Phòng Đào Tạo
tuyển sinh 201850 năm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Giới thiệu Giới thiệu chung
08/01/2018 09:24 - Xem: 8670

Chức năng và nhiệm vụ của phòng Đào tạo

1. Chức năng Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng, quản lí, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bao gồm kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ, của Đại học Thái Nguyên và quy định của Trường đã ban hành.

2. Nhiệm vụ

1.     Phối hợp với các khoa, trung tâm, các đơn vị khác, đề xuất xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo;

2.     Phối hợp với các khoa và trung tâm xây dựng đề cương các môn học, tài liệu hướng dẫn và tài liệu tham khảo học tập;

3.     Phối hợp với các khoa tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo (gồm cả việc dịch tài liệu nước ngoài);

4.     Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy, thạc sĩ, tiến sĩ;

5.     Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và điều kiện vật chất (giảng đường, sân bãi, thiết bị giảng dạy…) phục vụ cho việc giảng dạy và học tập;

6.     Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập;

7.     Tổ chức các kì thi trong trường: thi học kì, thi tốt nghiệp.

8.     Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp (cho học viên cao học và nghiên cứu sinh)

9.     Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên;

10.   Quản lí định mức giảng dạy của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy;

11.   Quản lí kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học đối với sinh viên;

12.  Phối hợp với phòng ban, các khoa quản lí học phí của sinh viên;

13.  Hướng dẫn thực hiện và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo vụ trong toàn Trường;

14.  Lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lí của Trường;

15.  Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho sinh viên và học viên;

16.  Quản lí nội dung Cổng thông tin đào tạo thuộc website của Trường;

17.  Phối hợp quản trị phần mềm quản lí đào tạo

Web các đơn vị
qc2
tuyển dụng
ks
Đang online 205
Hôm nay 1789
Hôm qua 20127
Tuần này 63700
Tuần trước 141553
Tháng này 4003422
Tháng trước 4201823
Tất cả 43890320

Lượt truy cập: 43890320

Đang online: 205

Ngày hôm qua: 20127

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ