công tác Đảng và tổ chức cán bộ

* Công tác chính trị tư tưởng, công tác đảng vụ:

- Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch của Đảng bộ cấp trên và Đảng uỷ nhà trường, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và thực hiện chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.

- Tiếp tục thực hiện Quy định số 57/QĐ-TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” trong Đảng bộ Nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

- Xây dựng và triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ trường về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Xây dựng chương trình hành động 9 đề án trọng điểm của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

- Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015.

- Tổ chức sơ kết 06 tháng thực hiện 10 đề án công tác trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng ủy.

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

- Xét kỉ luật Đảng đối với đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh văn hóa, nắm bắt được thường xuyên diễn biến tư tưởng của CBGV và sinh viên trong trường.

* Công tác tổ chức cán bộ:

- Xúc tiến thành lập Trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng và vật nuôi.

- Triển khai công tác quy hoạch cán bộ quản lý các cấp trong thẩm quyền quản lý của nhà trường.

- Triển khai công tác kê khai tài sản cá nhân năm 2015.

- Thực hiện việc chuyển ngạch bậc cho giảng viên.

- Rà soát chuẩn hóa đội ngũ CBGD có trình độ thạc sĩ trở lên.

- Giải pháp chuẩn hóa ngoại ngữ cho CBGD.

- Kiện toàn lãnh đạo phòng KHCN-HTQT.

- Điều chỉnh tỉ lệ thi viên chức giữa giáo viên và chuyên viên.

2.2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ

- Công tác đào tạo:

+ Tiếp tục rà soát, phê duyệt chương trình đào tạo theo Thông tư 07.

+ Xây dựng quy định chế độ làm việc đối với Nhà giáo của trường ĐHNL.

+ Xây dựng và có phương án đẩy mạnh công tác tuyển sinh cho các hệ đào tạo.

+ Tổ chức Lễ bế giảng cho cao học K21.

+ Chuyển giao phân quyền quản lý đào tạo hệ VLVH trên phần mềm IU cho các khoa.

- Công tác HSSV:

+ Tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên giữa khóa.

+ Xây dựng quy định hoạt động ngoại khóa cho sinh viên.

+ Kiểm tra sinh viên nội và ngoại trú trước Tết Nguyên đán.

+ Thông báo nghỉ Tết Bính thân và sơ kết học kỳ I, năm học 2015 – 2016.

- Hành chính:

+Triển khai phần mềm hành chính điện tử (Hợp tác với trường Đại học Thủy lợi).

+ Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

+ Tổ chức Hội nghị CBVC năm 2015 và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động cho GS.TS Nguyễn Thị Kim Lan.

- Khoa học công nghệ:

+ Phê duyệt thuyết minh đề tài cấp cơ sở năm 2016 và nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2015.

+ Chỉ đạo xây dựng các đề tài/dự án với Bộ NN&PTNT.

+ Xúc tiến ký kết hợp tác với các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang vv..

- Quan hệ quốc tế:

+ Thành lập mạng lưới HTQT và quy chế hoạt động.

- Đào tạo Quốc tế:

+ Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình tiên tiến.

+ Tổ chức Hội thảo giới thiệu Chương trình TTN Israel tới các khoa trong trường và Trường ĐH Khoa học.

- Quản trị phục vụ:

+ Kế hoạch phát triển tiếp khu cổng trường.

+ Cắm mốc giao đất dịch vụ ký túc xá K, cảnh quan khu KTX K.

+ Xây dựng giảng đường Trung tâm Đào tạo và PTQT.

+ Triển khai công tác quy hoạch sử dụng đất đai trường tỷ lệ 1/500.

- Công tác khác:

+ Kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân và tập thể trong những sai sót và hạn chế theo kết luận của thanh tra.

+ Xây dựng kế hoạch đón Tết Bính thân 2016 (Giao phòng Công tác HSSV lên kế hoạch trực Tết và báo cáo với Đảng ủy).

+ Có giải pháp thu tiền KTX K.

2.3. Công tác đoàn thể chính trị - xã hội

- Công đoàn:

+ Phối hợp tổ chức Hội nghị CBVC năm 2015.

+ Tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ công đoàn trường (2012-2017).

+ Tổ chức thăm hỏi, động viên tập thể y, bác sĩ nhân ngày Thầy thuốc VN 27/2.

- Đoàn thanh niên, Hội sinh viên:

+ Tổ chức Lễ kỉ niệm 66 năm ngày truyền thống HSSV VN (9/1/1950-9/1/2016).

+ Tổ chức Đại hội đại biểu HSV trường ĐHNL khóa VII (NK 2015-2018).

+ Tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông tại xã Công Bằng, Pắc Nặm, Bắc Kạn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Văn phòng Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, các Ban của Đảng uỷ, Ban chi ủy các chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB, Hội sinh viên và các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các mặt công tác đã được phân công triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ (qua Văn phòng Đảng uỷ)./.

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy ĐHTN (b/c),

- UV BCH Đảng bộ (t/h),            

- Các Ban của Đảng uỷ (t/h),

- Các chi bộ, CĐ, ĐTN, Hội CCB, Hội SV (t/h),

- Lưu VPĐU.

               

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký) 

Trần Văn Điền

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
vn
tccb
Đang online 5346
Hôm nay 7443
Hôm qua 15374
Tuần này 72526
Tuần trước 106717
Tháng này 3129715
Tháng trước 3495074
Tất cả 39373985

Lượt truy cập: 39373985

Đang online: 5346

Ngày hôm qua: 15374

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ