Phòng Đào Tạo
tuyển sinh 2018
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông tin tuyển sinh Tuyển sinh lên thông
25/06/2012 06:46 - Xem: 3178

Lịch ôn và thi liên thông từ cao đẳng lên đại học đợt 1 năm 2012

Thực hiện thông báo tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học và Văn bằng hai năm học 2011-2012, căn cứ vào lượng hồ sơ nộp thí sinh đăng ký của các ngành. Phòng Đào tạo thông báo lịch ôn thi các ngành: Chăn nuôi thú y, Thú y, QLĐĐ, Lâm nghiệp, Sư phạm kỹ thuật, Công nghệ sinh học, Khoa học Môi trường, Kinh tế nông nghiệp, Trồng trọt các lớp liên thông Cao đẳng lên Đại học và Văn bằng hai tại trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên như sau:

ẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Số: ……./TB-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày…  .tháng…..năm 2012

THÔNG BÁO LỊCH ÔN VÀ THI TUYỂN SINH

CÁC NGÀNH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2012 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Thực hiện thông báo tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học và Văn bằng hai năm học 2011-2012, căn cứ vào lượng hồ sơ nộp thí sinh đăng ký của các ngành. Phòng Đào tạo thông báo lịch ôn thi các ngành: Chăn nuôi thú y, Thú y, QLĐĐ, Lâm nghiệp, Sư phạm kỹ thuật, Công nghệ sinh học, Khoa học Môi trường, Kinh tế nông nghiệp, Trồng trọt các lớp liên thông Cao đẳng lên Đại học và Văn bằng hai tại trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên như sau:

1.Ngày 18/06/2012: Phòng Đào tạo phổ biến kế hoạch ôn và thi.

Thời gian: 8h30. Địa điểm tại giảng đường D101.

2. Kế hoạch ôn thi hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học:

2.1: Ôn thi môn Cơ sở của các ngành: Từ ngày 19/6 -> 23/6/2012

2.2: Ôn thi môn chuyên ngành: Từ ngày 24/6 -> 27/6/2012

3. Kế hoạch ôn thi Văn bằng hai:

3.1: Ôn thi môn 1: Từ ngày 19/6 -> 23/6/2012

3.2: Ôn thi môn 2: Từ ngày 24/6 -> 27/6/2012

4. Làm thủ tục và phát phiếu dự thi: 8h30 ngày 28/6/2012 tại giảng đường D

 

5. Thi tuyển: ngày 29 tháng 6 năm 2012.

 

Để đảm bảo kết quả thi của thí sinh được tốt theo bộ đề thi do Đại học Thái Nguyên quản lý, phòng Đào tạo đề nghị các khoa phân công giảng viên hướng dẫn ôn thi theo đề cương ôn tập đã xây dựng.

 

Xin trân trọng cảm ơn.

     Nơi nhận                                                                              T/L. HIỆU TRƯỞNG

           - BGH (B/c);                                                            TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

            - Các Khoa;

- Lưu VT (1), ĐT (1).                                                   PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng

Web các đơn vị
qc2
tuyển dụng
ks
Đang online 4873
Hôm nay 3572
Hôm qua 11603
Tuần này 3572
Tuần trước 95911
Tháng này 2892369
Tháng trước 2982266
Tất cả 33706625

Lượt truy cập: 33706625

Đang online: 4873

Ngày hôm qua: 11603

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ