Phòng Hành chính - Tổ chức
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo
25/10/2017 16:35 - Xem: 1143

Thông báo về việc nâng bậc lương năm 2017

Thực hiện Văn bản số 1963/ĐHTN ngày 11/10/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc nâng bậc lương năm 2017. Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện theo quy định tại các văn bản sau:

1. Thông tư số 08/2013/TT-BNV, ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

2. Thông tư số 04/2005/TT-BNV, ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3. Quyết định số 2538/QĐ-ĐHTN ngày 04/11/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành Quy định về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đại học Thái Nguyên.

Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào các văn bản hướng dẫn trên và tổ chức họp xét, lập danh sách những cán bộ, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn để nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn (bao gồm nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu) và tính thêm phụ cấp thâm niên vượt khung gửi Bộ phận Tổ chức cán bộ trước ngày 10/11/2017.

* Hồ sơ đề nghị xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và tính thêm phụ cấp thâm niên vượt khung, gồm:

- Biên bản họp xét của đơn vị.

- Danh sách đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và tính thêm phụ cấp thâm niên vượt khung (Danh sách cán bộ, viên chức trong biên chế lập theo Mẫu số 1, Danh sách lao động hợp đồng lập theo Mẫu số 2).

- Minh chứng (bản photo copy) về thành tích đạt được (đối với cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn).

Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị liên hệ Bộ phận Tổ chức cán bộ để phối hợp giải quyết (gặp ông Lưu Viết Huỳnh, ĐT: 0979080866).

TẢI MẪU VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN TẠI ĐÂY

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 326
Hôm nay 5720
Hôm qua 13153
Tuần này 56669
Tuần trước 96590
Tháng này 3190801
Tháng trước 3494688
Tất cả 39905235

Lượt truy cập: 39905251

Đang online: 342

Ngày hôm qua: 13153

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ