Hoạt động Đoàn thanh niên
BCH
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Các thông báo Lịch công tác tuần
20/05/2019 21:21 - Xem: 85

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ĐOÀN TN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN Tuần 20 năm 2019 (13/05 - 19/05/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ĐOÀN TN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

 

Tuần 20 năm 2019 (13/05 - 19/05/2019)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Đoàn TN

Thứ Hai

13/05

 

 

 

 

 

- 08:00-09:30: Phòng họp A1

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu chọn lọc giống lợn Lang Đông Khê góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương”

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Thị Thơm.

TP: Thành phần:

Chủ tịch hội đồng: PGS.TS. Trần Huê Viên và các thành viên hội đồng: PGS.TS. Lê Minh, TS. Trần Văn Thăng, PGS.TS. Nguyễn Hưng Quang, TS. Hà Văn Doanh, TS. Mai Anh Khoa, ThS. Lê Quỳnh Hương.

Trần Huê Viên

 

 

- 08:00-11:00: Phòng họp A3

Rà soát Đề án vị trí việc làm các Khoa, TT NN&THUD

TP: Ban giám hiệu, Chủ tịch HĐT, Chủ tịch CĐT, Bí thư Đoàn TN, Phòng HCTC (Ô. Hiểu, B. Ngân, B. Quyên), Phòng KHTC (B. Lan, B. Hương), Phòng ĐT (Ô. Thơ), Trưởng các Khoa, GĐ TTNN&THUD

Trần Văn Điền

 

Đ/c Đăng

- 08:00-17:00: Phòng họp A4

Hội thảo tập huấn “Phương pháp giảng dạy hoà nhập và tích cực trong khoa học thực nghiệm”

TP: Thành phần:

- Tất cả học viên khóa ILO 1 và ILO 2

(Tất cả học viên phải có mặt đầy đủ, trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng mới được phép nghỉ)

GS. Howard Nicholas

 

 

- 13:00-17:00: Bộ NN&PTNT

Họp triển khai kế hoạch Tổng kết CT Xây dựng Nông thôn mới cấp Quốc gia

TP: BGH (ô. Điền)

Bộ NN&PTNT

 

 

- 14:00-15:30: PH của các chi bộ

Chương trình KTGS các chi bộ trực thuộc của Đảng ủy năm 2019 (CB: khoa Kinh tế và PTNT; khoa Môi trường; khoa Nông học)

TP: TP: Tổ KTGS (theo QĐ đính kèm);Ban chi ủy; Trưởng, phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn bộ phận; Bí thư liên chi (nếu có); Trưởng các bộ môn/tổ (nếu có).

Tổ trưởng Tổ KTGS

 

Bí thư LCĐ các khoa kiểm tra

- 15:45-17:30: PH của các chi bộ

Chương trình KTGS các chi bộ trực thuộc năm 2019 của Đảng ủy trường ĐHNL (CB: Phòng QTPV; khoa CNSH-CNTP; Phòng KHTC)

TP: TP: Tổ KTGS theo QĐ đính kèm;Ban chi ủy; Trưởng, phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn bộ phận; Bí thư liên chi (nếu có); Trưởng các bộ môn/tổ (nếu có).

Tổ trưởng Tổ KTGS

 

Bí thư LCĐ các khoa kiểm tra

Thứ Ba

14/05

 

 

 

 

- 08:00-11:00: VP Khoa CNTY

Hỗ trợ đơn vị rà soát báo cáo và minh chứng tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

TP: P. QLCL (Ô. Bình, B. Tâm); Khoa CNTY (Đại diện BCH Khoa, Trưởng các BM, GV phụ trách viết báo cáo và chuẩn bị minh chứng)

P. QLCL

 

 

- 08:00-17:00: Phòng họp A4

Hội thảo tập huấn “Phương pháp giảng dạy hoà nhập và tích cực trong khoa học thực nghiệm”

TP: Thành phần:

- Tất cả học viên khóa ILO1 và ILO 2

- Mốt số sinh viên được lựa chọn

(tất cả học viên phải có mặt đầy đủ, trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng mới được phép nghỉ)

GS. Howard Nicholas

 

 

- 08:30-11:00: Phòng họp A1

Làm việc với lãnh đạo công ty cổ phần chè Ntea và Công ty cổ phần chè Hà Thái

TP: Thành phần:

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ

- Khoa CNSH&CNTP: Thầy Tiến

- Khoa KT&PTNT: Thầy Tâm

- Trung tâm Khảo nghiệm giống: Thầy Trường

- Khoa KHCB: Cô Ngọc

Trần Văn Điền

 

 

- 14:00-17:00: PH1 ĐHTN

Họp Ban thường vụ Đảng ủy ĐHTN

TP: Ủy viên BTV Đảng ủy ĐHTN (ô. Điền)

ĐHTN

 

 

- 14:00-17:00: VP Khoa CNSH&CNTP

Hỗ trợ đơn vị rà soát báo cáo và minh chứng tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

TP: P. QLCL (Ô. Bình, B. Tâm); Khoa CNSH&CNTP (Đại diện BCH Khoa, Trưởng các BM, GV phụ trách viết báo cáo và chuẩn bị minh chứng)

P. QLCL

 

 

Thứ Tư

15/05

 

 

 

 

 

 

 

- 08:00-09:30: PH của các chi bộ

Chương trình KTGS các chi bộ trực thuộc năm 2019 của Đảng ủy trường ĐHNL (CB: Phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo TNCXH)

TP: TP: Tổ KTGS theo QĐ đính kèm; Ban chi ủy; Trưởng, phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn bộ phận; Bí thư liên chi (nếu có); Trưởng các bộ môn/tổ (nếu có).

Tổ trưởng Tổ KTGS

 

 

- 08:00-11:00: VP Khoa QLTN

Hỗ trợ đơn vị rà soát báo cáo và minh chứng tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

TP: P. QLCL (Ô. Bình, B. Tâm); Khoa QLTN (Đại diện BCH Khoa, Trưởng các BM, GV phụ trách viết báo cáo và chuẩn bị minh chứng)

P QLCL

 

 

- 08:00-16:30: Phòng họp A4

Hội thảo: “Phương pháp giảng dạy hoà nhập và tích cực trong khoa học thực nghiệm”

TP: Thành phần:

- Đại diện Ban giám hiệu

- Đai diện lãnh đạo phòng: KHCN&HTQT; Đào tạo; Quản lý chất lượng

- Đại diện ban chủ nhiệm các khoa

- Trưởng hoặc phó bộ môn

- Học viên ILO1, ILO2

- Sinh viên được lựa chọn

Lưu ý:

- Phòng HCTC, QTPV chuẩn bị: Loa, micro, máy chiếu, bàn ghế bố trí theo 5 nhóm

- Phòng KHCN&HTQT: chuẩn bị nội dung

GS. Howard Nicholas

 

 

- 09:45-11:15: PH của các chi bộ

Chương trình KTGS các chi bộ trực thuộc năm 2019 của Đảng ủy trường ĐHNL (CB: Khoa CNTY; Trung tâm ĐT và PTQT)

TP: TP: Tổ KTGS của Đảng ủy theo QĐ đính kèm; Ban chi ủy; Trưởng, phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn bộ phận; Bí thư liên chi (nếu có); Trưởng các bộ môn/tổ (nếu có).

 

 

- 13:30-17:00: Hội trường A

Hội nghị trực tuyến triển khai các chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

TP: - BCH Đoàn trường

- BCH các Liên chi Đoàn

- Các tác giả đạt giải thưởng Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên

- BCH các chi Đoàn

- Ban cán sự các lớp

Dương Thị Cẩm Linh

 

BCH Đoàn trường, BCH các Liên chi Đoàn, BCH các chi Đoàn,  Ban cán sự các lớp

- 13:30-15:00: PH của chi bộ

Chương trình KTGS các chi bộ trực thuộc năm 2019 của Đảng ủy trường ĐHNL (CB: Phòng KHCN và HTQT)

TP: TP: Tổ KTGS của Đảng ủy theo QĐ đính kèm; Ban chi ủy; Trưởng, phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn bộ phận; Bí thư liên chi (nếu có); Trưởng các bộ môn/tổ (nếu có).

Trần Văn Điền

 

 

- 14:00-17:00: VP Khoa MT

Hỗ trợ đơn vị rà soát báo cáo và minh chứng tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

TP: P. QLCL (Ô. Bình, B. Tâm); Khoa MT (Đại diện BCH Khoa, Trưởng các BM,  GV phụ trách viết báo cáo và chuẩn bị minh chứng); LĐ CTTT (Ô. Dương)

P. QLCL

 

 

- 15:00-17:00: PH của các chi bộ

Chương trình KTGS các chi bộ trực thuộc năm 2019 của Đảng ủy trường ĐHNL (CB: Phòng CT HSSSV; Phòng ĐBCL)

TP: TP: Tổ KTGS của Đảng ủy theo QĐ đính kèm; Ban chi ủy; Trưởng, phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn bộ phận; Bí thư liên chi (nếu có); Trưởng các bộ môn/tổ (nếu có).

Tổ trưởng Tổ KTGS

 

 

Thứ Năm

16/05

 

 

 

 

- 08:00-11:30: Phòng họp A4

- Hội thảo xác định vai trò và trách nhiệm của các bộ môn trong bối cảnh tự chủ đại học

TP: Thành phần:

- Ban thường vụ Đảng ủy, Ban giám hiệu

- Chủ tịch Hội đồng trường

- Trưởng phó các phòng chức năng

- Trưởng phó khoa, VP CTTT, Trung tâm NN&THƯD

- Trưởng phó các bộ môn

Nguyễn Thế Hùng

 

 

- 08:00-17:00: Đại học Huế

Hội nghị cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các đại học quốc gia, đại học vùng năm 2019

TP: - Đại biểu theo triệu tập

Trần Hải Đăng

 

Đ/c Đăng. đ/c Hùng, đ/c Việt, đ/c Trường

- 14:00-17:00: Phòng họp A1

Góp ý điều chỉnh khung chương trình đào tạo ngành Khoa học và quản lý môi trường - CTTT; Công nghệ thực phẩm CTTT

TP: C. Lan, T Hải (Khoa môi trường); T. Tiến, T. Bình, T. Phương, C. Hoa (Khoa CNSH&CNTP)

Nguyễn Thế Hùng

 

 

- 14:00-17:00: VP Khoa KT&PTNT

Hỗ trợ đơn vị rà soát báo cáo và minh chứng tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

TP: P. QLCL (Ô. Bình, B. Tâm); Khoa KT&PTNT (Đại diện BCH Khoa, Trưởng các BM, GV phụ trách viết báo cáo và chuẩn bị minh chứng)

P. QLCL

 

 

- 15:00-17:30: Phòng họp A4

Trung tâm Đào tạo Nông nghiệp Quốc tế AICAT, Israel đến gặp mặt và phỏng vấn sinh viên đi thực tập nghề tại Israel năm 2019

TP: Trung tâm ĐT&PTQT; Hoàng Thị Bích Thảo; Nguyễn Thị Mai Thu; Sinh viên trúng tuyển chương trình TTN Israel 2019

Hoàng Thị Bích Thảo

 

 

Thứ Sáu

17/05

 

 

 

- 08:00-11:00: VP Khoa NH

Hỗ trợ đơn vị rà soát báo cáo và minh chứng tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

TP: P. QLCL (Ô. Bình, B. Tâm); Khoa NH (Đại diện BCH Khoa, Trưởng các BM, GV phụ trách viết báo cáo và chuẩn bị minh chứng)

P. QLCL

 

 

- 08:00-17:00: Đại học Huế

Hội nghị cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các đại học quốc gia, đại học vùng năm 2019

TP: - Đại biểu theo triệu tập

Trần Hải Đăng

 

Đ/c Đăng. đ/c Hùng, đ/c Việt, đ/c Trường

- 14:00-17:00: VP Khoa LN

Hỗ trợ đơn vị rà soát báo cáo và minh chứng tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

TP: P. QLCL (Ô. Bình, B. Tâm); Khoa LN (Đại diện BCH Khoa, GV phụ trách viết báo cáo và chuẩn bị minh chứng)

P. QLCL

 

 

- 14:00-17:00: Phòng họp A3

Họp bàn phương án liên lạc vận động tài trợ cho lễ KN 50 năm thành lập trường

TP: Tp: BTV Đảng ủy, BGH, Tiểu ban truyền thông, liên lạc và vận động tài trợ ; các thầy cô theo giấy mời!

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Bảy

18/05

 

 

 

Chủ Nhật

19/05

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Ươm tạo và hỗ trợ khởi nghiệp
Đang online 818
Hôm nay 6156
Hôm qua 22470
Tuần này 71363
Tuần trước 116974
Tháng này 2912893
Tháng trước 3135384
Tất cả 34725358

Lượt truy cập: 34725358

Đang online: 818

Ngày hôm qua: 22470

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ