Phòng Đào Tạo
tuyển sinh 201850 năm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Quy định một số quy trình phục vụ công tác đào tạo
Quy định một số quy trình phục vụ công tác đào tạo

Các văn bản quy định của trường Đại Học Nông Lâm phục vụ công tác đào tạo

Quyết định 1976/QĐ-ĐHTN ngày 19/9/2017 của giám đốc ĐHTN
Quyết định 1976/QĐ-ĐHTN ngày 19/9/2017 của giám đốc ĐHTN

Điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành/ chuyên ngành đào tạo; Đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành/ chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và tiến sĩ của ĐHTN

Thông tư số 22/2017/BGDĐT Ngày 6/9/2017
Thông tư số 22/2017/BGDĐT Ngày 6/9/2017

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ ĐÌNH CHỈ TUYỂN SINH, THU HỒI QUYẾT ĐỊNH MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Đề án mở ngành: kinh doanh nông nghiệp / chuyên ngành quản trị kinh doanh nông nghiệp
Đề án mở ngành: kinh doanh nông nghiệp / chuyên ngành quản trị kinh doanh nông nghiệp

NGÀNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP/CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP MÃ SỐ: 7620114

Đề án mở ngành: Kỹ thuật thực phẩm
Đề án mở ngành: Kỹ thuật thực phẩm

NGÀNH : KỸ THUẬT THỰC PHẨM MÃ SỐ: 7540102

Đề án mở ngành: Kinh doanh quốc tế / Xuất nhập khẩu nông lâm sản
Đề án mở ngành: Kinh doanh quốc tế / Xuất nhập khẩu nông lâm sản

NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH QUỐC TẾ/ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN MÃ SỐ: 7340120

Đề án mở ngành: Quản lý thông tin / Quản trị hệ thống thông tin
Đề án mở ngành: Quản lý thông tin / Quản trị hệ thống thông tin

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THÔNG TIN/QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN MÃ SỐ: 7.32.02.05

Các mẫu đơn liên quan đến đào tạo
Các mẫu đơn liên quan đến đào tạo

1. Phiếu yêu cầu chỉnh sửa điểm 2. Phiếu yêu cầu chỉnh sửa lần học 3. Đơn xin chuyển điểm học phần tương đương 4. Đơn xin mở lớp học phần 5. Đơn xin sửa tình trạng thi kết thúc học phần 6. Đơn xin hoãn thi kết thúc học phần 7. Đơn xin xác nhận học phần

Đề án mở ngành: Nông nghiệp công nghệ cao
Đề án mở ngành: Nông nghiệp công nghệ cao

NGÀNH: NÔNG NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MÃ SỐ: 7.62.01.01

Web các đơn vị
qc2
tuyển dụng
ks
Đang online 1965
Hôm nay 17888
Hôm qua 20853
Tuần này 121038
Tuần trước 141553
Tháng này 4060760
Tháng trước 4201823
Tất cả 43947658

Lượt truy cập: 43947658

Đang online: 1965

Ngày hôm qua: 20853

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ