Phòng Hành chính - Tổ chức
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Kết luận cuộc họp Giao ban
03/11/2015 15:03 - Xem: 1210

Thông báo Kết luận cuộc họp Giao ban T11/2015

Ngày 2/11/2015, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 11/2015 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí trong Đảng ủy, BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV và Trưởng, phó các đơn vị cùng tham gia. Cuộc họp đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 10/2015, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11/2015. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Đảng ủy ,Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2015, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CUỘC HỌP GIAO BAN THÁNG 11/2015

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

1

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

 

Đào tạo chính quy

1. Điều tiết các môn học, Cán bộ giảng dạy các đơn vị

2. Tổ chức học tập cho các lớp liên thông

3. Tiếp tục xây dựng, phê duyệt chương trình theo thông tư 07

4. Tiếp tục  xây dựng đề án mở ngành QLTN&DLST

5. Kiểm tra, đôn đốc các khoa nghiệm thu giáo trình đã ký hợp đồng với nhà trường trong năm 2015

6. Tham gia giám sát thực hành, rèn nghề kỳ 1

Đào tạo theo nhu cầu xã hội

1. Tổ chức thi tuyển sinh 04 lớp:

- Lớp KTNN, lớp QLĐĐ tại Trường TC cộng đồng Hà Nội (phân hiệu Lạng Sơn)

- Lớp LT – CNTY tại trường TC Nông lâm Phú Thọ;

- Lớp LT CNTY tại Trường TC công nông nghiệp Quảng Bình; 

2. Tổ chức thi và xét tốt nghiệp cho lớp PTA – KTNN 11; lớp LC – PTNT -11.

3. Tổ chức nhập học và khai giảng 06 lớp:

- Lớp YB – KTNN 15

- Lớp TH –NLKH 15; THL – CNTY-15; THL – TT – 15

- Lớp SL – NLKH 15

- Lớp CB – NLKH 15

4. Tổ chức ôn thi và thi tuyển sinh lớp Cao học Luật (liên kết với Học viện Chính trị quốc gia HCM)

5. Tổ chức khai giảng và học tập cho 02 lớp ngắn hạn Quản lý môi trường cấp cơ sở tại Vĩnh Phúc và tại Bắc Ninh

Đào tạo Sau đại học

1. Tổ chức đào tạo kỳ I cho K23

2. Tổ chức bảo vệ TN cho K21

3. Thông báo tuyển sinh và tạo nguồn thi đợt 1 năm 2016

4. Tổ chức bảo vệ Cấp cơ sở cho NCS. Lê Văn Phúc Chuyên ngành LN

5. Tổ chức Bảo vệ cho NCS. Chuyên ngành VSV& KSTTY

6. Tiếp tục tổ chức bảo vệ đề cương nghiên cứu cho các NCS K17

2

QUẢN LÝ KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ 

 

 

Quản lý khoa học

1. Tổ chức triển lãm thành tựu khoa học và đào tạo

2. Xét chọn đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Trường năm 2016

3. Tham dự Hội nghị câu lạc bộ các trường kỹ thuật lần thứ 47

4. Ban hành quy định quản lý khoa học công nghệ trường ĐHNL

5. Thống nhất kế hoạch KHCN giai đoạn 2015 – 2020 của các Tiểu ban chuyên ngành

6. Hỗ trợ các chủ nhiệm đề tài chuẩn bị các thủ tục thanh quyết toán

Quan hệ quốc tế

1. Tổ chức hội thảo Quốc tế

2. Chuẩn bị tài liệu và ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc

3. Chuẩn bị tài liệu và ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Quốc gia Mông Cổ

Đào tạo quốc tế

1. Xét tốt nghiệp đợt 1 cho K43 CTTT

2. Hoàn thiện đề án Chương trình tiên tiến mới

3. Quảng bá tuyển sinh học thử chương trình TOEIC

4. Xin Visa và gửi 5 chỉ tiêu sang cho đối tác Mỹ

5. Tiếp tục phỏng vấn, giải trình sai sót, xử lý hồ sơ kỳ bay tháng 4/2016 cho học viên chương trình Nhật Bản

6. Tiếp tục bổ sung minh chứng cho các lớp Liên kết với ĐHTH Southern Luzon.

3

CÔNG TÁC HSSV

 

1. Lập kế hoạch kiểm tra SV ngoại trú kỳ I năm học 2015-2016

2. Tổ chức sinh hoạt công dân đầu khóa cho SV nhập học muộn (NV2+NV3)

3. Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường

4. Tổ chức sinh hoạt công dân cho SV giữa khóa

5. Tập huấn công tác QLSV của GVCN và CVHT

4

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH, TCCB

 

Tổ chức cán bộ 

1. Thu hồ sơ thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2015

2. Rà soát cập nhật thông tin phần mềm QL nhân sự

3. Tổ chức xét phụ cấp ưu đãi cho CBVC năm học 2015-2016

4. Tổ chức xét phụ cấp độc hại cho CBVC năm học 2015-2016

5. Rà soát danh sách CBGV đăng ký thi nâng ngạch, chuyển ngạch năm 2015

Công tác Hành chính

1. Triển khai kế hoạch rà soát tổng thể vệ sinh môi trường và cải tạo cảnh quan hướng tới lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường

2. Thường trực Ban chỉ đạo đôn đốc các tiểu ban hoạt động thực hiện kế hoạch chuẩn bị và tổ chức chương trình kỷ niệm 45 năm thành lập trường

3. Tổng hợp kết quả tổng thể sự kiện 45 năm thành lập trường báo cáo BGH và ĐHTN

4. Thống kê số liệu định kỳ năm 2015

5. Xây dựng phương án khai thác sử dụng 01 xe mới

5

CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

1. Các công tác chuẩn bị tài chính, cơ sở vật chất, hậu cần cho lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường

2. Thu học phí  cao học năm học 2015-2016

3. Tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí thực hành, TTNN, rèn nghề HK1 năm học 2015- 2016

4. Thanh quyết toán các hoạt động thường xuyên và một số đề tài NCKH

6

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ PHỤC VỤ

 

1. Nhận bàn giao các công trình xã hội hóa của các cựu sinh viên và bàn giao lại cho Đoàn thanh niên chăm sóc, quản lý

2. Tiếp tục chuẩn bị các hạng mục điện, nước…cho kỷ niệm 45 năm thành lập trường.

3. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quyết toán nguồn các công trình xây dựng còn tồn đọng

4. Tập hợp kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2016 từ các đơn vị.

5. Hỗ trợ công tác mua sắm, thanh toán phần vật tư, thiết bị phục vụ đề tài NCKH

6. Thực hiện các hoạt động mua sắm vật tư thực hành học kỳ 1 năm học 2015-2016

7

CÔNG TÁC THANH TRA - PHÁP CHẾ - THI ĐUA

 

1. Phối hợp triển khai hoạt động thanh tra thi hết môn học kỳ 1, năm học 2015-2016

2. Phối hợp với Công đoàn Trường tổ chức đợt bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong CBVC

3. Phối hợp tổ chức đón nhận Huân chương LĐ hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường

4. Phối hợp triển khai hoạt động thanh tra nội dung công tác GVCN

8

CÔNG TÁC KHẢO THÍ &ĐBCLGD 

 

1. Phục vụ thi học kỳ I cho các lớp  K44

2. Triển khai tự đánh giá trường

9

CÔNG TÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, THƯ VIỆN VÀ NGOẠI NGỮ

 

1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống Mysite của CB-GV

 

2. Bổ sung tài liệu điện tử

 

3. Phối hợp các đơn vị tổ chức HĐ thi A2, IC3 tương đương đợt tháng 11/2015

 

4. Xây dựng báo cáo tổng kết và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đề án 2020 theo hướng dẫn của ĐHTN

 

5. Tiếp tục xây dựng đề án đào tạo gắn với chuẩn đầu ra cho K47

 

6. Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng chuẩn đầu ra Tin học & NN cho SV K43 chưa đạt chuẩn

 

7. Hoàn thiện và ban hành quy trình sửa đổi bổ sung tổ chức thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học

 

10

CÔNG TÁC TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ SINH VIÊN

 

 

1. Lên phương án và triển khai phương án phối hợp Công an đảm bảo ANTT ngày Hội trường

 

2. Hoàn thiện công trình nhà xe đưa vào sử dụng

 

3. Triển khai các hoạt động dịch vụ phía cổng ĐHTN sang

 

4. Phối hợp với các đơn vị hoàn thiện trang website cựu sinh viên

 

11

CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

 

 

Công đoàn

 

1. Tổ chức đội tuyển tham gia giải cầu lông, bóng bàn CBVC chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập CĐ ĐHTN

 

2. Phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền, chào mừng lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 

3. Phối hợp tổ chức chương trình tập huấn nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật trong CBVC

 

Đoàn Thanh niên, Hội SV

 

1. Tham gia dạ hội Thanh niên – Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX và tuyên truyền bảo vệ môi trường.

 

2. Hội diễn văn nghệ Chào mừng 45 năm thành lập trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên - Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

 

3. Tổ chức các hoạt động Chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập trường: Văn nghệ - Thể thao - Hội trại – Nhảy dân vũ – Trò chơi dân gian – Lửa trại và nhảy sạp Chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập trường

 

12

CÔNG TÁC CHUNG

 

 

Tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao Động hạng Nhất (14-15/11/2015)

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 5453
Hôm nay 3883
Hôm qua 11201
Tuần này 3883
Tuần trước 96590
Tháng này 3138015
Tháng trước 3494688
Tất cả 39852449

Lượt truy cập: 39852449

Đang online: 5453

Ngày hôm qua: 11201

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ