Phòng Hành chính - Tổ chức
hanhchinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo
26/10/2016 11:12 - Xem: 1238

Thông báo V/v thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm năm học 2016 - 2017

Thực hiện Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức; Công văn 2939/BNV-TL ngày 04/10/2005 của Bộ Nội vụ về việc chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ.

Nhà trường đề nghị các đơn vị rà soát và lập danh sách cán bộ, viên chức đề nghị hưởng phụ cấp độc hại nguy hiểm năm học 2016 - 2017 theo đúng đối tượng, tiêu chuẩn và gửi về Bộ phận TCCB, Phòng Hành chính - Tổ chức trước ngày 10/11/2016 (có biểu mẫu gửi kèm theo).

Trong quá trình thực hiện nếu có thắc mắc hoặc có vấn đề chưa rõ, đề nghị liên hệ Bộ phận Tổ chức cán bộ để phối hợp thực hiện theo đúng chế độ quy định của Nhà nước.

TẢI VỀ BIỂU MẪU TẠI ĐÂY

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 7836
Hôm nay 12517
Hôm qua 11302
Tuần này 48596
Tuần trước 78450
Tháng này 2460666
Tháng trước 2502821
Tất cả 28212927

Lượt truy cập: 28213004

Đang online: 7895

Ngày hôm qua: 11302

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ