Phòng Hành chính - Tổ chức
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Kết luận cuộc họp Giao ban
12/09/2016 08:14 - Xem: 1186

Thông báo kết luận cuộc họp Giao ban tháng 9/2016

Ngày 06/9/2016, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 9/2016 dưới sự chủ trì của đ/c Hiệu trưởng. Thành phần: BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Hội CCB, Trưởng các đơn vị trực thuộc trường. Cuộc họp giao ban đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 6,7,8/2016, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2016. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2016, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO KẾT LUẬN 
CUỘC HỌP GIAO BAN THÁNG 9/2016 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

1.

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO  (16)

 

Đào tạo chính quy (7)

1. Tiếp tục  tuyển sinh đại học đợt 2,3/ 2016 và tổ chức khai giảng K48

2. Chuẩn bị cho K45 đi TTTN

3. Tiếp tục nhiệm thu giáo trình đã ký hợp đồng với nhà trường trong năm 2015 và ký hợp đồng viết năm 2016

4. Khai giảng và tổ chức học cho K48

5. Xét tốt nghiệp đợt tháng 9

6. Viết báo cáo tiêu chuẩn 03,04 phục vụ đánh giá ngoài

7. Tiếp tục mở ngành học mới

8. Xây dựng phương án đổi mới quản lý đào tạo (linh hoạt, mềm dẻo, thuận lợi cho người học) phát huy tối đa khả năng liên thông đa ngành trong quá trình đào tạo

Đào tạo theo nhu cầu xã hội (4)

1. Khai giảng và nhập học cho 03 lớp: Lớp ĐH ngành Trồng Trọt tại TTGDTX Sơn La, Lớp ĐH ngành CNTY tại Phân hiệu II – ĐHTN, Lớp Liên thông Lâm nghiệp tại Trường TC Trường Sơn (Đắc Lăk).

2. Tổ chức thi tuyển sinh 03 lớp Liên thông ngành QLĐĐ và ngành TT tại Trường TC KTKT Cao Bằng, Lớp liên thông ngành QLĐĐ tại Trường TC Nông Lâm Sơn La

3. Tiếp nhận hồ sơ Đại học Chính trị (Văn bằng II) với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

4. Tư vấn tuyển sinh tại Thái Bình, Quảng Ninh

Đào tạo Sau đại học (5)

1. Tổ chức học K23, khóa 24

2. Tổ chức thẩm định luận văn cho Học viên K22

3. Hoàn thiện hồ sơ cho K22 cao học TTTN

4. Bảo vệ đề cương và chuyên đề, bảo vệ luận án cấp cơ sở, đại học cho các NCS

5. Nhập học cho Cao học K24 thi đợt 2 và tổ chức khai giảng.

2.

QUẢN LÝ KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ  (18)

 

 

Quản lý khoa học (6)

 1. Tổ chức Hội đồng nghiệm thu một số đề tài cơ sở quá hạn
 1. Tổng hợp kết quả tính giờ NCKH năm học 2015 - 2016
 1. Tham dự Hội nghị khoa học trẻ khối nông - lâm - ngư - thủy toàn quốc lần thứ VII tổ chức tại Trường ĐH Lâm nghiệp
 1. Tập hợp bài tham luận của các trường thành viên câu lạc bộ đăng kỷ yếu
 1. Xét chọn đề xuất đề tài cấp cơ sở năm 2017
 1. Tiếp tục công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo KHCN các trường ĐH kỹ thuật lần thứ 49 tại Hà Giang

Quan hệ quốc tế (6)

 1. Xây dựng quy chế Quản lý HTQT
 1. Thúc đẩy hoạt động của CTV HTQT
 1. Tăng cường nội dung của Website tiếng Anh
 1. Tiếng tục công tác trao đổi giảng viên, sinh viên
 1. Gửi thông báo số 2 đến từng trường thành viên UNTA
 1. Xây dựng và hỗ trợ xây dựng 2 dự án nâng cao nguồn nhân lực với Úc

Đào tạo quốc tế (4)

1. Đón tiếp sinh viên K48 CTTT nhập học và sinh viên nước ngoài sang trao đổi.

2. Hoàn thiện thủ tục Visa và hỗ trợ xuất cảnh cho học viên sang Nhật Bản kỳ bay tháng 10/2016.

3. Đón sinh viên nước ngoài sang học tiếng Việt theo diện học bổng.

4. Làm thủ tục tiếp nhận sinh viên TTN tại Trung tâm Agrostudies, Israel trở về nước

Chương trình tiên tiến (2)

1. Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2015-2016

2. Chuẩn bị cho cuộc họp khởi động Dự án xây dựng chương trình thạc sĩ quốc tế

3.

CÔNG TÁC HSSV (7)

 

1. Tổ chức nhập học cho SV K48 (NV2)+30a

2. Tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho SV K48 (NV2)

3. Tiếp nhận hồ sơ miễn giảm học phí, hồ sơ ưu tiên của SV mới nhập học

4. Xây dựng cụ thể hóa Quy trình xét kỷ luật, khen thưởng cho SV theo Thông tư 10 của Bộ GD&ĐT

5. Đôn đốc các khoa, Trung tâm tổng kết năm học 2015-2016

6. Triển khai công tác quản lý SV của GVCN và CVHT năm học 2015-2016

7. Phối hợp khám sức khỏe SV K48

4.

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH, TCCB (8)

 

Tổ chức cán bộ (3)

1. Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Ban Chủ nhiệm Khoa – Khoa Khoa học Cơ bản nhiệm kỳ 2016-2021

2. Rà soát, sắp xếp lại các Bộ môn và thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng Phó các Bộ môn thuộc Khoa Nông học

3. Rà soát, sắp xếp lại các Phòng thí nghiệm và Tuyển dụng hệ thống cán bộ phòng thí nghiệm 8 Khoa và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng

Công tác Hành chính (5)

1. Tham mưu XD và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 theo chỉ đạo của cấp trên

2. Tham mưu xây dựng quy định về quản lý cảnh quan và vệ sinh môi trường

3.  Tham mưu XD và ban hành kế hoạch phát triển chuyên trang Cựu sinh viên trên website của trường

4. Rà soát việc quản lý điều hành các hoạt động của trường thông qua hệ thống phần mền Elive

5. XD kế hoạch hoạt động thông tin tuyên truyền 4 tháng cuối năm 2016 và năm học 2016-2017

5.

CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (8)

 

1. Thu học phí kỳ I năm học 2016-2017

2. Tạm ứng kinh phí thực hành, TTNN, rèn nghề HK1 năm học 2016-2017

3. Tạm ứng cho các đề tài nghiên cứu khoa học

4. Tạm ứng, thanh toán các hoạt động thường xuyên

5. Xây dựng kế hoạch, ký HĐ với các KTX K của ĐHNL

6. Rà xoát số học viên cao học nợ học phí và thúc đẩy các khoa, phòng liên quan đôn đốc thu học phí

7. Phối hợp với phòng KH&HTQT xây dựng dự toán sử dụng kinh phí trích từ nguồn thu học phí cho sinh viên và  người học hoạt động NCKH

8. Phối hợp với phòng TCPC và các đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện các nội dung HĐ của các mô hình dịch vụ xã hội hóa tại trường     

6.

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ PHỤC VỤ (5)

 

1. Hỗ trợ thủ tục để đăng ký đấu thầu online theo quy định

2. Xây dựng phương án xây nhà để xe và trạm gác khu nhà điều hành mới

3. Hoàn thiện 02 bộ hồ sơ trình ĐHTN phê duyệt quyết toán xây dựng

4. Hỗ trợ công tác thi công khu Nhà điều hành

5. Khởi công XD khu dịch vụ tổng hợp tại cổng trường

7.

CÔNG TÁC THANH TRA - PHÁP CHẾ - THI ĐUA (5)

 

1. Xây dựng kế hoạch công tác thanh tra, pháp chế, thi đua khen thưởng, PCTN năm học 2016-2017

2. Hoàn thiện việc chỉnh sửa, bổ sung tiêu chí thi đua tập thể, cá nhân Trường Đại học Nông Lâm năm học 2016-2017

3. Thanh tra công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ

4. Hoàn thiện việc đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2016-2017; điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá CBVC phục vụ đào tạo

5. Hoàn thiện kế hoạch, bồi dưỡng điển hình tiên tiến năm học 2016-2017

8.

CÔNG TÁC KHẢO THÍ & ĐBCLGD  (2)

 

1. Triển khai tự đánh giá trường

2. Dự giờ giảng viên cấp trường

9.

CÔNG TÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, THƯ VIỆN VÀ NGOẠI NGỮ

 

1. Rà soát, cập nhật, giao quyền danh sách cá nhân tác nghiệp phần mềm IU.

2. Cải tạo lại giao diện website trường

3. Chuẩn bị HĐ thi CĐR Tin học đợt 5 - tháng 9/2016

4. Tổng hợp danh sách, số liệu  sinh viên đạt chuẩn/chưa đạt chuẩn NNTH chuẩn bị xét tốt nghiệp K44 đợt tháng 9/2016 (số liệu bổ sung sau đợt 5)

5. Phân loại và biên mục sách (Giáo trình, chuyên khảo, tham khảo, báo cáo khoa học, khóa luận). Nhập phần mềm ILIB hồi cố đóng nhãn, dãn mã vạch

6. Đề xuất  kế hoạch bổ sung tài liệu bản in đợt 2

7. Xử lý tài liệu điện tử, số hóa tài liệu, khai thác tài liệu, Bổ sung tài liệu điện tử; Biên mục tài liệu lên mạng, xử lý đĩa CD luận văn khóa luận

8. Tham gia tập huấn quản trị, an toàn bảo mật dữ liệu tại ĐHTN

10.

CÔNG TÁC TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ SINH VIÊN (4)

 

 1. Tổ chức tư vấn làm quen môi trường Đại học cho K48
 1. Tiếp tục mở đào tạo các lớp KNM cho sinh viên 1-2 lớp
 1. Tổ chức tìm việc làm cho sinh viên làm thêm theo nhu cầu SV (Phối hợp với HSV, ĐTN)
 1. Tổ chức tư vấn mở các lớp hoạc lái xe mô tô, ô tô

11.

CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ (9)

 

Công đoàn (3)

1. Phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (02/9/1945-02/9/2016)

2. Xây dựng Nghị quyết công đoàn quý IV/2015.

3. Phối hợp xây dựng hoạt động kỷ niệm nhân ngày Phụ nữ Việt nam 20/10

Đoàn Thanh niên, Hội SV (6)

1. Tổ chức Giải bóng chuyền sinh viên năm 2016

2. Phối hợp với Nhà trường tổ chức tiếp sinh K48

3. Tổ chức chương trình Chào tân sinh viên K48: “Sinh viên thế kỷ 21”

4. Tổng kết công tác Đoàn – Hội năm học 2015 – 2016

5. Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo NCKH trong sinh viên

6. Các chi đoàn tiến hành tổ chức Đại hội

Trên đây là những nhiệm vụ trọng tâm của tháng 9/2016. Nhà trường yêu cầu các đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được giao, lên kế hoạch và tổ chức thực hiện. 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 1221
Hôm nay 7381
Hôm qua 16330
Tuần này 23711
Tuần trước 106717
Tháng này 3080900
Tháng trước 3495074
Tất cả 39325170

Lượt truy cập: 39325170

Đang online: 1221

Ngày hôm qua: 16330

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ