Hoạt động Đoàn thanh niên
BCH
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Giới thiệu
07/04/2015 08:22 - Xem: 2683

Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2014 - 2017

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2014 - 2017 đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn gồm 21 đồng chí, trong đó gồm 01 đồng chí Bí thư, 02 đồng chí Phó Bí thư, 04 đồng chí Ủy viên Ban thường vụ và 14 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành.

STT

Ảnh

Thông tin cá nhân

1

ThS. Nguyễn Quang Thi

- Bí thư Đoàn trường ĐHNL

- Điện thoại: 0974.459.122

- Email: thitnmt84tn@gmail.com

2

ThS. Bùi Đình Tráng

- Phó Bí thư Đoàn trường ĐHNL

Phó Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Nông Học

- Điện thoại: 0975.230.269

- Email: buidinhtrang@tuaf.edu.vn

 

3

ThS. Nguyễn Duy Hải

- Phó Bí thư Đoàn trường ĐHNL

Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Môi Trường

- Điệnthoại: 0983.706.139 hoặc 0917.13.2992

- Email: nguyenduyhai@tuaf.edu.vn

 

 

4

ThS. NCS. Nguyễn Trường Giang

- Ủy viên BTV Đoàn trường ĐHNL

Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐHNL

- Điện thoại: 0976.013.333

- Email: truonggiangthethao@gmail.com

5

TS. Trần Thị Hoan

- Ủy viên BTV Đoàn trường ĐHNL

Bí thư Liên chi Đoàn Khoa  Khoa Chăn nuôi Thú y

- Điện thoại: 0988.520.086

- Email: ngochoandhnl@gmail.com

6

ThS. Dương Xuân Lâm

- Ủy viên BTV Đoàn trường ĐHNL

Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Kinh tế và Phát triển Nông Thôn

- Điện thoại: 0967.222.387

- Email: lamtuaf@gmail.com

7

ThS. Phạm Đức Chính

- Ủy viên BTV Đoàn trường ĐHNL

Bí thư LCĐ Khoa Lâm Nghiệp

-  Điện thoại: 0985.355.340

- Email: phamducchinh.39bln@gmail.com

8

ThS. Phạm Thị Thu Huyền

- Ủy viên BCH Đoàn trường ĐHNL

Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Nông Học

- Điện thoại: 0988.834.550

- Email: pthuyen.tn@gmail.com

9

ThS. Nguyễn Huy Trung

- Ủy viên BCH Đoàn trường ĐHNL

Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Quản lý Tài Nguyên

- Điện thoại: 0982.085.673

- Email: nguyenhuytrung@tuaf.edu.vn

10

ThS. Vi Đại Lâm

- Ủy viên BCH Đoàn trường ĐHNL

Bí thư Liên chi Đoàn Khoa CNSH-CNTP

- Điện thoại: 0936.864.648

- Email: vilam_cns@yahoo.com

11

ThS. Bùi Đình Lãm

- Ủy viên BCH Đoàn trường ĐHNL

Phó Bí thư Liên chi Đoàn Khoa CNSH-CNTP

- Điện thoại: 0988.018.584

- Email: lambk18052005@gmail.com

12

CN. Lê Đình Chi

-  Ủy viên BCH Đoàn trường ĐHNL

Bí thư Liên chi Đoàn Phòng-Viện-Trung Tâm

- Điện thoại: 0912.833.982

- Email: ldc.chi@gmail.com

13

ThS. Trần Nhật Thắng

- Ủy viên BCH Đoàn trường ĐHNL

Phó Bí thư Liên chi Đoàn Khoa  Khoa Chăn nuôi Thú y

- Điện thoại: 01234.369.672

- Email: thangcuba@gmail.com

14

ThS. Bùi Minh Tuấn

- Ủy viên BCH Đoàn trường ĐHNL

- Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Khoa học Cơ Bản

- Điện thoại: 0988.231.555

- Email: minhtuantdn@gmail.com

15

ThS. Dương Thị Cẩm Linh

- Ủy viên BCH Đoàn trường ĐHLN

Ủy viên Ban Thư ký HSV trường ĐHNL

- Điện thoại: 0982.781088

- Email: linhdt1988@gmail.com

16

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

- Uỷ viên BCH Đoàn trường.

Bí thư Liên chi Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế.

- Điện thoại 0986.895.668

- Email: nguyenthithanhhuyen1988@gmail.com

 

17

Đ/c: Vũ Thị Hảo (SV: Lớp 43 CNTY - N01)

- Ủy viên  BCH Đoàn trường ĐHNL

Ủy viên BCH Liên chi Đoàn Khoa Chăn nuôi Thú y

- Điện thoại: 0985.261.169

- Email: Vuhao93@gmail.com

18

Đ/c: Nguyễn Duy Tuấn (SV: Lớp 45 LN – N01)

- Ủy viên BCH Đoàn trường ĐHNL

Ủy viên BCH LCĐ Khoa Lâm Nghiệp

- Điện thoại: 0972.045.569

- Email: nguyenduytuannonglam@gmail.com

19

Đ/c: Lưu Thị Thùy Linh (SV:  Lớp 42 CNTT)

- Ủy viên BCH Đoàn trường ĐHNL

Ủy viên BCH Đoàn ĐHTN

Ủy viên BCH Hội sinh viên Tỉnh Thái Nguyên

- Số điện thoại: 0988.152.000

- Email: linhluu.lana@gmail.com

20

Đ/c: Đặng Phương Thảo (SV: Lớp 44 KHMT – N01)

-  Ủy viên BCH Đoàn trường ĐHNL

Ủy viên BCH Liên chi Đoàn Khoa Môi Trường

- Điện thoại 0988.894.410

- Email: thaoba123@gmail.com

21

Đ/c: Nguyễn Sơn Hải (SV: Lớp 45 KTNN - 01)

- Ủy viên BCH Đoàn trường ĐHNL

Phó Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Kinh tế và Phát triển Nông Thôn

- Điện thoại: 01652.338.323

- Email: nguyensonhai368@gmail.com

 

Web các đơn vị
Ươm tạo và hỗ trợ khởi nghiệp
Đang online 14485
Hôm nay 15160
Hôm qua 22927
Tuần này 15160
Tuần trước 126345
Tháng này 2998695
Tháng trước 3024524
Tất cả 34316797

Lượt truy cập: 34316947

Đang online: 14605

Ngày hôm qua: 22927

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ