Hoạt động Đoàn thanh niên
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Các thông báo Lịch công tác tuần
19/02/2019 16:06 - Xem: 248

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ĐOÀN TN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN Tuần 4 năm 2019 (21/01 - 27/01/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ĐOÀN TN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 4 năm 2019 (21/01 - 27/01/2019)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Đoàn TN

Thứ Hai

21/01

 

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A4

Gặp mặt và đối thoại với sinh viên Chương trình tiên tiến

TP: Thành phần: Toàn thể SV CTTT (Đối với sinh viên có lịch học buổi chiều)

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 09:30-11:00: Phòng họp A1

Làm việc với Giáo sự đại học công nghệ Pingtung, Đài Loan

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Hùng

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thảo, cô Hằng

- Khoa CNSH&CNTP: Đại diện lãnh đạo khoa; thầy Vũ

- VPCTTT: Thầy Phương

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1

Hội nghị tổng kết công tác Hợp tác Quốc tế năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu

- Lãnh đạo và chuyên viên: Phòng KHCN&HTQT, Trung tâm ĐT&PTQT, VP CTTT

- Đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm

- Các Cộng tác viên HTQT

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 19:30: Hội trường A

Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 Khoa Nông học

Thành phần: 

- Đại biểu (theo giấy mời của BCN khoa)

- Ban LĐ Khoa Nông học, GVCN các lớp, trợ lý QL giáo vụ 

- Tất cả sinh viên các khóa của đơn vị

Chuẩn bị: Khoa Nông học (tổ chức chương trình), HC-TC (Hội trường, khánh tiết, loa đài), QT-PV (dự phòng máy phát điện), CT HSSV (cử cán bộ bảo vệ ANTT)

Nguyễn Viết Hưng

 

 

Thứ Ba

22/01

 

 

 

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A1

Tư vấn Đại học QUT làm việc với lãnh đạo Nhà trường

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Điền, thầy Phùng, thầy Viên, Thầy Hùng

- Chủ tịch Hội đồng trường: Thầy Trung

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ

QUT

 

 

 - 08:00-11:00: PH số 1 ĐHTN

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2018 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2019

TP:  

Thành phần: Đại diện BGH (Ô.Phùng); B. Tâm, Ô.Toàn (phòng KT&ĐBCLGD)

ĐHTN

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1

Hội nghị tổng kết công tác Khoa học và Công nghệ năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm (Trưởng hoặc phó phụ trách KHCN)

- Các Giáo sư, Phó giáo sư, tiến sỹ

- Chủ nhiệm đề tài/dự án các cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:30-16:00: Khu di tích LSCM 915

Phối hợp kiểm tra công tác chuẩn bị trồng mới vườn bưởi Diễn tại khu di tích lịch sử cách mạng 915 - Gia Sàng, TPTN

TP: CĐ Trường (Ô. Bình; Khoa NH (Ô. Hưng, Ô. Dũng); VPCĐ (B. Hiền)

Ban QL915

 

 

 - 16:00-17:30: Phòng họp A4

Gặp mặt và đối thoại với sinh viên Chương trình tiên tiến

TP: Thành phần: Toàn thể SV CTTT có lịch học buổi sáng

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 19:30: Hội trường A

Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 Khoa CNSH&CNTP

Thành phần: 

- Đại biểu (theo giấy mời của BCN Khoa)

- Ban LĐ Khoa CNSH&CNTP, GVCN các lớp, trợ lý QL giáo vụ 

- Tất cả sinh viên các khóa của đơn vị 

Chuẩn bị: Khoa CNSH&CNTP (tổ chức chương trình), HC-TC (Hội trường, khánh tiết, loa đài), QT-PV (dự phòng máy phát điện), CT HSSV (cử cán bộ bảo vệ ANTT)

Nguyễn Văn Duy

 

 

Thứ Tư

23/01

 

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:30: PH Khoa Môi trường

Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Trưởng Khoa - Khoa Môi trường (nhiệm kỳ 2019 - 2024)

TP: Tổ công tác của Nhà trường; Toàn thể CBVC trong biên chế của Khoa Môi trường (kể cả GV kiêm nhiệm hưởng lương Trường)

Trần Văn Điền

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Xét học vụ kỳ I năm 2018-2019

TP: TP.BGH, Đại diện phòng ĐT; CTHSSV; KT&ĐBCL; KHTC; phó khoa quản lý sinh viên và trợ lý giáo vụ các khoa.

Lê Sỹ Trung

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A1

Hội nghị tổng kết công tác Cơ sở vật chất năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

Thành phần:

- Ban giám hiệu

- Lãnh đạo và chuyên viên: Phòng QTPV

- Đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm

Trần Văn Phùng

 

 

 - 10:00-11:00: Phòng họp A3

phân công nhiệm vụ tuyển sinh cho phòng đào tạo và Trung tâm khởi nghiệp

TP: TP. BGH(Thầy Điền, Thầy Hùng); Phòng đào tạo (Trung, Thơ, Hà); Trung tâm khởi nghiệp (Dương),

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-15:30: PH Khoa QLTN

Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Trưởng Khoa - Khoa Quản lý Tài nguyên (nhiệm kỳ 2019 - 2024)

TP: Tổ công tác của Nhà trường; Toàn thể CBVC trong biên chế của Khoa Quản lý Tài nguyên (kể cả GV kiêm nhiệm hưởng lương Trường)

Trần Văn Điền

 

 

 - 15:30-17:00: Phòng họp A3

Thống nhất kế hoạch truyền thông phục vụ tuyển sinh và xây dựng thương hiệu Nhà trường 

TP:

- BGH (T. Điền, T. Hùng)

- Trưởng các phòng

- Trưởng các khoa/ Văn phòng CTTT 

- Giám đốc TT Đào tạo và Phát triển Quốc tế

- TT Ươm tạo Công nghệ và Hỗ trợ Khởi nghiệp

Trần Văn Điền

 

 

 - 18:00-20:00: Nhà hàng Minh Vân

Gặp mặt chia tay CBVC về nghỉ chế độ năm 2018 (từ tháng 2/2018 - 1/2019)

TP: BGH, Chủ tịch HĐ Trường, Chủ tịch CĐ Trường, Trưởng các đơn vị có CBVC nghỉ chế độ năm 2018, CBVC nghỉ chế độ năm 2018 (từ tháng 2/2018 - 1/2019) (có giấy mời)

Trần Văn Điền

 

 

 - 19:30: Hội trường A

Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 Khoa KT&PTNT

Thành phần: 

- Đại biểu (theo giấy mời của BCN khoa)

- Ban LĐ Khoa KT&PTNT, GVCN các lớp, trợ lý QL giáo vụ 

- Tất cả sinh viên các khóa của đơn vị 

Chuẩn bị: Khoa KT&PTNT (tổ chức chương trình), HC-TC (Hội trường, khánh tiết, loa đài), QT-PV (dự phòng máy phát điện), CT HSSV (cử cán bộ bảo vệ ANTT)

Hà Quang Trung

 

 

Thứ Năm

24/01

 

 

 

 - 06:00-17:00: Vĩnh Phúc

Hội thảo tập huấn về quản lý trường đại học trong bối cảnh tự chủ

TP: Thành phần: Thầy Điền, Thầy Hùng, thầy Thọ, Thầy Đặng Bình, Thầy Thơ, Cô Ngân, Cô Ngô Hương

Đại học QUT và Aus4skills

 

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A4

Khai giảng lớp Cao học Chính sách công Khóa 25 và Lớp Đại học Chính trị (Văn bằng II) chuyên ngành Công tác tổ chức Khóa 69 liên kết với Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

TP: Thành phần: Lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Vụ Quản lý đào tạo; Đại diện tỉnh ủy Thái Nguyên;        Đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm; Đại biểu các đơn vị (theo giấy mời);

Phan Thị Thu Hằng

 

 

 - 14:00-17:30: Phòng họp A3

Thẩm định đề cương các học phần cốt lõi, RN, TH, TTNN khoa CNSH& CNTP

TP: TP. Theo QĐ số 10/QĐ-ĐHNL, ngày 3/1/2019 và BCN khoa CNSH&CNTP

Cbi phòng đào tạo ; Khoa CNNSH& CNTP

Trần Văn Điền

 

 

 - 19:30: Hội trường A

Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 Khoa Quản lý tài nguyên

Thành phần: 

- Đại biểu (theo giấy mời của BCN Khoa)

- Ban LĐ Khoa QLTN, GVCN các lớp, trợ lý QL giáo vụ 

- Tất cả sinh viên các khóa của đơn vị 

Chuẩn bị: Khoa QLTN (tổ chức chương trình), HC-TC (Hội trường, khánh tiết, loa đài), QT-PV (dự phòng máy phát điện), CT HSSV (cử cán bộ bảo vệ ANTT)

Vũ Thị Thanh Thủy

 

 

Thứ Sáu

25/01

 

 - 08:00-18:00: Vĩnh Phúc

Hội thảo tập huấn về quản lý trường đại học trong bối cảnh tự chủ

TP: Thành phần: Thầy Điền, Thầy Hùng, thầy Thọ, Thầy Đặng Bình, Thầy Thơ, Cô Ngân, Cô Ngô Hương

Đại học QUT và Aus4skills

 

 

 - 19:30: Hội trường A

Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 Khoa CNTY

Thành phần: 

- Đại biểu (theo giấy mời của BCN Khoa)

- Ban LĐ Khoa CNTY, GVCN các lớp, trợ lý QL giáo vụ 

- Tất cả sinh viên các khóa của đơn vị 

Chuẩn bị: Khoa CNTY (tổ chức chương trình), HC-TC (Hội trường, khánh tiết, loa đài), QT-PV (dự phòng máy phát điện), CT HSSV (cử cán bộ bảo vệ ANTT)

Phan Thị Hồng Phúc

 

 

Thứ Bảy

26/01

 - 13:00-16:00: Hội trường UBND huyện Định Hóa

Trao quà tặng của CBVC và tham gia Chương trình "Tuần cao điểm Tết vì người nghèo" năm 2019 tại huyện Định Hóa

TP: BGH (Ô. Điền); CTHĐT (Ô. Trung); CTHCCB (Ô. Viên); CTCĐ (Ô. Bình); ĐTN-HSV (Ô. Đăng, Ô. Hùng); Cán bộ truyền thông (B. Hà-TT); Cán bộ lái xe (Ô. Mạnh - HCTC)

UBND huyện Định Hóa

 

Đ/c Đăng, đ/c Hùng

Chủ Nhật

27/01

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Ươm tạo và hỗ trợ khởi nghiệp
Đang online 10594
Hôm nay 14196
Hôm qua 17812
Tuần này 14196
Tuần trước 121925
Tháng này 3097965
Tháng trước 4013583
Tất cả 38829427

Lượt truy cập: 38829550

Đang online: 10670

Ngày hôm qua: 17812

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ