Phòng Đào Tạo
tuyển sinh 201850 năm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Tin Tức Đào tạo
21/07/2015 13:57 - Xem: 1930

Kế hoạch ôn thi tuyển sịnh liên thông cao đẳng lên đại học

Phòng Đào tạo thông báo đến các thí sinh dự thi Liên thông cao đẳng lên đại học đợt thi 15 và 16 tháng 8 năm 2015: Kế hoạch ôn thi đầu vào

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc

                                                                     Thái Nguyên, ngày  15  tháng  7  năm 2015

                                                                                             THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH ÔN THI TUYỂN SINH

LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

 

1. Kế hoạch ôn thi các môn Cơ sở và Chuyên ngành:

      Thời gian: Từ ngày 27/7/2015 đến ngày 31/7/2015, cụ thể:

STT

NGÀNH

MÔN

SÁNG

CHIỀU

Tiết học

Địa điểm

Tiết học

Địa điểm

1

Quản lý đất đai

Trắc địa

1,2,3,4,5

B13

 

 

Quản lý nhà nước về đất đai

 

 

6,7,8,9,10

B13

2

Chăn nuôi + Thú y

Sinh lý động vật

1,2,3,4,5

B12

 

 

Bệnh truyền nhiễm gia súc gia cầm

 

 

6,7,8,9,10

B12

3

Lâm nghiệp

Đo đạc

1,2,3,4,5

B11

 

 

Kỹ thuật lâm sinh

 

 

6,7,8,9,10

B11

4

Quản lý tài nguyên rừng

Thực vật học

6,7,8,9,10

A501

 

 

Côn trùng lâm nghiệp

 

 

6,7,8,9,10

A501

5

Khoa học cây trồng

Sinh lý thực vật

6,7,8,9,10

A502

 

 

Cây ăn quả

 

 

6,7,8,9,10

A502

6

Khoa học môi trường

Hóa môi trường

6,7,8,9,10

A503

 

 

Công nghệ môi trường

 

 

6,7,8,9,10

A503

 

 2. Kế hoạch ôn thi môn Toán: Áp dụng cho tất cả các ngành

- Thời gian: từ ngày 06/8/2015 đến ngày 8/8/2015

- Địa điểm: Giảng đường A1.

Nơi nhận:                                                       

- BGH (B/c);                                              

- Các khoa;

- Lưu VT , ĐT .

 

T/L. HIỆU TRƯỞNG

K.T TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

P. TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

TS. Lê Văn Thơ

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
qc2
tuyển dụng
ks
Đang online 3014
Hôm nay 2444
Hôm qua 12319
Tuần này 84349
Tuần trước 124356
Tháng này 3538777
Tháng trước 3454571
Tất cả 40572398

Lượt truy cập: 40572398

Đang online: 3014

Ngày hôm qua: 12319

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ