Phòng Hành chính - Tổ chức
hanhchinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Công nghệ thông tin
08/03/2016 09:22 - Xem: 1719

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Elive (Hệ thống điều hành tác nghiệp Elive)

      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:    178   /TB-HCTC                                                   Thái Nguyên, ngày  08   tháng 3 năm 2016   

     V/v: sử dụng phần mềm quản lý                                       

   điều hành Elive trong toàn trường               

                                                              

 

THÔNG BÁO

Về việc sử dụng phần mềm quản lý điều hành Elive

 

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, năm 2016 nhà trường đã triển khai sử dụng Hệ thống điều hành tác nghiệp Elive (nhận chuyển giao từ Trường ĐH Thủy Lợi), với các Modul: Quản lý văn bản (quản lý văn bản đến và đi), Giao việc nội bộ và Lịch công tác tuần. Để CBVC trong trường làm quen và thao tác được trên phần mềm, nhà trường thông báo như sau: 

            1. Địa chỉ và tài khoản đăng nhập

Hiện nay, Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học ứng dụng đã tạo tài khoản đăng nhập Hệ thống Elive cho cho tất cả các đơn vị cùng toàn thể CBVC trong trường (BGH, các phòng ban, khoa, Viện, trung tâm). Địa chỉ đăng nhập: http://hanhchinh.tuaf.edu.vn

- Tên đăng nhập theo họ và tên của mình (viết liền không dấu); mật khẩu đăng nhập: 1234567 (CBVC đăng nhập và đổi mật khẩu sau khi đăng nhập)

            - Đối với tài khoản văn phòng của các đơn vị (VD tên tài khoản: khoacnty, khoaktptnt… ), Thủ trưởng các đơn vị giao cho 01 cán bộ văn phòng chịu trách nhiệm kiểm tra và quản lý thông tin tài khoản trên.

- Đối với CBVC không đăng nhập được hoặc chưa có tên đăng nhập, các đơn vị lập danh sách gửi về Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học ứng dụng (liên hệ gặp Đ/c Vui, số đt: 01239835147) để được hỗ trợ kỹ thuật. Các hướng dẫn cụ thể về phần mềm, các đơn vị xem tại mục hướng dẫn trong phần mềm hoặc truy cập vào websitse phòng Hành chính Tổ chức http://tuaf.edu.vn/phonghctochuc.html để xem hướng dẫn.

            2. Để việc cập nhật thông tin văn bản, kế hoạch công tác của nhà trường đến các đơn vị được liên tục và kịp thời thông qua phần mềm Elive, Nhà trường yêu cầu tài khoản của văn phòng và tài khoản của cá nhân Trưởng, phó các đơn vị thường xuyên đăng nhập hệ thống điều hành tác nghiệp Elive, tối thiểu 03 lần/ngày: đầu giờ buổi sáng, buổi trưa và cuối giờ chiều. (khuyến khích CBVC trong đơn vị thường xuyên đăng nhập hàng ngày vào tài khoản của mình trên phần mềm).

            Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (T/h);                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- BGH (b/c);                                                                                         (đã ký)

- Lưu HC-TC.            

 

CÁC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH ELIVE (PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH TRỰC TUYẾN)

 
1. Hướng dẫn sử dụng Module Lịch công tác tuần                               Download
 
2. Hướng dẫn sử dụng Module Quản lý văn bản                                   Download
 
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 912
Hôm nay 2944
Hôm qua 13726
Tuần này 51676
Tuần trước 73226
Tháng này 1608212
Tháng trước 2300482
Tất cả 25154640

Lượt truy cập: 25154723

Đang online: 973

Ngày hôm qua: 13726

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ