Phòng Hành chính - Tổ chức
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Kết luận cuộc họp Giao ban
10/05/2016 09:18 - Xem: 1315

Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban tháng 5/2016

Ngày 5/5/2016, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 5/2016 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí trong Đảng ủy, BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV và Trưởng các đơn vị cùng tham gia. Cuộc họp đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 4/2016, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5/2016. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2016, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO KẾT LUẬN 
CUỘC HỌP GIAO BAN THÁNG 5/2016 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
 
 

1.

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO  ( 18)

 

 

Đào tạo chính quy (9)

 

1. Chuẩn bị tổ chức thi trung học phổ thông năm 2016

 

2. Duyệt kế hoạch đào tạo năm 2016-2017

 

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức học kỳ III

 

4. Tiếp tục nhiệm thu giáo trình đã ký hợp đồng với nhà trường trong năm 2015 và ký hợp đồng viết năm 2016

 

5. Xây dựng kế hoạch kinh phí thực hành, rèn nghề thực tập nghề nghiệp… năm 2016-2017

 

6. Tổ chức thi liên thông đợt 1 năm 2016

 

7. Chuẩn bị minh chứng, viết báo cáo tiêu chuẩn 03,04 phục vụ đánh giá ngoài

 

8. Trình phê duyệt các đề án đối mới thực tập tốt nghiệp cho SV chính quy

 

9. XD đề án đào tạo CLC các ngành  MT,TY,CNTP

 

Đào tạo theo nhu cầu xã hội (3)

 

1. Tổ chức thi tuyển sinh 04 lớp:

- Lớp Liên thông Thú y, Trồng Trọt, Quản lý đất đai tại Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

- Lớp liên thông từ TC lên ĐH ngành Trồng trọt tại Trung tâm GDTX tỉnh Điện Biên

 

2. Tổ chức khai giảng 02 lớp ngắn hạn: NVSP và KT trồng hoa và cây cảnh tại Hà Nội

 

3. Tổ chức gặp mặt và giao nhận đề tài cho lớp: HGA - PTNT -12; QNA – ĐCMT-12;

 

4. Tư vấn tuyển sinh tại Nam Định, Thái Bình, Hòa Bình

 

5. Ban hành Khung CTĐT hệ VLVH và Qui định về tổ chức quản lý đào tạo hệ VLVH theo hệ thống tín chỉ tại Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

 

Đào tạo Sau đại học (6)

 

1. Nhập học cao học K24 và NCS K17 thi đợt 1 năm 2016

 

2. Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài K22

 

3. Thông báo tuyển sinh và tạo nguồn thi đợt 2 tháng 8 năm 2016

 

4. Phân công thực tập tốt nghiệp, viết đề cương, bảo vệ đề cương cho K22 cao học

 

5. Tổ chức Bảo vệ cho cơ sở NCS. Trương Thị Tính ngành VSV&KST thu y

 

6. Bảo vệ 03 chuyên đề cho 02 NCS. Nguyễn Quang Thi; Bùi Thanh Hải, chuyên ngành QLĐĐ

 

2.

QUẢN LÝ KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ  (15)

 

 

 

Quản lý khoa học (5)

 

1. Thông báo và tập hợp đề xuất nhiệm vụ KH&CN các tỉnh

 

2. Xét chọn bổ sung đề tài NCKH cấp cơ sở ưu tiên cho NCS, đề tài theo đặt hàng của Hiệu trưởng

 

3. Thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị trù bị Câu lạc bộ các trường ĐH kỹ thuật lần thứ 49

 

4. Trao đổi hợp tác KHCN với tỉnh Thái Nguyên

 

5. Ký kết hợp tác với Viện hóa học các hợp chất thiên nhiên

 

Quan hệ quốc tế (5)

 

1. Xây dựng kế hoạch chi tiết và thống nhất chức năng nhiệm vụ của các cộng tác viên HTQT trong và ngoài nước

 

2. Rà soát biên bản hợp tác với các trường trên thế giới

 

3. Đàm phán với các đối tác để gửi sinh viên, giáo viên đi trao đổi, học tập

 

4. Thống nhất với UNTA về chủ đề, thời gian, địa điểm…tổ chức hội thảo

 

5. Thay đổi giao diện mục Hợp tác quốc tế  trên trang web của trường

 

Đào tạo quốc tế (5)

 

1. Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai CTTT

 

2. Hoàn thiện đề án tự chủ CTTT

 

3. Tổ chức đánh giá trình độ tiếng Anh cho sinh viên K47 CTTT

 

4. Hướng dẫn sinh viên trúng tuyển đi TTN Israel làm hồ sơ, đặt lịch khám sức khỏe

 

5. Phỏng vấn và hoàn thiện hồ sơ sinh viên đi Nhật Bản kỳ bay T10/2016

 

3.

CÔNG TÁC HSSV (3)

 

 

1. Kiểm tra sinh viên ngoại trú đợt 2 năm 2015-2016

 

2. Tổng hợp danh sách cử tri và phối hợp với các đơn vị triển khai công tác bầu cử

 

3. Tổng kết chương trình công tác HSSV giai đoạn 2012-2016

 

4.

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH, TCCB (11)

 

 

Tổ chức cán bộ (6)

 

1. Hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường

 

2. Cập nhật Hồ sơ cá nhân trên phần mềm Quản lý cán bộ và hoàn thành Phiếu bổ sung lý lịch năm 2015 đưa vào Hồ sơ lưu trữ của CBGV toàn Trường

 

3. Làm thẻ đeo cho CBGV toàn Trường

 

4. Xây dựng bản hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức và người lao động của Trường Đại học Nông Lâm (Điều chỉnh theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức)

 

5. Xây dựng Quy định tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ viên chức, người lao động trong Trường ĐH Nông Lâm

 

6. Xây dựng Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, kéo dài, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo trong Trường ĐH Nông Lâm

 

Công tác Hành chính (6)

 

1. Xây dựng kế hoạch chi tiết V/v thành lập Hội cựu SV trường

 

2. Tập huấn sử dụng phần mềm Elive cho các đơn vị, góp ý chỉnh sửa, bổ sung

 

3. Phối hợp tổ chức tuyên truyền và chuẩn bị cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

 

4. Ban hành quy định sử dụng phần mềm quản lý hành chính Elive

 

5. Tham mưu, phối hợp tổ chức chuẩn bị tốt cho chương trình mít tinh - gala (cấp tỉnh) nhân ngày Môi trường thế giới năm 2016

 

6. Rà soát các công trình cảnh quan, cây trồng; tu bổ, chăm sóc, trồng lại cây… đặc biệt tăng cường trong mùa mưa bão.

 

5.

CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (5)

 

 

1 Thu học phí học kỳ 3 năm học 2015- 2016

 

2 Phối hợp với phòng ĐT xây dựng mức học phí và phương thức thu hoc phí cho năm học 2016-2017

 

3 Tạm ứng cho các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

 

4 Làm việc với ĐHTN về duyệt quyết toán 2015

 

5 Rà soát lại các hợp đồng đào tạo hệ VLVH

 

6.

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ PHỤC VỤ (6)

 

 

1. Hoàn thiện phương án, bản vẽ TC và dự toán Nhà điều hành Phia đén trình BGH phê duyệt

 

2. Khảo sát và lên phương án đề xuất xin chủ trương BGH sửa chữa mái nhà Trung tâm ADC, Viện KHSS

 

3. Khảo sát và lên phương án đề xuất xin chủ trương BGH sửa chữa mái nhà Hội trường A

 

4. Kiểm tra, sửa chữa toàn bộ hệ thống chống sét

 

5. Sửa chữa máy móc thí nghiệm của Khoa CNSH&CNTP

 

6. Đánh giá ngoài kết quả và tổng kết thực hiện Đề án vệ sinh giảng đường bằng nguồn XHH năm hoc 2015-2016. Xây dựng phương án cho năm học 2016-2017

 

7.

CÔNG TÁC THANH TRA - PHÁP CHẾ - THI ĐUA (4)

 

 

1. Phối hợp thanh tra thực tập nghề nghiệp ngoài trường

 

2. Phối hợp thanh tra thi kết thúc học phần (Học kỳ II, năm học 2015-2016)

 

3. Triển khai văn bản hướng dẫn để các đơn vị chuẩn bị tổ chức bình xét thi đua năm học 2015-2016

 

4. Phối hợp triển khai nội dung thanh tra phục vụ kỳ thi, xét tuyển sinh ĐH năm 2016

 

8.

CÔNG TÁC KHẢO THÍ & ĐBCLGD  (2)

 

 

1. Phục vụ thi hết học kì II

 

2. Triển khai tự đánh giá trường Đại học

 

9.

CÔNG TÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, THƯ VIỆN VÀ NGOẠI NGỮ (12)

 

 

1. Xây dưng lại quy chế phân quyền và sử dụng phần mềm IU

2. Xây dựng kế hoạch khắc phục lỗi phần mềm IU

3. Xây dụng tài liệu hướng dẫn tạo nhóm, tạo sẵn file danh bạ email theo nhóm đối tượng (giáo viên, cán bộ phục vụ, học viên và sinh viên các khoa, các khóa…)

4. Hỗ trợ kỹ thuật PM thi giữa kỳ, thi học kỳ 2

5. Chỉnh sửa hoàn thiện lại đề án đào tạo tiếng Anh cho K48

6. Xử lý tài liệu điện tử, số hóa tài liệu, sử dụng phần  mềm Nirtro pro 9, và ABBYY. Biên mục tài liệu lên mạng khóa luận, Luận văn

7. Phân loại sách theo bảng phân loại DEWEY, tóm tắt tài liệu. Biên mục sách: Giáo trình, chuyên khảo, tham khảo,báo cáo khoa học, khóa luận.  (Đóng dấu, in số ĐKCB,Cuter, viết Số ĐKCB). Nhập phần mềm ILIB

8.  Bổ sung tài liệu điện tử sưu tầm thêm, biên mục tài liệu điện tử lên mạng.

9. Triển khai kế hoạch bổ sung tài liệu (Đã gửi danh mục cho các khoa)

10. Số hóa giáo trình trong kho

11. Chuẩn bị minh chứng, viết báo cáo tự đánh giá phần thư viện

12. Triển khai trang Mysite tới cán bộ giáo viên trong toàn trường

10

CÔNG TÁC TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ SINH VIÊN (7)

 

1. Hoàn thiện Quy chế đảm bảo ANTT

2.  Phối hợp công an tập huấn nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ của trường

3. Khai giảng 02 lớp Kỹ năng mềm  (Giao tiếp, Thuyết trình) cho SV.

4. Triển khai các công trình DV theo thông báo kết luận của HT ngày 11 tháng 4 năm 2016.

5. Phối hợp với khoa Nông học và TTĐT và PTQT  triển khai chương trình “Chúng em tập làm kỹ sư nông nghiệp” cho HS các trường TH & THCS trên địa bàn TPTN.

6. Xây dựng quy chế quản lý tài chính KTX K

7. XD đề án phát triển Trung tâm theo hướng tự chủ

11.

CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ (7)

 

Công đoàn (3)

1. Tổ chức đội tuyển tham dự liên hoan văn nghệ quần chúng khối cơ quan văn hóa TP. Thái Nguyên lần thứ 7 (2016)

2. Khai mạc giải bóng đá giao hữu CBVC năm 2016

3. Tham gia hội nghị giao ban công đoàn ĐHQG - ĐH Vùng năm 2016

Đoàn Thanh niên, Hội SV (4)

1. Phối hợp tổ chức giải bóng đá CBVC trường ĐH Nông Lâm năm 2016

2. Tham gia chương trình Sinh viên với biển đảo tổ quốc năm 2016

3. Tham gia Hội thi “Tìm hiểu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” năm 2016

4. Tổ chức hội nghị các CLB/Đội/ nhóm trực thuộc Hội SV nhà trường

12.

CÔNG TÁC CHUNG

 

Phối hợp triển khai tốt công tác bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND

Trên đây là những nhiệm vụ trọng tâm của tháng 5/2016. Nhà trường yêu cầu các đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được giao, lên kế hoạch và tổ chức thực hiện. 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 9677
Hôm nay 826
Hôm qua 15924
Tuần này 826
Tuần trước 106717
Tháng này 3058015
Tháng trước 3495074
Tất cả 39302285

Lượt truy cập: 39302285

Đang online: 9677

Ngày hôm qua: 15924

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ