Công tác Đảng ủy
QC29
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Văn Bản hướng dẫn nghiệp vụ
26/08/2016 09:59 - Xem: 1719

Văn bản hướng dẫn viết bài thu hoạch cá nhânhướng dẫn viết bài thu hoạch cá nhân

Theo kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 11/7/2016, Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm hướng dẫn đảng viên, cán bộ viên chức về nội dung viết bài thu hoạch cá nhân như sau:

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI  HỌC NÔNG LÂM

*

Số: 12-CV/ĐU

V/v hướng dẫn viết bài thu hoạch cá nhân

 

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

    

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Các chi bộ trực thuộc

Theo kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 11/7/2016, Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm hướng dẫn đảng viên, cán bộ viên chức về nội dung viết bài thu hoạch cá nhân như sau:

          1. Nêu những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

          2. Nội dung Nghị quyết Đại hội và những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng cộng sản Việt Nam.

          3. Từ những nội dung đã được nghiên cứu, liên hệ với thực tiễn tại đơn vị và nêu phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Bài thu hoạch yêu cầu viết tay, không đánh máy. Bí thư chi bộ có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo và đôn đốc việc viết thu hoạch của người học một cách thiết thực, tránh qua loa hình thức, tổng hợp bài viết thu hoạch và báo cáo kết quả viết bài thu hoạch của toàn thể CBVC, đảng viên của đơn vị lên Đảng ủy trường (qua Văn phòng Đảng ủy) trước ngày 05/9/2016. Kết quả viết bài thu hoạch được sử dụng để đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cuối năm.

Lưu ý; Cán bộ chủ chốt (học tại Hội nghị ngày 21/6/2016 do Đảng ủy ĐHTN tổ chức) đã  nộp bài thu hoạch lên Đảng ủy ĐHTN, tiếp tục viết bài thu hoạch theo kế hoạch của Đảng ủy trường ĐHNL.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi,

- Các Ban của Đảng ủy trường,

- Lưu VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

Trần Văn Điền

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
vn
tccb
Đang online 9899
Hôm nay 15254
Hôm qua 16773
Tuần này 32192
Tuần trước 147335
Tháng này 1860626
Tháng trước 1355339
Tất cả 19640905

Lượt truy cập: 19640970

Đang online: 9950

Ngày hôm qua: 16773

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ