Phòng Hành chính - Tổ chức
hanhchinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Phổ biến giáo dục pháp luật
07/05/2020 09:17 - Xem: 233

Tài liệu truyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học và Nghị định hướng dẫn thi hành

Thực hiện Kế hoạch số 1356/KH-ĐHNL-HCTC ngày 18/10/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) năm học 2019-2020.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Nhà trường không tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật năm 2020. Bộ phận Pháp chế, Phòng Hành chính Tổ chức đã tiến hành nghiên các tài liệu có liên quan.

Kính đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai tài liệu này đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Các tài liệu đính kèm bao gồm:

- Luật giáo dục đại học (sửa đổi) năm 2018;

- Văn bản hợp nhất Luật giáo đục đại học năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2018;

- Bảng so sánh Luật Giáo dục đại học năm 2012 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học năm 2018;

- Một số điểm mới của Luật giáo dục đại học năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2018

- Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

 

Web các đơn vị
Đang online 2164
Hôm nay 8665
Hôm qua 17510
Tuần này 26175
Tuần trước 240531
Tháng này 3840109
Tháng trước 3735503
Tất cả 38529702

Lượt truy cập: 38529888

Đang online: 2296

Ngày hôm qua: 17510

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ