Phòng Đào Tạo
pDT
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Quy định về học phí và thu học phí tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
Quy định về học phí và thu học phí tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Quy định về việc ban hành Quy định về học phí và thu học phí tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Quy định Hồ sơ và cách trình bày khóa luận tốt nghiệp
Quy định Hồ sơ và cách trình bày khóa luận tốt nghiệp

Quy định hồ sơ và cách trình bày khóa luận tốt nghiệp từ khóa 43

Quy định về đào tạo theo hệ thông tín chỉ của trường ĐHNL
Quy định về đào tạo theo hệ thông tín chỉ của trường ĐHNL

Quy định về đào tạo theo hệ thông tín chỉ của trường ĐHNL

Quy định về chế độ làm việc của giảng viên trường ĐHNL
Quy định về chế độ làm việc của giảng viên trường ĐHNL

Quy định về chế độ làm việc của giảng viên trường ĐHNL

Quy trình mở ngành mới
Quy trình mở ngành mới

Điều kiện mở được quy định tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT, ngày 17 tháng 2 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra Đại học Thái Nguyên quy định một số nguyên tắc đối với việc xây dựng đề án đăng ký mở ngành đào tạo mới thống nhất thực hiện trong toàn Đại học như sau:

No Picture
Các loại mẫu đơn

Các loại mẫu đơn

No Picture
Quy định 271/ĐHNL về đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ

Quyết định Số: 271/QĐ-ĐT của Hiệu trưởng trường ĐHNL về đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ

No Picture
Quy chế 43/BGD-ĐT về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Số: 43/2007/QĐ-BGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ
QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ

Thi kết thúc học phần, kiểm tra giữa kỳ trong đào tạo theo tín chỉ thực hiện theo Quy định về chế độ làm việc của nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 924/QĐ-ĐHTN (gọi tắt là Quy định 924), Quy định về đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định 135/QĐ-ĐHTN (gọi tắt là Quy định 135) ngày 02/02/2010 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên; Quy định về đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Nông Lâm ban hành kèm theo Quyết định số 271/QĐ-ĐT ngày 06/5/2009 (gọi tắt là Quy định 271) của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm

Web các đơn vị
qc2
Đang online 5221
Hôm nay 12503
Hôm qua 9693
Tuần này 12503
Tuần trước 126714
Tháng này 1847494
Tháng trước 2199645
Tất cả 24063371

Lượt truy cập: 24063381

Đang online: 5227

Ngày hôm qua: 9693

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ