Công tác Đảng ủy
30/4-1/5
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Nghị quyết Đảng ủy Tháng 9 năm 2015
Nghị quyết Đảng ủy Tháng 9 năm 2015

Nghị quyết công tác tháng 9 năm 2015

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI)
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI)

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế” (gọi tắt là Nghị quyết số 29); căn cứ Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 06/01/2014 của Tỉnh ủy Thái Nguyên, Chương trình hành động số 12-CTr/ĐU ngày 28/5/2014 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên (ĐHTN); Căn cứ vào tình hình thực tế, Đảng uỷ Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL) xây dựng chương trình hành động trong Đảng bộ

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI)
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI)

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Kế hoạch số 29 -KH/ĐU ngày 01/7/2014 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); căn cứ vào tình hình thực tế, Đảng uỷ trường Đại học Nông Lâm xây dựng chương trình hành động trong toàn Đảng bộ

Chuẩn bị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013: 10 Đề án công tác trọng tâm giai đoạn 2012 - 2015 của Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm
Chuẩn bị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013: 10 Đề án công tác trọng tâm giai đoạn 2012 - 2015 của Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm

Để chuẩn bị sơ kết 6 tháng đầu năm và xây dựng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013 10 đề án công tác trọng tâm của Đảng ủy Nhà trường, Ban Thường vụ Đảng ủy đã có Công văn gửi các tiểu ban phụ trách đề án

Đề án số 09-ĐA/ĐU
Đề án số 09-ĐA/ĐU

Ngày 06/3/2012, Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã ban hành Đề án số 09-ĐA/ĐU về "Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2011 - 2015"

Công văn sơ kết 6 tháng đầu năm 08 đề án trọng tâm của Đảng ủy
Công văn sơ kết 6 tháng đầu năm 08 đề án trọng tâm của Đảng ủy

Ngày 07/6/2012, Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường đã ban hành Công văn số 38-CV/TV "V/v sơ kết 6 tháng đầu năm và xây dựng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012 các Đề án công tác trọng tâm của Đảng ủy giai đoạn 2012 - 2015"

Web các đơn vị
vn
tccb
Đang online 4002
Hôm nay 13778
Hôm qua 16339
Tuần này 13778
Tuần trước 99564
Tháng này 3186870
Tháng trước 3495074
Tất cả 39431140

Lượt truy cập: 39431140

Đang online: 4002

Ngày hôm qua: 16339

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ