Phòng Đào Tạo
pDT
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Văn bản pháp quy
28/06/2012 09:52 - Xem: 7611

Mẫu đơn xin kiểm tra sai sót điểm học phần

Mẫu đơn xin kiểm tra sai sót điểm học phần

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                          

                                             Thái Nguyên, ngày…….tháng…….năm 20…..

 

 

ĐƠN XIN KIỂM TRA SAI SÓT ĐIỂM HỌC PHẦN

 

Kính gửi:      Phòng Đào tạo

 

Tên em là:………………………………..Sinh ngày……./……./……...

Mã số sinh viên:……..........................

Là sinh viên lớp:…...............................Ngành...........................................

Khoa:………..............................................................................................

Khóa tuyển sinh..........................hệ đào tạo dài hạn tập trung (chính quy)

            Theo kết quả học tập của học kỳ..........năm học 20......- 20...... vừa qua, em thấy điểm học phần của em có sự sai lệch giữa điểm công bố (dán) tại văn phòng khoa và điểm công bố trên website của Nhà trường. Cụ thể:

STT

Tên học phần

Mã số học phần

Số tín chỉ

Họ tên GV giảng dạy lớp học phần

Điểm HP công bố ở VP khoa

Điểm HP công bố trên website

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

Em viết đơn này kính đề nghị phòng Đào tạo xem xét lại điểm các học phần nói trên cho em.

Em xin cam đoan những điều trình bày trong đơn là đúng sự thật, nếu sai em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Nhà trường.

Em xin chân thành cảm ơn.

 

   Xác nhận của Giáo vụ khoa……………..                   Người làm đơn

                                                                                       (Ký và ghi rõ học tên)                                                                           

 

 

 

    Ý kiến của lãnh đạo phòng Đào tạo

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
qc2
tuyển dụng
Đang online 3848
Hôm nay 10427
Hôm qua 14026
Tuần này 24453
Tuần trước 94789
Tháng này 2159440
Tháng trước 0
Tất cả 24760725

Lượt truy cập: 24760753

Đang online: 3868

Ngày hôm qua: 14026

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ