Công tác Đảng ủy
30/4-1/5
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Văn bản lãnh đạo Thông báo
29/09/2015 10:00 - Xem: 8473

Thông báo về việc phát thẻ Đảng viên

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

*

Số: 06-TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 9 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc phát Thẻ Đảng viên

 

Thực hiện theo Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI; Nghị quyết công tác tháng 9 năm 2015. Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị các chi bộ, đảng viên thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với đảng viên

1.1. Đảng viên đề nghị cấp thẻ lần đầu

- Nộp 01 Phiếu đảng viên.

- Nộp 02 ảnh cỡ 2x3cm. Ảnh cắt gọn gàng, sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán.

1.2 Đảng viên đề nghị cấp lại thẻ (do bị mất, bị hỏng)

- Bản tường trình về việc mất thẻ Đảng (Đối với Đảng viên bị mất thẻ); Bản tường trình về việc làm hỏng thẻ và Nộp lại thẻ bị hỏng (đối với ĐV bị hỏng thẻ).

- Đơn xin cấp lại thẻ Đảng.

2. Đối với chi bộ

Rà soát và lập danh sách đảng viên chính thức của chi bộ chưa được cấp thẻ đảng, đã bị mất thẻ đảng, thẻ đảng bị hỏng của chi bộ để đề nghị phát và cấp lại (có mẫu danh sách kèm theo).

  Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị các chi bộ tổng hợp các phiếu đảng viên, ảnh làm thẻ của các đảng viên, danh sách cấp, cấp lại thẻ đảng viên và báo cáo với ban Thường vụ Đảng ủy bằng văn bản qua Văn phòng Đảng ủy và file điện tử qua địa chỉ:  vpdanguy.tuaf@gmail.com. Thời gian nộp: Trước ngày 30/9/2015.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Bí thư

 

(đã ký)

 

Trần Văn Điền

Mẫu 1

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

*

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Thái Nguyên, ngày     tháng 9 năm 2015

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ PHÁT THẺ ĐẢNG VIÊN

ĐỢT THÁNG 9/2015

 

TT

Họ và tên

NTNS

Quê quán

(xã, huyện, tỉnh)

Ngày tháng năm

 

Vào đảng

Chính thức

1

NGUYỄN VĂN A

05/10/1969

Xã Phúc Xuân – Tp. Thái Nguyên – T. Thái Nguyên

05/10/1990

05/10/1991

2

……

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cột Họ và tên ghi bằng chữ in hoa có dấu, các cột khác điền đầy đủ thông tin (như ví dụ minh họa ở bảng trên).

 

Người lập danh sách

BÍ THƯ CHI BỘ

(Ký, ghi rõ và tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 1A

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

*

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Thái Nguyên, ngày   tháng 9 năm 2015

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ ĐẢNG VIÊN BỊ MẤT

ĐỢT THÁNG 9/2015

 

TT

Số thẻ

đảng viên

Họ và tên

NTNS

Quê quán

(xã, huyện, tỉnh)

Ngày tháng năm

 

Vào đảng

Chính thức

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Người lập danh sách

BÍ THƯ CHI BỘ

(Ký, ghi rõ và tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 1B-TĐV

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

*

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Thái Nguyên, ngày     tháng 9 năm 2015

 

DANH SÁCH ĐỔI THẺ ĐẢNG VIÊN BỊ HỎNG

ĐỢT THÁNG 9/2015

 

TT

Số thẻ

đảng viên

Họ và tên

NTNS

Quê quán

(xã, huyện, tỉnh)

Ngày tháng năm

 

Vào đảng

Chính thức

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Người lập danh sách

BÍ THƯ CHI BỘ

(Ký, ghi rõ và tên)

 

 

Web các đơn vị
vn
tccb
Đang online 2095
Hôm nay 10183
Hôm qua 16339
Tuần này 10183
Tuần trước 99564
Tháng này 3183275
Tháng trước 3495074
Tất cả 39427545

Lượt truy cập: 39427596

Đang online: 2124

Ngày hôm qua: 16339

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ