Phòng Hành chính - Tổ chức
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Kết luận cuộc họp Giao ban
07/12/2016 13:57 - Xem: 1328

Thông báo Giao ban tháng 12/2016

Ngày 05/12/2016, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 12/2016 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Thành phần tham dự hội nghị gồm các đồng chí trong BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Hội CCB, Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc trường. Cuộc họp giao ban đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 11/2016, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12/2016. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12/2016, cụ thể như sau:

1.

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO 

 

Đào tạo chính quy

 1. Tổ chức thi Học kỳ 1 năm 2016
 1. Xây dựng kế hoạch đào tạo học kỳ II
 1. Tổ chức cho sinh viên K45 TTTN đợt 2
 1. Tiếp tục nghiệm thu giáo trình đã ký hợp đồng với nhà trường trong năm 2015 và ký hợp đồng viết năm 2016
 1. Tiếp tục mở ngành học mới
 1. Xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2016
 1. Xét học vụ kỳ I năm học 2016-2017
 1. Triển khai rà soát và kế hoạch phân công giờ giảng dạy năm 2016-2017
 1. Rà soát chương trình đào tạo và xây dựng nhóm môn học 10 tín chỉ liên thông ngang

Đào tạo theo nhu cầu xã hội

 1. Khai giảng và nhập học cho 05 lớp: Lớp LT ngành Quản lý đất đai + ngành Trồng Trọt tại TCKT-KT Cao Bằng, Lớp Liên thông ngành TT tại CĐ Cộng đồng Điện Biên,
 1. Tổ chức thi tuyển sinh 02 lớp Liên thông ngành NLKH tại Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai và  tại Trường CĐ cộng đồng Lai Châu.
 1. Tổ chức thi tốt nghiệp 02 lớp: HGA-DPTNT44; LChA- DKTNN 44;
 1. Tổ chức khai giảng lớp Đại học Chính trị (Văn bằng II) với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 1. Triển khai tuyển sinh lớp Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên hạng I, II, III
 1. Chuẩn bị tham gia triển lãm Đào tạo theo NCXH tại Vĩnh Phúc

Đào tạo Sau đại học

 1. Tổ chức học cho khóa 24
 1. Tổ chức bảo vệ luận văn cho K22 và tổ chức thẩm định luận văn theo kế hoạch
 1. Hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp cho cao học K22
 1. Bảo vệ đề cương và chuyên đề, bảo vệ luận án cấp cơ sở, đại học cho các NCS
 1. Thông báo và tạo nguồn tuyển sinh đợt 1 năm 2017

2.

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HỢP TÁC QUỐC TẾ 

 

 

Khoa học công nghệ

 1. Phê duyệt danh mục và thuyết minh đề tài cấp Trường 2017

 2. Hỗ trợ các chủ nhiệm đề tài thủ tục thanh quyết toán đề tài

 3. Tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2014

4. Nghiệm thu khối lượng và thanh lý đề tài các cấp

5. Báo cáo tổng kết theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, Đại học Thái Nguyên

6. Làm việc với sở KHCN Hà Giang về chương trình đã ký kết

7. Xây dựng đề án thành lập Trung tâm ươm tạo công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo

8. Xây dựng kế hoạch và triển khai đề án 02 đề tài KHCN với  tỉnh Thái Nguyên

Hợp tác quốc tế

1. Thúc đẩy hợp tác với các đối tác Châu Âu

2. Triển khai chương trình trao đổi sinh viên, nghiên cứu với Úc

3. Tiếp nhận sinh viên Hàn Quốc đến học tập tại trường

4. Gửi sinh viên của trường đi thực tập tại Hàn Quốc

5. Soạn thư cảm ơn các trường và đề xuất hợp tác với các trường trong UNTA

Đào tạo quốc tế

 1. Tổ chức phỏng vấn cho sinh viên tham gia chương trình TTN tại Hoa Kỳ
 1. Tiếp tục xử lý hồ sơ cho học viên chương trình Nhật Bản kỳ bay T4/2017
 1. Tiếp nhận 01 sinh viên Trung Quốc sang học chương trình cử nhân tiếng Việt
 1. Tổ chức buổi giới thiệu cơ hội việc làm tại Nhật Bản cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm
 1. Thông báo tuyển sinh Chương trình TTN Israel năm 2017

Chương trình tiên tiến

 1. Tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên K44 CTTT
 1. Hoàn thiện hồ sơ và gửi sinh viên đi trao đổi 1 kỳ tại Indonesia

3.

CÔNG TÁC HSSV

 

 1. Phối hợp với Trung tâm ĐT&PTQT tổ chức Hội thảo việc làm tại Nhật Bản cho SV
 1. Triển khai công tác bảo hiểm Y tế cho SV năm 2017
 1. Xây dựng kế hoạch phương án bảo vệ theo đề án việc làm mới
 1. Tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam

22/12/1944 – 22/12/2016

4.

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH, TCCB

 

Tổ chức cán bộ

1. Xét phụ cấp độc hại, phụ cấp thâm niên cho CBVC năm học 2016 – 2017

2. Rà soát cập nhật thông tin phần mềm Quản lý nhân sự

Công tác Hành chính

1. Xây dựng báo cáo thống kê định kỳ năm 2016

2. Xây dựng báo cáo Hội nghị CBVC năm 2016

3. XD kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cho Hội nghị CBVC năm 2016 (tổ chức vào T01/20017)

5.

CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

 1. Thanh quyết toán các hoạt động năm 2016 (sau đại học, CTTT, hoàn tạm ứng kinh phí thực hành , thực tập nghề nghiệp…. )
 1. Thanh quyết toán đề tài NCKH các cấp (từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn khác)
 1. Rà soát toàn bộ các hoạt động có thu, nguồn thu của nhà trường
 1. Xây dựng kế hoạch thu chi tài chính năm 2017

6.

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ PHỤC VỤ

 

 1. Kiểm kê tài sản các đơn vị và báo cáo ĐHTN
 1. Thông báo lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa và mua sắm tài sản năm 2017
 1. Khởi công XD Nhà thực hành và giết mổ gia súc nếu ĐHTN phê duyệt
 1. Hỗ trợ công tác hoàn thiện hồ sơ mua sắm, thanh quyết toán năm 2016

7.

CÔNG TÁC THANH TRA - PHÁP CHẾ - THI ĐUA

 

 1. Tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra quản lý đào tạo hệ VHVL
 1. Rà soát công tác PCTN ở các đơn vị
 1. Sơ kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2016-2017
 1. Báo cáo tổng kết công tác pháp chế năm 2016

8.

CÔNG TÁC KHẢO THÍ & ĐBCLGD

 

1. Phục vụ thi học kỳ I năm 2016-2017

2. Triển khai tự đánh giá trường

3.  Tổ chức đăng ký đánh giá chương trình đào tạo

9.

CÔNG TÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, THƯ VIỆN VÀ NGOẠI NGỮ

 

 1. Xây đựng đề án Đào tạo cấp CC Ứng dụng CNTT theo Thông tư 03/BTTTT (dự thảo đề án, ngân hàng câu hỏi, hồ sơ năng lực)
 1. Tổ chức HĐ thi Toefl ITP/TOEIC T12/2016
 1. Chuẩn bị PM thi CĐR Ngoại ngữ - Tin học đợt 7 tháng 12/2016
 1. Tổng hợp danh sách, số liệu sinh viên đạt chuẩn/chưa đạt chuẩn NNTH chuẩn bị xét tốt nghiệp K44 đợt tháng 12/2016 (số liệu bổ sung sau khi thi đợt 7)
 1. Xử lý tài liệu điện tử, số hóa tài liệu, khai thác tài liệu, Bổ sung tài liệu điện tử, Biên mục tài liệu lên mạng
 1. Biên mục tài liệu đã số hóa trong kho tháng 11 bổ sung vào ngân hàng TL ĐT
 1. Thực hiện thủ tục mua thêm tài liệu điện tử từ các đối tác
 1. Tiến hành thu thập và xuất bản tài liệu giáo trình nội bộ từ bài giảng các đơn vị đào tạo, hoàn thành việc bổ sung tài liệu năm học 2016

10.

CÔNG TÁC TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ SINH VIÊN

 

 1. Triển khai lấy phiếu điều tra K42,43, 44 ra trường
 1. Tiếp tục mở đào tạo các lớp KNM cho sinh viên 1 lớp
 1. Hoàn thiện và lên kế hoạch kết nội Hội cựu sinh viên

11.

CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

 

Công tác Đảng

Thực hiện tổng kết, đánh giá phân loại Đảng viên và CBVC năm 2016

Công đoàn

 1. Phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và Ngày quốc phòng toàn dân 22/12
 1. Tổ chức thăm hỏi, động viên Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tý nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN 22/12
 1. Xây dựng nghị quyết công đoàn quý I và kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2017

4.Tổ chức đoàn tặng quà học sinh Mẫu giáo, Tiểu học, THCS thuộc xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; (ii) cụm trường xã Xuân La, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Đoàn Thanh niên, Hội SV

 1. Tổ chức các hoạt động chào mừng ĐH Đoàn trường nhiệm kỳ 2017 – 2019
 1. Tọa đàm “Sáng kiến trong hoạt động Đoàn-Hội”
 1. Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHNL khóa XIX nhiệm kỳ 2017 - 2019
 1. Tham gia Liên hoan các Câu lạc bộ ngoại ngữ do Đoàn ĐHTN tổ chức
 1. Tổ chức Đêm Noel chào mừng Giáng sinh
 1. Tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông 2016
 1. Tổ chức cuộc thi “Nét đẹp Nông Lâm” năm 2016 qua ảnh

Trên đây là những nhiệm vụ trọng tâm của tháng 12/2016. Nhà trường yêu cầu các đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được giao, lên kế hoạch và tổ chức thực hiện. 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 1080
Hôm nay 7126
Hôm qua 16330
Tuần này 23456
Tuần trước 106717
Tháng này 3080645
Tháng trước 3495074
Tất cả 39324915

Lượt truy cập: 39324915

Đang online: 1080

Ngày hôm qua: 16330

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ