Phòng Hành chính - Tổ chức
hanhchinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo
21/11/2019 11:16 - Xem: 515

Thông báo kết quả nâng bậc lương năm 2019

Thực hiện Công văn số 1850/ĐHTN-TCCB ngày 02/10/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc nâng bậc lương năm 2019. Nhà trường đã có thông báo gửi các đơn vị triển khai việc xét nâng bậc lương năm 2019. Trên cơ sở danh sách đề nghị của các đơn vị, Bộ phận Tổ chức cán bộ đã kiểm tra, rà soát. Ngày 13/11/2019, Hội đồng xét nâng bậc lương năm 2019 của Trường đã họp xét, kết quả như sau:

I. Viên chức giữ chức danh giảng viên cao cấp

1. Nâng bậc lương thường xuyên: 03 người

2. Nâng bậc lương TTH do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ: 03 người

3. Tính hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung: 01 người

II. Viên chức giữ chức danh giảng viên chính và tương đương trở xuống

1. Nâng bậc lương thường xuyên: 58 người

2. Nâng bậc lương TTH do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ: 20 người

3. Cán bộ, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn: 01 người

4. Tính hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung: 09 người

III. Lao động hợp đồng

1. Nâng bậc lương thường xuyên: 40 người

2. Nâng bậc lương TTH do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ: 07 người

3. Tính hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung: 03 người

Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức trong trường được biết. Nếu cán bộ viên chức có ý kiến hoặc vấn đề gì chưa rõ thì phản hồi về Bộ phận Tổ chức cán bộ trước ngày 06/12/2019.

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC NÂNG BẬC LƯƠNG NĂM 2019

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 1259
Hôm nay 2514
Hôm qua 20308
Tuần này 93729
Tuần trước 93422
Tháng này 2766865
Tháng trước 3167202
Tất cả 35593513

Lượt truy cập: 35593513

Đang online: 1259

Ngày hôm qua: 20308

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ